Angststoornissen en effectieve behandelingen bij kinderen

Angststroonissen en effectieve behandelingen bij kinderen

Alle jonge kinderen zijn wel eens angstig voor bepaalde situaties of dingen. Zo zijn er maar weinig kinderen die niet huilen als ze voor het eerst door mama worden achtergelaten op de creche. Maar wat als een kind zo angstig is voor bepaalde situaties, dat het een irrationele angst begint te worden. Dan is het mogelijk dat het kind lijdt aan een angststoornis. Welke zijn de meestvoorkomende angststoornissen bij jongen kinderen en welke effectieve behandelmethoden zijn er?

Het is normaal dat een kind angstig is voor bepaalde situaties of dingen, dit is namelijk terug te zien in vrijwel alle jonge kinderen. Het is echter niet normaal wanneer het dagelijks functioneren van een kind wordt verstoord door de angsten waar het mee te kampen heeft. Uit een Amerikaans onderzoek is gebleken dat ongeveer 6% tot 18% van de kinderen tussen de leeftijd van 6 tot 17 jaar te maken krijgt met een angsstoornis. In de DSM-IV (Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders), het wetenschappelijke handboek voor de classificatie van psychische stoornissen, staan de symptomen van de 4 meest voorkomende angsstoornissen bij jonge kinderen beschreven, namelijk scheidingsangst, gegeneraliseerde angststoornis, sociale fobie en specifieke fobie.

De 4 meest voorkomende angststoornissen bij kinderen

Scheidingsangst

Scheidingsangst wil zeggen dat een kind overmatig angstig is wanneer het gescheiden wordt van een persoon waaraan het erg gehecht is. Vaak is dit één van de ouders of iemand die van jongs af aan dagelijks met het kind in contact komt. Deze angst en de stress die de angst met zich meebrengt, uit zich vaak in het niet naar school willen, bezorgdheid over toekomstige scheidingen, het continu bezorgt zijn over de veiligheid van de persoon waaraan het kind gehecht is, slaapproblemen en lichamelijke klachten.

Gegeneraliseerde angststoornis

Een gegeneraliseerde angststoornis houdt in dat een kind een oncontroleerbare, overmatige angst heeft voor vele situaties en gebeurtenissen, zoals angst voor het leveren van slechte prestaties op school of een algemene angst voor het gebeuren van ongelukken. Vaak zijn kinderen die aan deze stoornis lijden rusteloos, geirriteerd en hebben ze slaapproblemen als gevolg van hun angsten.

Sociale fobie

Een sociale fobie houdt in dat een kind angstig is voor sociale situaties en interactie. Kinderen met deze stoornis zijn vaak vooral angstig voor situaties waarbij ze moeten interacteren met onbekenden. Daarnaast maken deze kinderen zich vaak zorgen over hoe zij door anderen gezien en geëvalueerd worden. Ze zijn geneigd sociale situaties zoveel mogelijk te vermijden.

Specifieke fobie

Een specifieke angst wil zeggen dat een kind angst heeft voor een specifieke situatie of object. De aanwezigheid of verwachte aanwezigheid van deze situatie of object, brengt vaak een heftig reactie met zich mee waarbij het kind begint te huilen, overmatig aanhankelijk wordt of driftig wordt. Veelvoorkomende specifieke fobieën zijn angst voor dieren, onweer, bloed en vliegen.

Behandelmethoden

Er zijn een aantal typen behandelmethoden, de één effectiever dan de andere, die gebruikt kunnen worden bij angststoornissen bij kinderen. Hieronder vindt u een overzicht van de belangrijkste methoden.

Medicatie

Er zijn een aantal medicijnen waarvan verondersteld werd dat ze effectief waren in de behandeling van angststoornissen bij kinderen, waaronder benzodiazepine, tricyclische antidepressiva en Busipone. Tot op heden is er echter voor geen van deze middelen wetenschappelijk aangetoond dat het daadwerkelijk effectief is tegen angststoornissen. Daarnaast heeft dit soort medicatie vaak veel bijwerkingen die zelfs fataal kunnen zijn voor jonge kinderen.

Cognitieve gedragstherapie

De methode van de cognitieve gedragstherapie gaat ervan uit dat kinderen angstig leren te zijn door de rolmodellen in hun omgeving en richt zich op hoe kinderen de aangeleerde informatie gebruiken om tot hun eigen disfunctionele reactie te komen. Uit Amerikaans onderzoek is gebleken dat de cognitieve gedragstherapie bij kinderen met angststoornissen in 64% van de gevallen significant effectief is. De cognitieve gedragstherapie bestaat uit 2 fases. De eerst fase bestaat uit verschillende sessies waarin gewerkt wordt aan de herkenning van de angstgevoelens en relaxatietechnieken om de angstgevoelens in bedwang te houden. De tweede fase bestaat uit verschillende sessies waarin het oefenen in de praktijk centraal staat. Hierbij wordt het kind steeds een stukje meer blootgesteld aan de situatie of het object dat de angstreactie veroorzaakt. Dingen voordoen, rollenspellen en beloningssystemen spelen een grote rol bij de cognitieve gedragstherapie. Nuttige aanvullingen op de cognitieve gedrastherapie zijn oudertraining en groepstherapie.