Van hypochondrie naar cyberchondrie

Hypochondrie en cyberchondrie, van hypochonder naar cyberchonder: doe wat aan uw fobie en angst

Hypochonder.jpg

Een hypochonder staat synoniem voor een pessimist of een zwartkijker. In de medische terminologie spreken we over ziektevrees, een hypochonder en hypochondrie wanneer iemand continu de angst en vrees heeft dat hij of zij ziek is en ook denkt alle symptomen te hebben die bij de ziekte horen. In werkelijkheid leidt de persoon niet aan de gevreesde ziekte, maar leidt hij aan de angst ziek te zijn en dat alleen al is vaak verschrikkelijk. Hypochondrie is een ziektevrees, een angst voor ziekte, zoals hoogtevrees de angst is voor hoogte. Relatief nieuw is de extra drang tot hypochondrie die ontstaat door de vele informatie over ziekte en ziektes op het internet. Vaak informatie is rijp en groen door elkaar. Wie hopochondrisch is, ziet in die vergaarbak van medische info de bevestiging van zijn ziekte. Deze vorm van hypochondrie heet cyberchondrie en wie er aan deze fobie leidt noemen we een cyberchonder. Het wordt ook wel geschreven als hypogondrie.

Wat is hypochondrie of cyberchondrie?

Hypochondrie en cyberchondrie zijn twee benamingen voor een diepgewortelde angst om een bepaalde ziekte te hebben en zorgen ervoor dat de patiënt in bijna alles de bevestiging te zien dat hij aan de ziekte leidt, terwijl dit in de werkelijkheid niet zo is. Deze angst zorgt ervoor dat een persoon twee kanten op kan gaan:

 • Betrokkene wil alles van de ziekte weten, zoekt zich suf op internet en legt alles negatief uit;
 • Betrokkene wil niets meer over de ziekte weten. Niemand lijkt hem ervan af te kunnen houden om te denken dat hij aan een bepaalde ernstige ziekte leidt. Er ontstaat een tunnelvisie. Hij of zij sluit zich juist af voor nieuwe informatie.

Symptomen en klachten hypochondrie en cyberchondrie

De bekendste symptomen van ziektevrees zijn:

 • De hypochonder of cyberchonder weet zeker dat hij ernstig ziek is, maar of dat klinisch ook zo is, is maar de vraag;
 • Zijn lichaam gaat ook bepaalde ziekteverschijselen vertonen en elke verkleuring of bultje is een teken van ziektes als aids, kanker en alles wat ernstig is;
 • Alle informatie wordt negatief door de persoon uitgelegd en geïnterpreteerd;
 • Er zijn allerlei klachten en symptomen die vele maanden aanhouden en waar geen goede medische verklaring en medische onderbouwing voor is;
 • De medische klachten overheersen dusdanig dat een goed dagelijks functioneren nauwelijks mogelijk is;
 • Betrokkene is vaak ook depressief;
 • Klachten en symptomen van ziektes veranderen nog wel eens waardoor de vrees voor de ene ernstige ziekte wordt vervangen door een andere;
 • Betrokkene is bijna de hele dag met zijn ingebeelde ziekte bezig.

Hoe word je een hypochonder of cyberchonder?

Hypochondrie komt in sommige families meer voor dan in andere. Daarbij kan een erfelijke factor een rol spelen maar ook het afkijken van elkaar. Als een kind opgroeit in een gezin waar de angst voor ziektes regeert en alles wordt uitvergroot, is de kans groot dat het kind op een zelfde manier naar zichzelf en het ziek kunnen worden gaat kijken. Een beetje angst kan niet zoveel kwaad, maar zodra de angst je leven gaat beheersen is er sprake van een vervelend probleem. Hypochondrie kan ook ontstaan door een negatieve ervaring, bijvoorbeeld wanneer je iemand hebt gekend die ergens een vlekje had, dat niet als ernstig onderkende en later een ernstige ziekte bleek te hebben. Die ervaring kan mensen die daarvoor gevoelig zijn extra angstig maken. Verder leven we in een tijd dat er veel informatie beschikbaar is en wel 24 uur per dag. Wie het internet opgaat en meer over een kwaal wil weten, kan in de situatie belanden dat de uitleg die hij daar vindt leidt tot meer en meer uitzoeken totdat de aanvankelijke kwaal lijkt te horen bij iets wat ongeneeslijk is. En zo wordt het van kwaad tot erger. De hypochonder is dan een cyberchonder geworden.

Behandeling van hypochondrie

Voor een goede behandeling van hypochondrie zijn in ieder geval drie zaken nodig:

 • De signalering van het probleem;
 • De onderkenning van de angststoornis als het probleem;
 • Het willen meewerken aan het oplossen van het probleem.

In de praktijk van alle dag speelt de huisarts een belangrijke rol. Hij en de assistente zullen met vele vragen worden overstelpt over de gezondheid. Een kleinigheid kan voor betrokkene een grote angst en bezorgheid betekenen. en dat niet eenmaal maar regelmatig terugkerend. Zij kunnen dan vermoeden dat de patiënt leidt aan hypochondrie. In dat geval kan een goed gesprek en een test helpen en daarna eventueel de doorverwijzing naar een gedragstherapeut. De cognitieve gedragstherapie kan helpen het probleem bespreekbaar, herkenbaar en oplosbaar te maken. In ieder geval zodanig dat de ziektevrees niet meer overheersend is. Regelmatig wordt ook medicatie toegediend. Moelijker is het om ook de mensen te helpen die in hun schulp kruipen en zich niet of minder uiten.

Conclusie ziektevrees

Cyberchondrie is de vernieuwde hypochondrie. De angst dat men een bepaalde ernstige ziekte heeft wordt in dit geval verder versterkt door de vele informatie die op het internet te vinden is. Met hulp van de huisarts en een gedragstherapeut kan de patiënt vaak worden geholpen om van zijn angsten af te komen om zo weer een dragelijk dagelijks leven te kunnen leiden.

Meer info op de WIKI4YOU homepage