Een goed voorbeeld

Doet goed volgen

Voorbeeld volgen

Het spreekwoord zegt het al een goed voorbeeld doet goed volgen. Wat zoveel wil zeggen als, als je het goed voordoet dan zullen de mensen je op de juiste manier nadoen. Hoewel je ook zou kunnen stellen dat het betekent dat heel veel mensen je volger willen worden als je laat zien dat je weet hoe het hoort. Maar hoe vaak geven we werkelijk het goede voorbeeld?

☺ Index

Het goede voorbeeld

Er zijn veel situaties waarin we het goede voorbeeld moeten geven, maar het eigenlijk niet doen. Kijk naar de vader die nog even stiekem snel door oranje rijdt bij het stoplicht, omdat hij eigenlijk geen zin heeft om te stoppen. Maar dat dan wel doet met zijn dochter op de achterbank. Hoeveel
Verkeerslicht
dochters en zoons, die net hun fietsbewijs gehaald hebben, roepen dan “pappa dat mag niet!”? Of wat te denken van de ouder die zijn kind verbiedt om te schelden en de volgende dag de buurman uitscheld omdat hij zijn vuilniszak in onze kliko probeert te stoppen. Zo zijn er nog een heleboel voorbeelden te geven van de manier waarop mensen toch altijd weer net het verkeerde voorbeeld geven. Misschien zouden we het spreekwoord niet “Een goed voorbeeld, doet goed volgen” moeten noemen. We zouden het beter “Een voorbeeld doet volgen” kunnen noemen.

Want ook in het bedrijfsleven zien we genoeg voorbeelden van directeuren en managers die net het verkeerde voorbeeld geven van wat ze eigenlijk verwachten. Bijvoorbeeld zelf nooit op tijd op het werk zijn, maar wel iedere medewerker aanspreken die soms een keertje net te laat is. Of vinden dat medewerkers niet moeten zeuren als ze moeten inleveren, omdat het slecht gaat met het bedrijf. Maar zelf niet hun dure lease auto inleveren. Mensen hebben dus vaak niet de neiging om het goede voorbeeld te geven. Bijvoorbeeld als directeur verwachten dat je managers en werknemers commercieel denken, maar zelf iedere klant zaken beloven die eigenlijk alleen maar verlies veroorzaken.

☺ Index

Het voorbeeld

Generaal Eisenhower
Waar het bij mensen dus om gaat is dat als je iets van ze verwacht, dan moet je ze het goede voorbeeld geven. Je zult dus als vrager moeten laten zien hoe het moet. Je kunt zelfs stellen dat als je alleen maar zegt wat je wilt, maar het niet doet zoals je zegt, je alleen maar te horen krijgt wat je wilt. Vervolgens doen ze wat je deed. Kom jij te laat maar zeg je dat iedereen op tijd moet komen. Dan zegt iedereen dat je op tijd moet komen, maar komen te laat. Zeg jij dat iedereen op tijd naar huis moet gaan en ga je zelf altijd laat naar huis, dan roept iedereen dat ze op tijd naar huis moeten, maar gaan pas naar huis als jouw auto niet meer op de parkeerplaats staat.

Overigens is dat wel logisch, want zo zit nu eenmaal het systeem in ons brein in elkaar. Ons brein bevat allerlei neuronen (spiegelneuronen), die op basis van wat ze zien en horen die breingebiedjes laten reageren die te maken hebben met wat we zien of horen. Voor horen betekent dat bijvoorbeeld het aansturen van emoties en spraakcentra. Voor zien betekent dat emoties en bewegingscentra. We kunnen namelijk nog steeds geen bewegingen horen. Vandaar ook dat mensen vaak hele goede leugenaars worden. Ze zien dat we iets anders doen dan we zeggen. Ze leren dus wat ze moeten doen en daarbij moeten zeggen. Want terwijl ze horen en zien doet hun brein na wat ze horen en zien en versterkt op die manier de structuren die horen bij hoe je je hoort te gedragen. Het voorbeeld dat je geeft is dus ook nog eens heel moeilijk weer te veranderen, behalve door consequent een tijdlang ander gedrag te laten zien en daar ook meteen op dezelfde manier over te praten.

Eigenlijk moet je je dus voortdurend afvragen als je iets zegt of het gedrag dat je erbij laat zien klopt. Als je tegen mensen zegt dat ze meer aandacht voor elkaar moeten hebben, heb jij dan ook meer aandacht voor de mensen. Als jij zegt dat mensen slimmer moeten werken, werk je zelf dan ook slimmer. Als je tegen mensen zegt dat ze meer betrokkenheid bij hun werk moeten vertonen, laat jij dan ook zien wat betrokkenheid bij je werk is.

☺ Index

Conclusie

Om mensen te laten doen wat je zegt, is het niet voldoende om te zeggen hoe ze het moeten doen. Je moet ook doen wat je zegt om ervoor te zorgen dat mensen zien hoe ze het moeten
Neuronen
doen. Want het menselijke brein is niet gebaseerd op het omzetten van wat er gehoord wordt in gedrag. Het menselijke brein is gebaseerd op de koppeling horen en praten en zien en handelen. Wat ik hoor zal ik op een later moment gebruiken bij wat ik zeg. Terwijl ik wat ik zie gebruik om mijn gedrag te bepalen. Je kunt dus nog beter niets zeggen en je op de juiste manier gedragen, dan heel veel zeggen en je niet gedragen zoals je zegt dat iemand zich gedragen moet.

Vandaar natuurlijk ook dat al die verandertrajecten mislukken. De mensen die zeggen dat er verandert moet worden, veranderen zelf hun gedrag niet.

☺ Index

Extra

Afbeeldingen

Voorbeeld volgen door ktylerconk

Verkeerslicht door Clay Junell

Generaal Eisenhower door Infrogmation

Neuronen door GE Healthcare

Index van koppen

Doet goed volgen
Het goede voorbeeld
Het voorbeeld
Conclusie
Extra
Afbeeldingen
Index van koppen