Persoonlijkheidsmodellen, wie ben jij

Enneagram

Ben je een voeler, denker of een doener? Heel misschien ben jij van alles wat, maar (er) overheerst er vaak maar eentje. Wat overheerst er bij jou?

Om jezelf te zoeken of juist te vinden kunnen we gebruik maken van diverse simpele manieren van hoe je communiceert. Hierbij kan je letten op:

  • wat je zegt,
  • wat je leuk vindt,
  • waar je sterk in bent.

We kunnen hiervoor een leuk hulpmiddel gebruiken: het persoonlijkheidsmodel, in vakjargon ook wel het enneagram. Het enneagram wordt veel gebruikt bij studies met communicatie als onderwerp, maar ook bij gedragsstudies en managementopleidingen kom je dit wel tegen. 

Verschillen in communicatie

In de communicatie met andere mensen denken we nog wel eens verschillend, we hebben een ander verleden, een andere achtergrond en vaak ook een andere opvoeding waarin we andere normen en andere waarden hebben geleerd. Daarbij is het ook nog eens aan onszelf als persoon vrij te kiezen met wie wij willen communiceren en omgaan, hoe jij met iemand omgaat  en in welk verband je met elkaar omgaat.

Extravert - introvert

Ook kan je makkelijk een onderscheid maken tussen extravert en introvert, ook wel naar buiten gericht of naar binnen gericht. Introverte mensen vertellen vaak niet zoveel, daarentegen extraverte mensen willen graag kwijt wat ze aan het doen zijn. Ze proberen de andere iets te vertellen over zichzelf of moeten soms gewoon hun verhaal kwijt.

Belangrijk: open communicatie en de dialoog

In de communicatie van deze tijd is het belangrijk om een vorm van open communicatie met elkaar te zoeken, te vinden en te voeren, belangrijk hierbij is dat je ook de ruimte overlaat aan de ander om te reageren (de dialoog).

Het persoonlijkheidsmodel: het Enneagram

Hieronder staat  een afbeelding van het Enneagram.

Het Enneagram is een negen puntige sterveelhoek die afstamt uit de tijd van de Grieken en beoogd de menselijke motivatie duidelijk te maken. De onderlinge punten tussen de getallen suggereert dat communicatie vaak loops over deze lijnen.

1. Perfectionist

De perfectionist wil goed zijn en zaken verbeteren totdat ze perfect zijn.Het is een echte doener maar raakt ook soms wat gefrustreerd door zijn eigen perfectionisme. Daarbij is de perfectionist vaak realistisch en consciëntieus en soms ook principieel.

2. Helper of Gever

De helper is vaak iemand die graag voor iemand klaar staat. Hij/zij wil geliefd worden bij anderen, hierbij kan hij ook soms bemoeizuchtig en jaloers uit de hoek komen. De persoonlijkheid van een helper is warm, betrokken en verzorgend.

3. Succesvolle werker (Presteerder)

De presteerder wil graag succesvol zijn, het leven is een wedstrijd en die moet je willen winnen door de beste te willen zijn. Het is een echte doener, erg energiek, optimistisch, zelfverzekerd en vooral doelgericht!

4. Romanticus

De romanticus is een gevoelsmens, erg warm maar ook vaak individualistisch ingesteld en kent een leven van pieken en dalen. De romanticus zal vaak zijn hele leven dagdromend rondlopen.

5. Waarnemer

De waarnemer is iemand die graag de wereld wil begrijpen en probeert alles zo logisch mogelijk te benaderen en op te lossen, maar wel alleen. De waarnemer is erg leergierig, analytisch en duidelijk.

6. Loyalist (Betwijfelaar)

De loyalist is een betrouwbare bron van informatie. De loyalist verzamelt deze en is vaak specialist in zijn beroep. De loyalist is een betrouwbaar persoon en houdt zich aan de regels. De loyalist spiegelt dit ook naar anderen toe, echter zal vaak frustraties over houden.

7. Levensgenieter (Avonturier)

De levensgenieter is iemand die het leven als een feestje ziet, maar je moet wel zelf de slingers erin ophangen. De wereld zit vol mogelijkheden en die zoekt de http://lifestyle.startkanjer.nl@@levensgenieter met http://life-style.startvriend.nl@@lifestyle, dan ook op met onuitputtelijke energie en een optimistische blik.

8. Baas (Assertieveling)

De baas wil zich graag bewijzen, maar ook de controle houden. Vaak is de Baas beschermend bezig en reageert deze erg direct in het geval er enig gevaar dreigt. Verder is de baas vaak zeer onafhankelijk en erg zelfverzekerd van wat hij/zij doet.

9. Bemiddelaar (Vredestichter)

De bemiddelaar zoekt de harmonie op. De bemiddelaar heeft een hekel aan onrecht, maar ook gevaren zal deze persoon uit de weg gaan. Grote ego's en populistische figuren zal deze persoon mijden. Een bemiddelaar is ontvankelijk, goedaardig en altijd bereid te ondersteunen.

Vervolg cursussen

Zoals hierboven al is benoemd wordt dit onderwerp ook bij gedragsstudies en managementopleidingen benoemd, zoals bij een goede opleiding http://www.management-interim.org@@interim management.