Grote geesten versus kleine

Quotation

Eleanor Roosevelt zei ooit eens dat je drie soorten mensen hebt: Grote geesten praten over ideeën, middelmatige die over gebeurtenissen praten en kleine geesten die over mensen praten. Een belangrijk probleem met deze uitspraak is dat het over mensen gaat, ook al lijkt het een idee te zijn. Moeten we nu dus vaststellen dat mevrouw Roosevelt net zo’n kleine geest heeft als de mensen die ze beschuldigt van praten over andere mensen. In zekere zin wel. Maar dat is niet het enige probleem dat er is met deze uitspraak.

⬇ Index

Een citaat

De vrouw van Franklin D. Roosevelt, Eleanor, heeft ooit de uitspraak gedaan dat kleine geesten over mensen praten en grote geesten ideeën bespreken. In gewoon Nederlands heet dat ook wel je hebt mensen die roddelen over anderen en je hebt mensen die verhevener gedachten hebben. Maar het feit dat je dit idee uit over andere mensen geeft eigenlijk al aan dat je zelf een kleine geest bent, want ook al lijkt het een verheven gedachte het is gewoon roddel. Het idee van Eleanor Roosevelt gaat namelijk voorbij aan het feit dat er zoiets bestaat als indirecte informatie.

Indirecte informatie gaat over het idee dat je door te praten over het ene, iets kunt zeggen over iets anders. Zo zijn er hele volksstammen die het als een vorm van beschaving zien om indirect iets te zeggen over andere mensen. In plaats van iemand direct aan te spreken op zijn gedrag, vertel je de persoon die je iets wilt duidelijk maken een roddel of verhaal over iemand die iets vergelijkbaars heeft gedaan. Bijvoorbeeld als je je buren wilt vertellen dat ze teveel lawaai maken, vertel je het verhaal van vrienden die ooit een feest gaven en waar toen de politie bij gehaald werd omdat het feest te lawaaierig was. 

Het citaat van Eleanor Roosevelt zegt dan in zekere zin dat mensen die over mensen praten, maar om een idee over te brengen grote geesten zijn. Maar is dat wel zo. Is het in indirecte woorden praten tegen andere mensen niet gewoon een uiting van angst, omdat je bang bent dat dat ander boos zal worden of zich geraakt zal voelen als je hem direct aanspreekt op zijn gedrag.

Is angst nu niet juist een uiting van een kleine geest, een geest die het gevaar uit de weg gaat. Niet omdat het een gevaar is, maar omdat aangenomen wordt dat het een gevaar is. Wat eigenlijk weer een uiting is van het onbewuste idee dat de persoon zelf niet instaat is om het gevaar het hoofd te bieden als het zich voordoet. Het gevolg is dat de ontwijker zich niet kan ontwikkelen, omdat hij of zij de meeste situaties omzeilt door indirect te communiceren. Wat betekent dat hij steeds meer situaties moet en gaat ontwijken, omdat hij bevestigd wordt in zijn idee dat ontwijken werkt. Door te ontwijken voorkomt hij namelijk dat hij zijn angst onder ogen moet zien en kan leren omgaan met zijn angst en de situatie waar hij bang voor is.

⬇ Index

Overdenking

Maar als grote geesten net als kleine geesten over andere mensen praten, maar dan in de vorm van ideeën en kleine geesten over ideeën praten verstopt achter verhalen over andere mensen, wat is dan het verschil tussen beide soorten geesten. Het enige verschil tussen beide geesten is dan de manier waarop ze praten. De ene praat in de vorm van ideeën, maar de andere praat over ideeën, bijvoorbeeld het idee dat de ander rekening zou kunnen houden met andere mensen.

Blijft de vraag over of er wel grote en kleine geesten bestaan. Of zou het zo kunnen zijn dat er maar één soort geest is, die zich soms kleinzielig gedraagt en dan weer groots. Als je kijkt naar alle verhalen over andere mensen, wat volgens Eleanor Roosevelt dus betekent dat de vertellers kleine geesten zijn, dan zie je zelden een eenzijdig beeld. De meeste verhalen over andere mensen laten tenminste twee kanten zien. Zelfs die vertellers van verhalen over andere mensen blijken van tijd tot tijd namelijk te praten over ideeën, bijvoorbeeld voor een nieuw boek over een bekend persoon. Blijkbaar is het voor mensen niet mogelijk om maar één soort geest te zijn. We zijn soms grote geesten als we over ideeën praten, soms zijn we middelmatig als we gebeurtenissen bespreken en klein als we roddelen over andere mensen. De kunst is dan vooral om te weten wanneer het goed is om klein van geest te zijn, middelmatig en groot.

⬇ Index

Wanneer

Want uiteindelijk kan het dus wel zinvol zijn om te praten over anderen, gebeurtenissen en ideeën. Want met de combinatie van de drie kun je veel bereiken voor andere mensen. Want via ideeën, die we omzetten in gebeurtenissen kunnen we iets doen voor anderen mensen. Maar daarvoor moet je dus wel weten of die anderen je hulp nodig hebben en willen krijgen. Wat betekent dat je over anderen zult moeten praten en wat hun overkomt. Je zult dus klein en middelmatig van geest moeten zijn om een grootse geest te kunnen zijn.

⬇ Index

Extra

Afbeeldingen

Index van koppen

Quotation
Een citaat
Overdenking
Wanneer
Extra
Afbeeldingen
Index van koppen