Wat zijn de oorzaken van discriminatie

Inleiding

Discriminatie is het onderscheiden van één of meerdere personen op basis van bijvoorbeeld geslacht, religie, afkomst of seksuele geaardheid. In Nederland wordt er nog veel gediscrimineerd, ondanks artikel 1 van de Grondwet die dit verbied. Velen zouden dit graag anders zien, maar het is de nare waarheid. Het grootste deel van de Nederlanders is het er mee eens dat ieder mens gelijk is. Maar waarom is een klein deel van de bevolking het hier niet mee eens? Waarom benadelen zij mensen op grond van bovengenoemde kenmerken?

Vooroordelen

Veel mensen hebben vooroordelen over andere bevolkingsgroepen. Voorbeelden zijn: Belgen zijn dom, alle Duitsers zijn zuipschuiten en allochtonen zijn criminelen. Hiermee beoordelen we een hele bevolkingsgroep terwijl deze eigenschap lang niet op iedereen van die groep van toepassing is. Vaak versterkt de media onze vooroordelen. Zo wordt er in de krant vaak vermeld wanneer er allochtonen bij ongevallen of misdrijven betrokken zijn, terwijl dit bij autochtonen vaak niet gedaan wordt.

Dit heeft als resultaat dat wij (onterecht) een negatief beeld krijgen van een gehele bevolkingsgroep. Bij sommige mensen wordt de afkeer tegen een groep zo groot dat ze zich ook daadwerkelijk af gaan zetten tegen een groep: discriminatie.

Positiebehoud

Een derde oorzaak van discriminatie kan zijn dat mensen hun eigen positie in de maatschappij zo sterk mogelijk willen houden. Het versterken van de eigen positie gaat vaak ten koste van anderen.

Wat in de Nederlandse maatschappij het meest voorkomt is dat autochtone Nederlanders hun voorrechten op het gebied van bijvoorbeeld werk niet willen verliezen aan allochtonen. Door, in dit geval, allochtonen negatief neer te zetten hopen ze hun voorsprong op deze groep te behouden.

Gebrek aan informatie

Wanneer je niet alle informatie over zaken weet, kun je er een verkeerd beeld over vormen. Zo kan men het vreemd vinden dat moslims aan onverdoofd ritueel slachten doen. Ze kijken maar vanuit één oogpunt naar de situatie: vanuit die van zichzelf. Binnen hun eigen normen en waarden is de zaak vreemd. Maar wanneer er naar de cultuur, normen en waarden van moslims wordt gekeken, kan het ritueel slachten ineens een stuk minder vreemd worden.

Door een eenzijdige kijk op een bepaalde zaak, kan hierover dus een negatief beeld gevormd worden. Misverstanden ontstaan, wat discriminatie als gevolg kan hebben.

Xenofobie

Mensen kunnen ook andere groepen benadelen omdat ze in meer of mindere mate bang zijn voor hun onbekende manier van leven. Ze ervaren het vreemde als bedreigend of slecht. Deze vorm van discriminatie komt vaak voor in landen met een monocultuur. Een monocultuur is een cultuur waar slechts één etnische groepering in voorkomt.

Xenofobie kan ertoe leiden dat mensen helemaal geen contact meer willen met de andere groep, tegenwoordig vaak allochtonen, omdat ze hun andere manier van leven als angstig en bedreigend beschouwen.

Zondeboktheorie

De laatste oorzaak waarom mensen discrimineren is omdat ze een zondebok nodig hebben. Dit verschijnsel staat bekend als de zondeboktheorie: bepaalde mensen krijgen de schuld van dingen die mislopen. Niet omdat dit de waarheid is, maar omdat het makkelijk is.

Het meest extreme voorbeeld van de zondeboktheorie is wat Hitler in de Tweede Wereldoorlog met Joden in Europa heeft gedaan. Duitsland verkeerde in economische recessie. Hitler gaf de Joden hier de schuld van en velen moesten dit met de dood bekopen.

Ook in Nederland komt het afgelopen decennium de zondeboktheorie steeds vaker voor. Steeds meer mensen en politieke partijen, zoals de PVV, geven allochtonen de schuld van problemen in Nederland, zoals stijgende criminaliteit.

Conclusie

Mensen kunnen om verschillende redenen discrimineren:

  • Er bestaan vooroordelen over een bepaalde groep mensen. Hierdoor kan een negatief beeld over de groep ontstaan, wat kan eindigen in afkeer tegen de groep.
  • Andere groepen worden weggedrukt in de hoop de eigen voordelen en/of goede positie te behouden.
  • Mensen creëren een slecht beeld over een bepaalde groep omdat ze maar een gedeelte van een bepaalde zaak afweten. Ze bekijken de zaak niet vanuit het oogpunt van de ‘’vreemde’’ groep.
  • Mensen zijn bang voor het onbekende en beschouwen het onbekende als bedreigend. Hierdoor gaan ze de vreemde groep mensen uit de weg.
  • Iemand moet de schuld voor problemen krijgen. Het is makkelijk om een minderheid in de maatschappij de schuld te geven.