Wat is naturisme

Inleiding

Veel mensen zouden zich nooit zonder kleren in het openbaar durven te vertonen. Ze vinden het vreemd en generen zich. Toch zijn er ook mensen die het fijn vinden om zonder kleren aan rond te lopen, dit zijn naturisten. De meningen zijn over het naturalisme, de stroming waartoe de naturisten horen, verdeeld. Maar wat is naturisme eigenlijk? Wat zet de mensen ertoe om naakt rond te lopen en welke meningen doen de rondte over naturisme? Hoe wordt het opgevat in Nederland? 

Definitie van naturisme

Onder naturisme verstaan we de gemeenschappelijke naaktheid van een groep mensen. Deze naaktheid heeft als doel het creëren en bevorderen van (zelf)respect en eerbied voor de mens en de natuur. Naturisten willen zich focussen op de integratie van natuur en natuurlijkheid in het menselijk leven door zich niet te bedekken met kleding. Het naakte lichaam zien zij dan ook als iets natuurlijks, een natuurlijk gegeven. Naturisme is daarom overduidelijk meer dan alleen naaktrecreatie. 

Naturisme in Nederland

Het naturalisme heeft zijn oorsprong gevonden aan het eind van de Industriële Revolutie. Het ontstaan van het naturisme was een reactie op het steeds verder verwijderd raken van de natuur door de opkomst van de industrie. Als alle mensen naakt zijn is er bijna geen verschil meer, geen maatschappelijke klassen, en is iedereen gelijk.

In Nederland ontstond het naturalisme pas in de jaren 30 van de vorige eeuw. In eerste instantie gingen naturisten er nog op hun eentje in uit in de natuur, maar al snel ontstonden er groepen naturisten die gezamenlijk een stukje land kochten om daar vrijuit naakt te kunnen zijn. Ook ontstonden er op den duur verenigingen van naturisten. De eerste vereniging droeg de naam “Zon en Leven”.

Tot de jaren 70 leefden de naturisten in grote beslotenheid. Het naturisme was nauwelijks geaccepteerd en veel naturisten werden met de nek aangekeken. Ze hoorden niet in het sociale leven thuis. Als reactie op dit onbegrip mocht men niet weten waar bepaalde naturistenterreinen waren of wie naturist was.

Door de jaren heen is  Nederland echter steeds bloter geworden. In 1973 werd zelfs het eerste openbare naaktstrand geopend bij Callantsoog. Steeds meer mensen zagen de voordelen van naturisme en steeds meer mensen kregen er begrip en respect voor. Nederland raakte langzaamaan gewend aan het bloot zijn. Er ontstonden zelfs speciale naaktcampings voor naturisten. Door naturisten zelf werden deze campings vaak textielcampings genoemd.

Tegenwoordig is het dan ook zo dat naturisten weinig moeite hebben om voor hun aard uit te komen. Ze vertellen vol plezier  hoe leuk het is om naturist te zijn en hoe leuk het is om een naaktstrand of naturistencamping te bezoeken. Net als in het verleden schept ook in het heden naturisme nog steeds een onderlinge band en eenheid met de natuur. 

De naturist

Een naturist kan uit alle lagen van de bevolking komen. Het is dus niet zo dat mensen van lagere afkomst vaker naturist zijn dan mensen van hogere afkomst. Ook is naturisme niet leeftijdsgebonden, er komen zowel jonge als oudere naturisten voor.
 Bij de naturisten is men vrij in zijn doen en laten. Je mag gekleed zijn of ongekleed, bloot zijn is dus niet verplicht. Zo mogen tieners bijvoorbeeld wel een zwembroek aan en als er medische redenen zijn hoef je ook niet per se bloot. Toch voelen de meeste naturisten zich pas echt op hun gemak als de meerderheid van de aanwezigen naakt is. Er is een vrijheid die bijna nergens anders gevonden kan worden.

Meningen over naturisme

De meningen over naturisme zijn in Nederland sterk verdeeld. Bij veel mensen roept naturisme de associaties seks, bloot en erotiek op. Bij gewenning aan het bloot zijn verdwijnen deze associaties echter. Verder zijn de naturisten van mening dat seks en erotiek niet per se in verband hoeft te staan met bloot zijn en naturisme. Je kunt ook naakt zijn zonder dat er erotiek bij aanwezig hoeft te zijn.

Veel vrouwen hebben het gevoel dat zij bekeken worden wanneer ze naakt zijn. Dit is echter vaak niet het geval. Wat wel eens voorkomt en waar de naturisten zelf niet zo van gediend zijn, is het misbruik maken van openbare naturistengebieden door bijvoorbeeld alleen maar daarheen te komen om de liefde te bedrijven.

Ook zijn er mensen die de mening dragen dat het schadelijk is voor minderjarigen om blote lichamen te zien. Uit wetenschappelijk onderzoek is echter gebleken dat dit niet  zo is. Zo komt het in bijna ieder gezin wel voor dat de jongens en de meisjes op jonge leeftijd gelijktijdig in bad gaan. Dan zien ze ook naakte lichamen en dit is verder ook niet schadelijk.

Een laatste opvatting waarover in Nederland gediscussieerd wordt, is de opvatting dat blote lichamen lelijk zijn. De meeste lichamen voldoen inderdaad niet aan het Westerse schoonheidsideaal. Iets mooi of lelijk vinden is echter een mening in plaats van een feit. Daarom kan naturisme uitgeoefend worden door iedereen. Of je nu jong of oud bent, mooi of lelijk.  

Conclusie

Naturisten zijn mensen die geen kleding aandoen omdat ze respect hebben voor zichzelf en anderen en zich verbonden willen voelen met de natuur. Deze stroming is ontstaan aan het einde van de Industriële Revolutie. In het begin was naturisme nauwelijks geaccepteerd in Nederland en werd het gezien als een schande. Maar door de jaren heen is er begrip en respect gekomen voor het naturisme en ontstonden er naaktstranden en naaktcampings. De naturist kan iemand zijn van iedere leeftijd en van iedere afkomst. In Nederland zijn de meningen over naturalisme verdeeld, sommige mensen denken bijvoorbeeld dat het aanzicht van blote mensen schadelijk kan zijn voor jonge kinderen of dat blote lichamen lelijk zijn. 

Bron afbeelding: Wikimedia Commons, Martin Hale-Hoffman