Wat is een potloodventer

Inleiding

Een “potloodventer” is de meer bekende naam voor een man die onverwacht en vooral ongevraagd zijn naakte geslachtsdelen bloot toont aan mensen die voorbijkomen. Eigenlijk zijn ze bang om zich in het openbaar bloot geven, maar daarnaast ook zo opgewonden, dat ze het toch doen. De combinatie van angst en lust verhoogt de beleving. Ze riskeren hiermee dat mensen schrikken en boos worden, de politie waarschuwen of zelf tegen hen optreden.

Wettelijk kader

Je bloot tonen in het openbaar is strafbaar in het volgende artikel:

Art. 239 Wetboek van Strafrecht (Schennis van de eerbaarheid)

Met gevangenisstraf van ten hoogste 3 maanden of geldboete van de tweede categorie wordt gestraft schennis der eerbaarheid - op of aan een plaats, voor het openbaar verkeer bestemd; - op een andere dan onder 1. bedoelde openbare plaats, toegankelijk voor personen beneden de leeftijd van 16 jaar; - op een niet openbare plaats, indien een ander daarbij zijns ondanks tegenwoordig is.

Schennis der eerbaarheid: Het willens en wetens verrichten van een onder de gegeven omstandigheden voor het normaal ontwikkelde schaamtegevoel kwetsende handeling. Het gaat om het publiekelijk tonen van persoonlijke intieme lichaamsdelen.

Voor dit misdrijf is opzet vereist op het schenden van de eerbaarheid. Deze opzet heeft geen betrekking op de plaats van het delict.

 • Plaatsen voor het openbaar verkeer bestemd: Openbare plaatsen die men in het normale verkeer betreedt, zoals de openbare weg, parken, postkantoren, openbare terreinen, stations etc.
 • Op of aan: De waarneembaarheid is beslissend. Het is ook strafbaar wanneer de schennis vanaf een voor het openbaar verkeer bestemde plaats kan worden waargenomen. Aanwezig zijn in dezelfde ruimte is niet vereist.
 • Andere openbare plaatsen: Plaatsen waar men niet terechtkomt in het normale maatschappelijke verkeer, maar die wel toegankelijk zijn voor een ieder zoals bioscopen, theaters, musea, café’s en discotheken en schouwburgen. Deze plaatsen moeten dus wel toegankelijk zijn voor personen beneden de leeftijd van 16 jaar.
 • Niet openbare plaatsen: Niet voor publiek toegankelijke plaatsen zoals een kazerne, ziekenhuis, een boot of een auto.

Er is sprake van niet vervolgbare schennis als het een situatie betreft waarbij het gaat om kunst of wetenschap, waarbij de aanstootgevende en schendende strekking ontbreekt. Tegenwoordig is 'humor' ook een nieuwe uitzondering.

Redenen voor een potloodventer

Mogelijke doelen van een potloodventer

 • de hoop op een schrikreactie van vrouwen. Hiermee krijgen zij het gevoel dus wel degelijk te kunnen imponeren; is goed tegen onzekerheid
 • Hoop op seksueel contact, maar het is de vraag of zij het zouden doen als ze de kans kregen
 • Het verkrijgen van bewondering
 • Het via de vrouw naar zichzelf kijken

Hoe en waar wordt je geconfronteerd met potloodventers?

Vaak staan slachtoffers, die fietsend onderweg zijn, joggen of de hond uitlaten, plotseling oog in oog met de potloodventer. Soms “vragen ze de weg” wanneer ze in de auto zitten (terwijl ze hun geslacht laten zien). Anderen kunnen ook hun geslacht tonen in een treincoupé, een bus, of staan in hun woning voor het raam, zichtbaar voor elke voorbijganger. 

Wat kun je doen als je een potloodventer ziet?

 • Meld een geval van schennispleging altijd aan bij de politie. Denk niet dat het een eenmalige gebeurtenis is, de meeste potloodventers doen het veel vaker.
 • Er zijn slachtoffers lange tijd de straat niet meer op durven en/of niet meer langs dezelfde plaats durven te lopen of te fietsen.
 • Belangrijk ; bel zo snel mogelijk de politie met de lokatie waar je de potloodventer zag. Geef de politie de volgende gegevens:
 • signalement (hoe zag hij eruit en wat had hij aan; probeer hierbij te kijken of er dingen opvallend aan hem zijn)
 • welk vervoermiddel had hij bij zich en probeer hier een goede omschrijving van te geven (van een auto is het kenteken erg belangrijk)
 • heeft hij nog wat gezegd? Geef dit door.
 • hoe laat heb je hem gezien
 • wat is de lokatie en welke kant liep hij op doen hij wegliep (als hij wegliep)
 • Probeer de potloodventer te negeren en loop ervan weg.
 • Als de man je aan probeert te raken etc; ren weg en schreeuw heel hard. Bel zo snel mogelijk de politie.
 • De politie zal hier altijd inzet op plegen.

Links

 • http://www.seksueelmisdrijf.nl/jl/index.php?option=com_content&task=view&id=155&Itemid=200