ADHD herkennen bij je kind

ADHD

ADHD is een aandoening die bij steeds meer mensen wordt gediagnosticeerd. Een persoon die aan ADHD lijdt, kan vooral tijdens de kindertijd tegen serieuze problemen aanlopen. Het is dus belangrijk om ADHD zo vroeg mogelijk te herkennen om zoveel mogelijk strubbelingen te voorkomen. Maar hoe herken je ADHD bij je kind?

Wat is ADHD?

ADHD staat voor Attention Deficit Hyperactivity Disorder. Vooral bij kinderen komt ADHD erg vaak voor. Tijdens de volwassenheid nemen de symptomen in veel gevallen af. Er zijn echter volwassenen die aan ADHD blijven lijden. Gelukkig kan deze aandoening tegenwoordig goed behandeld worden. ADHD uit zich in sterke lichamelijke en innerlijke onrust, impulsiviteit en hyperactiviteit. Als ADHD bij een kind niet wordt herkend, wordt al snel gedacht dat het kind eigenwijs is en niet luistert. Het kind stuit hierdoor op veel problemen en onbegrip. Een juiste diagnose kan die heel erg belangrijk zijn. Nu zijn de meeste kinderen in mindere of meerdere mate beweeglijk en impulsief. Dus hoe maak je onderscheid tussen drukke kinderen en kinderen die lijden aan ADHD?

ADHD herkennen

Het tijdig herkennen van ADHD is van essentieel belang voor een goede ontwikkeling van je kind. Met de volgende punten kun je ADHD bij je kind herkennen:

  • Je kind is onrustig en altijd in beweging. Het kind zit nooit stil of heeft daar zeer veel moeite mee. Bij het stilzitten zit je kind bijvoorbeeld altijd te frunniken of met de benen te zwaaien.
  • Je kind heeft grote problemen met concentreren. Het kind is snel afgeleid en kan prikkels uit de omgeving niet weerstaan.  
  • Je kind heeft veel moeite met het wachten op zijn of haar beurt. Vaak geeft het kind al antwoord op een vraag voordat de steller van de vraag uitgesproken is. Hierdoor komt het kind soms opdringerig over en verstoort het bezigheden van andere mensen.
  • Je kind heeft grote moeite met luisteren. Opdrachten of aanwijzingen worden niet of slecht opgevolgd. Je kind komt hierdoor soms wat vergeetachtig over.
  • Je kind verliest regelmatig (waardevolle) spullen. Dit kunnen bijvoorbeeld sleutels of pennen zijn maar ook grotere dingen zoals een schooltas. Het kind heeft dan ook geen flauw idee waar de spullen gebleven zijn.
  • Je kind is zeer praatgraag. Wat er precies gezegd wordt, is vaak niet belangrijk. Het kind kan de hele dag doorratelen. Ook stelt het tussendoor vragen zonder het antwoord hierop af te wachten.
  • Je kind is zeer impulsief en kan risico's heel slecht inschatten. Hierdoor kan je kind regelmatig lelijke vallen of andere ongelukjes meemaken. Uitleggen dat je kind voorzichtig moet zijn, zet geen zoden aan de dijk.

Bevestig vermoedens

Het leven met ADHD is voor een kind vaak erg zwaar. De omgeving van het kind kan er echter ook onder lijden. Zo heb je het als ouder van een kind met ADHD ook lang niet gemakkelijk. Heb je sterke vermoedens dat jouw kind aan ADHD lijdt? Ga dan altijd langs de huisarts. Je huisarts kan je verder helpen met het stellen van een diagnose. ADHD kan tegenwoordig heel goed behandeld worden. Een diagnose en een behandeling kunnen het leven van jouw kind en ook je eigen leven een stuk gemakkelijker maken. Aarzel dan ook nooit om de stap te zetten om even langs de huisarts te gaan.

Reacties (0)

Reageer
Geen resultaten gevonden