Omgaan met ADHD op school

ADHD op school

Kennis van de achtergronden van ADHD kan een verandering in de houding van leerkrachten tegenover ADHD-kinderen teweeg brengen. Samen met de ouders kan een leerkracht een behandelplan maken, waardoor een kind beter gaat functioneren op school en uiteindelijk beter gaat presteren. Met wat (simpele) technieken en afspraken kan dit bewerkstelligt worden. Wel is de driehoek kind-ouder-leerkracht erg belangrijk in het welslagen van dit traject.

Wat is ADHD?

ADHD is een ontwikkelingsstoornis en staat voor Attention Deficit Hyperactivity Disorder.

ADHD

In het Nederlands betekent ADHD: aandachtstekortstoornis met hyperactiviteit en impulsiviteit.Kinderen met ADHD kunnen hun aandacht niet lang richten op taken die voor hen van belang zijn; vaak zijn ze erg druk en hebben ze niet het vermogen om hun eigen gedrag onder controle te houden.

ADD

ADD staat voor Attention Deficit Disorder. Kinderen met ADD vertonen naast aandachtsproblemen en een impulsieve denkwijze geen hinderlijk, druk gedrag, maar juist passief gedrag. ADD-kinderen worden niet snel herkend, omdat ze minder storend gedrag vertonen dan kinderen met ADHD.

Naar schatting heeft circa 4% van de leerlingen in het reguliere basisonderwijs ADHD, in het speciaal onderwijs gaat het om ruim 8% van de leerlingen.

Signalering

Opvallen

Leerlingen met ADHD vallen op in de klas. Vaak gaat het om beweeglijke kinderen, die met van alles en nog wat bezig lijken te zijn behalve met hun taak.

Het zijn kinderen die, wanneer er een vraag gesteld wordt, vaak voor hun beurt door de klas roepen. Sommige leerlingen met ADHD vertonen clownesk gedrag: rare gezichten trekken, uitdagen van klasgenootjes die net aan het werk zijn.

Cito

Wanneer een leerkracht regelmatig de leerlingen screent op leergebied (Cito-toetsen) en op het gebied van sociaal-emotionele ontwikkeling (Licor, Bolero) zullen een aantal zaken opvallen.

Op het leergebied vallen de resultaten tegen. Bij ADHD-kinderen is vaak sprake van chronisch onderpresteren (50% van de leerlingen met ADHD blijft eenmaal zitten).

Leerresultaten

De steeds weer tegenvallende leerresultaten zullen invloed hebben op de motivatie en het zelfbeeld van deze kinderen. De relatie tussen de leerkracht en de leerling kan ook verstoord raken. De leerkracht ervaart het gedrag van de leerling als dwars, uitdagend, vervelend en storend. De leerling daarentegen gaat de leerkracht ook als bron van frustratie zien. Hij moet van hem immers dingen doen die hem toch niet lukken, steeds weer krijgt hij te horen dat het weer niet goed was. Leerkrachten vervullen in dit geval een signalerende functie.

Hoe nu verder?

Voor een ouder en leerkracht is het erg belangrijk om de juiste informatie over AD(H)D te hebben. Op het internet kunt u veel generieke informatie vinden over ADHD, maar meestal niet over het kind met ADHD op school.

Wel heb ik een goed ebook gevonden over dit onderwerp: Omgaan met ADHD op school