Wat is PDD-NOS

Wat is PDD-NOS en wat betekent het als je PDD-NOS hebt? Welke kenmerken horen erbij. Hoe zit het met feiten en cijfers. Wat valt er nog meer te vertellen over PDD-NOS.

Definitie en uitleg

PDD-NOS staat voor Pervasive Developmental Disorder-Not otherwise specified. Het betekent dat je een aan autisme verwante contactstoornis hebt. PDD-NOS wordt beschouwd als restcategorie en qua 'gradatie' zit het tussen ADHD en Autisme in. Met gradatie wordt hier bedoeld: De 'zwaarte' van de psychiatrische stoornis.

De kenmerken

Aan de hand van de klavertje vier methode zijn er vier soorten kenmerken te specificeren.

Als eerste de primaire kenmerken:

 1. Problemen met sociale interactie
 2. De intelligentie ligt lager m.b.t. sociaal vaardig zijn
 3. Rigide gedrag
 4. Beperkte interesses
 5. Vertraagde spraak-taal ontwikkeling
 6. Gericht op zichzelf

De cognitieve kenmerken:

 1. Starre denkhandelingen
 2. Chaotisch gedrag (plannen)
 3. Concentratiezwakte (school)
 4. Moeite met figuurlijke uitspraken, neiging ze letterlijk op te vatten

(Voorbeelden: 'Door de mand vallen', 'Dan ben je nog niet jarig!')

De affectieve kenmerken:

 1. Bekijkt de wereld sociaal heel anders
 2. Gering inlevingsvermogen
 3. Egocentrisch
 4. Contacten verlopen moeizaam

De secundaire kenmerken:

 1. Angstgevoelens
 2. Druk en rusteloos
 3. Houterige motoriek (met name de fijne motoriek)
 4. Friemelen, fladderen met de armen, op de tenen lopen
 5. Leer problemen

Gegevens, feiten en cijfers

Bijna 60 op de 10.000 personen heeft een stoornis die valt onder de vijf stoornissen die bij de autisme spectrum stoornissen horen. Dit komt neer op 0,6 % van de totale bevolking. Een deel daarvan, de restcategorie, bestaat uit mensen die PDD-NOS hebben.

Uit onderzoek komt ook naar voren dat 40% tot 50% van de mensen met autisme functioneert op het niveau van een verstandelijk gehandicapte. De andere 50% functioneert verstandelijk op een normaal tot hoogintelligent niveau.

Hoewel onderzoek uitwijst dat een lager IQ iets vaker voorkomt in alle vijf stoornissen samengenomen, zijn kinderen en volwassenen met PDD-NOS vaak wel heel intelligent. Hun hogere intelligentie compenseert het sociaal/emotionele vlak, wat juist zwakker ontwikkeld is.

Qua IQ scoort iemand met PDD-NOS daar gemiddeld of minder dan gemiddeld. Dat haalt hun gemiddeld IQ naar beneden. Wat je vaak ziet bij dit soort stoornissen is een groot verschil in puntenaantal met betrekking tot de hoogte van het IQ.

Ter voorbeeld: Op diverse gebieden scoort iemand met PDD-NOS tussen de 110 en 130 om vervolgens op sociaal/emotioneel vlak 90 te scoren. Daarom is het moeilijk te zeggen of er al dan niet een connectie bestaat tussen intelligentie en PDD-NOS. Vele factoren spelen mee.

Een autisme spectrum stoornis maakt geen onderscheid tussen sociaal-economische klassen en komt in elke laag voor. Waar wel onderscheid valt te melden is dat een autisme spectrum stoornis bij het mannelijke geslacht ongeveer vier keer vaker voorkomt dan bij het vrouwelijke.

Aanvullende informatie

PDD-NOS wordt ook wel eens verward met ADHD. Een kind lijkt dan veel kenmerken van die gedragsstoornis te hebben maar vragen over bijkomende (rest)problematiek blijven in de lucht hangen. Na onderzoek blijkt dan dat het hier om een combinatie van ADHD/PDD-NOS gaat. Deze term is in het leven geroepen voor de ouders zodat alle kenmerkende gedragingen van de problematiek verklaard is. Officieel heeft het kind dan PDD-NOS en geen ADHD. Het gedrag wat zo sterk lijkt op ADHD heeft andere achterliggende redenen dan ADHD. De uiting komt alleen overeen.

NB

Alleen een psychiater kan uiteindelijk een diagnose stellen. Heb je vermoedens dat je kind aan veel van bovenstaande kenmerken voldoet is het zaak hem aan te melden bij een goede kinderpsychiatrische afdeling. Zo staat bijvoorbeeld het UMCG bekend als een van de betere.

Links