Münchhausen by proxy

Levensbehoeften

Als er een baby wordt geboren is het feest. Blije gezichten, cadeaus en beschuit met muisjes verwelkomen de nieuwe wereldburger. De ouders kunnen hun geluk niet op en genieten van het nieuwe leven waar ze voor gaan zorgen. Zij zijn degenen die het kind in zijn eerste levensbehoeften moeten voorzien. Het krijgt voedsel, een plekje om te slapen en bovenal affectie. Het wordt op tijd verschoond en gebaad en als het krampjes heeft of tandjes krijgt wordt het door de ouders getroost. Al deze dingen zorgen er voor dat het kind zich goed voelt en zich op een normale manier kan ontwikkelen.

Een ziek kind?

Het ene kind is kerngezond en komt bijna nooit bij de huisarts. Het andere kind is 'kind aan huis' bij de huisarts, de huisartsenpost, de eerste hulp en de kinderafdeling van het plaatselijke ziekenhuis. Een kind dat een chronische aandoening heeft of andere gezondheidsklachten moet vaak onderzocht en behandeld worden. Het is fijn dat wanneer een kind ziek is, het geholpen kan worden. In enkele gevallen is er met het kind echter niets mis. Hoe het dan toch elke keer bij een arts terechtkomt is te wijten aan een ouder (meestal de moeder) die lijdt aan het Münchhausen by proxy syndroom. Mensen die aan deze stoornis lijden, laten anderen geloven dat hun kind ziek is. Hierdoor zal het kind onderzoeken moeten ondergaan en zelfs behandelingen die niet nodig zijn, enkel voor de zucht naar aandacht van de ouder. Vaak zijn het klachten die niet goed kunnen worden geïnterpreteerd. Dat wil de moeder ook niet want dan kan ze deze zo lang mogelijk laten bestaan. Soms volgt er verwijzing naar een ziekenhuis en dan kan zij nog langer aan iedereen vertellen dat haar kind ‘ziek’ is.

Een zieke moeder

Een moeder kan bloed van haarzelf in de luier van het kind deponeren en dan zeggen dat het kind bloed heeft geplast. De mate van mishandeling verschilt per moeder: er zijn gevallen bekend van moeders die hun kinderen met opzet hebben verbrand, ledematen gebroken en dergelijke. Vaak dichten zij zichzelf een heldinnenrol toe door te zeggen dat ze eerste hulp hebben verleend bij hun kind. Het hele toneelstukje wordt opgevoerd om aandacht en meeleven te krijgen van de omgeving. Daar voelt zij zich goed bij en als het lukt, zal ze de volgende keer weer iets anders verzinnen.

Tot slot

Het spreekt vanzelf dat niet het kind maar de moeder behandeld moet worden. Zij is degene die echt ziek is. Echter, het is heel moeilijk om de diagnose Münchhausen by proxy te stellen. Vaak heeft de moeder een medische achtergrond. Zij weet dus het een en ander van medische zaken en zal die kennis gebruiken om haar verhalen te ondersteunen en te staven. De kinderen die hieraan zijn blootgesteld in hun jeugd dragen hiervan nog lang de sporen met zich mee. 10% van de slachtoffers overlijdt aan de gevolgen van MBP

Hoe herken je een moeder met dit syndroom?

Het is erg moeilijk om verdenkingen hard te maken omdat de daders zeer geraffineerd te werk gaan. Toch volgt hieronder een aantal signalen.

  • opvallend vaak fantastische (haast ongeloofwaardige) verhalen vertellen
  • medische opleiding gevolgd
  • het kind isoleren
  • het kind is opvallend vaak ziek/absent (school)
  • moeder praat opvallend veel over de klachten van haar kind

Wanneer u vermoedens heeft betreffende een gezin in uw omgeving, schroom dan niet om een melding te doen bij het Advies en meldpunt kindermishandeling. Liever onnodig gebeld, dan de ogen gesloten.