Wat verstaan we onder borderline

Borderline is een persoonlijkheidsstoornis, mensen die hier aan lijden maken kleine dingen vaak erger dan dat het is zonder er iets aan te kunnen doen.

Mensen met Borderline hebben vaak last van bepaalde symptomen.

Deze symptomen zijn:

 • zwart-wit denken
 • last hebben van stemmingswisselingen
 • impulsiviteit
 • kunnen moeilijk contact kunnen leggen
 • moeilijk alleen kunnen zijn
 • woede uitbarstingen
 • Dreigen met zelfdoding d.m.v. zelfverwonding, alcohol- en drugsmisbruik, eetstoornissen, gok- en koopverslavingen, dissociatieve en psychiatrische verschijnselen.

Dissociatie is een veranderde bewustzijnstoestand, de persoon is er dan niet helemaal bij en maakt een afwezige indruk en reageert niet helder.

 • vaak last van angst met soms agressie als gevolg
 • last van eenzaamheid, zelfs in gezelschap
 • leegte, niet weten wat je wilt, voelt of vindt
 • een kloof tussen geloof en verstand
 • Overspoeld raken door heftige emoties waar je niets mee kunt en die moeilijk te verdragen zijn.
 • Relaties niet kunnen aangaan en/of kunnen volhouden, ook met betrekking tot werk.
 • Periodes van depressie, enorme spanning en weinig gevoel van eigenwaarde.

Je hoeft niet aan alle symptomen te leiden om Borderline te hebben en niet één symptoom op zich is specifiek voor Borderline.

Borderline wordt vaak als een psychiatrisch probleem gezien, maar artsen hebben nu ook een medische verklaring voor deze ziekte ontdekt.

Veel van de symptomen worden waarschijnlijk veroorzaakt door een verkeerde werking van het limbisch systeem in de hersenen. Het is dan ook te behandelen met medicijnen, namelijk met het medicijn fluoxetine (Prozac) hierdoor stoppen de meeste stemmingwisselingen binnen een paar dagen.

Borderline lijkt in de familie te zitten, de kans om Borderline te krijgen is 6keer zo groot als één van de naaste familieleden de ziekte ook heeft. Uit een onderzoek bij eeneiige tweelingen is gebleken dat veel persoonlijkheidskenmerken genetisch bepaald zijn. Er is een verband tussen bepaalde karaktertrekken en de bloedgroep.

Borderliners leiden vaak ook aan andere stoornissen zoals depressies, een traag werkende schildklier, vitamine B12-tekort, andere persoonlijkheidsstoornissen, angsten, eetstoornissen of verslavingen. De intelligentie wordt niet beïnvloed door Borderline, maar Borderliners hebben vaak wel moeite met het organiseren en structureren van tijd.

Veel Borderliners zijn in hun jeugd misbruikt of verwaarloosd, maar bij sommigen heeft de ziekte zich ontwikkeld na een ernstig hoofdletsel, epilepsie of herseninfecties.

Er zijn veel feiten die wijzen op een medische oorzaak van Borderline:

 • hersenonderzoeken laten vaak afwijkingen zien
 • Borderliners nemen geluiden op een andere manier waar dan niet-Borderliners.
 • Het geheugen en gezichtsvermogen zijn vaak slechter
 • De werking van hun klieren kan afwijkingen hebben.
 • En ook de slaap is afwijkend.

De reactie op sommige medicijnen kan ook vreemd zijn, bijvoorbeeld een injectie met het medicijn Procaine dat gewoonlijk zorgt voor een slaperig gevoel zorgt ervoor dat een Borderliner een aanval krijgt.

Bij Borderliners komt het vaak voor dat de regulering van de stof serotonine in de hersenen afwijkend is, dit kan zorgen voor angsten, depressies, stemmingsstoornissen, onjuiste pijnbeleving, agressiviteit, alcoholisme, eetstoornissen en impulsiviteit. Een tekort aan serotonine kan leiden tot zelfmoord. Dit zijn allemaal symptomen van Borderline.

Behandeling

Door nieuwe medische ontwikkelingen kunnen borderliners nu behandeld worden en vaak zelfs genezen. Met het medicijn Prozac stoppen de stemmingswisselingen van de borderliner binnen enkele dagen en vaak worden de gevoelens van wanhop en hopeloosheid vervangen door gevoelens van optimisme en motivatie. Alle borderliners hebben psychologische hulp nodig, het is bijna onmogelijk om jarenlang aan borderline te lijden zonder hulp nodig te hebben. Medicijnen mogen alleen gebruikt worden als er goede medische begeleiding is omdat sommige medicijnen juist de symptomen van borderline verergeren.