Drugsgebruik op middelbare scholen is een probleem

Inleiding

Als leerling op een middelbare school wordt je dagelijks geconfronteerd met medeleerlingen die zich vergrijpen aan drugs. Is het geen softdrugs zoals cannabis (wiet), dan is het harddrugs. Het toenemende drugsgebruik onder scholieren is iets wat ik persoonlijk ervaar. Als er een les is uitvalt, dan zijn er direct scholieren die bij het nabijgelegen parkje een joint gaan roken. Het roken van een joint wordt op steeds meer middelbare scholen een gewoonte, zelfs tussen twee lessen in verlaten leerlingen tussen dertien en achttien jaar oud het schoolterrein om vervolgens high terug te keren in de les. Het schoolbestuur is tot op zekere hoogte geïnformeerd over het drugsgebruik van de leerlingen, aangezien er zo nu en dan wel iemand betrapt wordt door conciërges die de omgeving rondom de school doorzoeken. Als de leerlingen gezien worden terwijl ze met drugs bezig zijn, dan rennen ze weg. De school zoekt verder niet uit wie deze leerlingen zijn. Er wordt dus helemaal geen actie ondernomen. Om het drama op de middelbare scholen compleet te maken zijn er zelfs scholieren die drugs verstrekken aan andere leerlingen tegen een prijs. Het is niet te geloven dat zoiets gebeurt op scholen. Het zijn ordinaire drugsdealers; ze dragen bij aan het stijgende getal van scholieren die zich bezighouden met drugs. Het drugsgebruik op middelbare scholen is een probleem en moet worden opgelost.

Ineffectief beleid scholen

Scholieren kunnen zich niet meer concentreren in de les als ze in het lesuur daarvoor drugs hebben gebruikt,door de slechte concentratie lijden ze ook nog eens de leerlingen af die wel serieus bezig zijn met de les. Daarnaast is het van belang dat de school met harde hand optreedt tegen drugs, want er wordt op dit moment totaal geen aandacht geschonken aan dit onderwerp en er wordt de leerlingen geen strobreed in de weg gelegd. De scholen kunnen bijvoorbeeld:

  • Posters ophangen over drugsgebruik
  • Afspraken maken met de politie om bij te dragen in het tegengaan van drugsgebruik.
  • Door net als de conciërges te surveilleren bij omliggende plekken zoals sportverenigingen en parken.
  • Het is ook van belang meer met leerlingen te communiceren over drugs, omdat je door interactie te hebben met scholieren hen ook kan beïnvloeden.

Het valt me vies tegen dat dit totaal niet gebeurt op mijn school en op de andere omliggende scholen. Alleen al uit mijn klas 'een vijf havo examenklas' kan ik zeker zeven leerlingen opnoemen die dagelijks drugs gebruiken. Twee van deze leerlingen gebruiken ook wekelijks harddrugs. Dit heb ik zelf als erg schokkend ervaren, vooral vanwege het feit dat zelfs nadat ik de ernst van het probleem kenbaar heb gemaakt bij het schoolbestuur, er nog steeds geen actie wordt ondernomen. Bovendien is het een nare gedachte om te bedenken dat onwetende ouders hun kind naar een school sturen waar drugsdealers rondlopen. Het is ook deels de verantwoordelijkheid van de ouders om in de gaten te houden waar hun kinderen mee bezig zijn, want de ouders zijn de opvoeders en zien hun kind meer dan andere mensen. De ouders zullen ook het snelst een verschil in gedrag opmerken bij hun kind. Dit verschil in gedrag kan wijzen op drugsgebruik. Ik erger me eraan dat ondanks zoveel alarmerende signalen dit drugsprobleem op middelbare scholen nog steeds groeit door de lakse instelling van de scholen en de jongeren die er geen kwaad in zien.

Het is weliswaar zo dat als scholen een samenwerking aangaan met de politie en het kenbaar wordt dat leerlingen van school 'X' in grote aantallen drugs gebruiken. De school dan gezichtsverlies zal lijden. Negatieve publiciteit is natuurlijk niet iets wat een school wil, maar als je het belang van goed onderwijs voorop stelt dan denk ik dat iedereen het met me eens is dat mogelijk gezichtsverlies een klap die op te vangen valt, bovendien zal op de lange termijn gezichtsverlies herstellen. Nu wil ik natuurlijk niet stellen dat alle betreffende scholen slecht zijn. Het is namelijk wel zo dat scholen al maatregelen hebben tegen drugsgebruik onder de leerlingen op hun school. Op sommige scholen worden de scholieren geschorst of zelfs van school gestuurd. Helaas is het zo dat alle getroffen maatregelen niets doen tegen het drugsgebruik van de leerlingen zelf, aangezien de leerlingen de behoefte blijven houden om drugs te gebruiken. In ieder geval is het zo dat een leerling die drugs gebruikt educatie sowieso niet voorop stelt, dus het ontnemen van educatie door leerlingen van school te sturen lost het probleem niet op.

Druggebruik op scholen is een groot probleem

Ik onderstreep nogmaals dat drugsgebruik op middelbare scholen een probleem is. Als leerling wordt je dagelijks geconfronteerd met drugs en drugsdealers. Je merkt als leerling niets van een antidrugs beleid dat eigenlijk gevoerd moet worden door de scholen. Leerlingen die drugs gebruiken tussen lessen in zijn niet in staat lessen te volgen en leiden leerlingen die niet aan de drugs zitten af. De scholen moeten een beter beleid voeren wat betreft drugs, dit kan bijvoorbeeld door het plaatsen van posters en een samenwerking met de politie. Als een samenwerking met de politie tot gezichtsverlies lijdt van de scholen, dan moeten de scholen dat ervoor over hebben om leerlingen van de drugs te houden. Gezichtsverlies wordt namelijk met de tijd hersteld. Het is schokkend dat er al scholieren zijn die overschakelen op harddrugs, dit wijst erop dat softdrugs zeker niet onschuldig is. Ouders moeten een rol spelen bij het in de gaten houden van de bezigheden van hun kind, want de maatregelen die de scholen op dit moment treffen zijn niet efficiënt. Leerlingen die educatie niet als prioriteit hebben gesteld zullen ook na het ontnemen van onderwijs geen reden zien om te stoppen met drugs. Wat mij betreft beginnen de jeugdige scholieren al te vroeg aan de anticonceptie pil. Laten we het dus maar bij één enkele soort pil houden.