Kenmerken van cocaïnegebruik

Cocaïne

Cocaïne is een harddrug waarvan het bezit en de verkoop in Nederland, op enkele uitzonderingen na, verboden is. Toch vertoont het cocaïnegebruik in Nederland een stijgende lijn. Een groeiende percentage van de Nederlandse bevolking is met cocaïne in aanraking geweest. Maar hoe kun je het gebruik van cocaïne herkennen?

Cocaïnegebruik

Hoewel het gebruik van cocaïne niet gemakkelijk herkend kan worden, zijn er wel een aantal kenmerken die wijzen op het gebruik van cocaïne. Symptomen van cocaïnegebruik zijn herkenbaar tijdens het gebruik van cocaïne, vlak na het gebruik van cocaïne en na langdurig en veelvuldig gebruik van cocaïne. Het gebruik van cocaïne kan aan de volgende symptomen worden herkend.

Tijdens het gebruik van cocaïne

  • Opgewekt, energiek en zelfverzekerd. Het belangrijkste effect van cocaïne is dat het de gebruiker een gevoel geeft dat hij de hele wereld aankan.
  • Praatgraag of juist heel stil. Gebruikers van cocaïne kunnen ineens erg veel gaan praten. Vaak hebben ze plotseling bijzondere ideeën of kunnen ze praten over het verbeteren van de wereld en het verbannen van oorlog, pijn en honger. Een gebruiker van cocaïne luistert vrijwel niet naar wat de gesprekspartner in te brengen heeft. Sommige gebruikers worden juist heel erg stil als ze onder invloed van cocaïne zijn.
  • Gespannen spieren. Cocaïne zorgt voor sterk aangespannen spieren. Gebruikers staan vaak strak en kunnen tandenknarsen. De spanning is vooral rond de kaakspieren waar te nemen. Ook zijn de pupillen van een gebruiker wat verwijd.
  • Veelvuldig toiletgebruik. Het effect van cocaïne duurt hooguit een halfuur en is dus vrij snel uitgewerkt. Meestal wordt cocaïne op het toilet gebruikt. Ook heeft cocaïne een stimulerende werking op de blaas en de darmen. Dit leidt ertoe dat gebruikers van cocaïne veel gebruik maken van het toilet.

Na het gebruik van cocaïne.

  • Sterk vermoeid en lusteloos. Het gebruik van cocaïne leidt tot een verhoogd verbruik van energie terwijl er vaak ook wat minder wordt gegeten. Als de cocaïne is uitgewerkt, volgt een periode van zware vermoeidheid. Dit effect kan als gevolg hebben dat er snel weer cocaïne wordt gebruikt waarna een vicieuze cirkel ontstaat.

Lange termijn effecten van het gebruik van cocaïne

  • Gewichtsverlies. Cocaïne vermindert het hongergevoel. Bij langdurig of veelvuldig gebruik van cocaïne kan er op den duur gewichtsverlies op treden. Ook kunnen gebruikers van cocaïne last krijgen van haaruitval doordat veel belangrijke voedingsmiddelen niet meer binnen gekregen worden.
  • Problemen met de neus. Cocaïne wordt meestal door de neus opgesnoven. Hierdoor kan het slijmvlies van de neus beschadigen. Gebruikers kunnen een bloedneus of een loopneus krijgen. Ook chronische verkoudheid kan voorkomen. In extreme gevallen kan het neustussenschot gaan rotten.
  • Jeuk en irritatie van de huid. De huid van gebruikers van cocaïne kan gaan jeuken en irriteren. Soms hebben gebruikers het gevoel dat er beestjes onder de huid zitten. In dit geval kan de huid soms tot bloedens toe worden opengekrabd.
  • Agressiviteit. Bij veelvuldig en langdurig gebruik van cocaïne kan de gebruiker last krijgen van prikkelbaarheid, agressiviteit en achterdocht. Er kan bovendien sprake zijn van waanvoorstellingen.

Zekerheid krijgen

Cocaïnegebruik is lang niet altijd te herkennen. Vaak kunnen gebruikers van cocaïne nog heel goed functioneren. Zeker als cocaïne met mate wordt gebruikt, is het bijna onmogelijk om echt aan te tonen dat iemand cocaïne heeft gebruikt. Effecten van cocaïnegebruik worden vaak pas op de lange termijn zichtbaar als er veelvuldig en langdurig cocaïne wordt gebruikt. Omdat cocaïne een prestatieverhogend middel is, is het gebruik hiervan bij wedstrijden en dergelijke situaties verboden. Cocaïne kan enige tijd na gebruik onder andere in het speeksel en de urine worden aangetoond. In principe zijn testjes de enige manier om uitsluitsel te geven over het cocaïnegebruik van een persoon.