Wie is een vluchteling

Vluchtelingen info

Vluchtelingen zijn mensen die gevlucht zijn uit hun land vanwege oorlogen, politieke of religieuze conflicten of omdat ze vrezen op een vervolging van de overheden. Ontheemde mensen hebben hun huis verloren, maar ze blijven in hun eigen land.

Vandaag de dag zijn er ongeveer 12 miljoen vluchtelingen. De piek werd bereikt tijdens het conflict op de Balkan van de jaren 1990, toen werden bijna 18 miljoen mensen vluchtelingen. Ongeveer 30% van de wereldbevolking is vluchteling, deze bevolking is grotendeels in Afrika en het Midden-Oosten. Meer dan 800.000 mensen worden vluchtelingen per jaar en ontvluchten hun huizen. De meeste van hen ontkomen oorlogen en conflicten in Afrika en het Midden-Oosten. In 2011 vluchtten duizenden van Noord-Afrikaanse dictaturen in wat genoemd werd de Arabische Lente. In 1994 ontsnapten honderdduizenden Rwandezen aan de genocide en terreur in hun land. Afghanistan is het land met de meeste vluchtelingen, bijna 3 miljoen. 

De meeste Afghaanse vluchtelingen vluchten naar Pakistan. Duitsland is de thuisbasis van meer dan 500.000 Afghaanse burgers en meer dan een kwart van een miljoen zijn naar de Verenigde Staten gekomen. Meer dan een miljoen mensen hebben Irak en Somalië verlaten. Soedan en Congo hebben elk ongeveer een half miljoen vluchtelingen. Mensen zijn niet alleen vluchtelingen geworden als gevolg van oorlog of andere politieke conflicten. Als dedroogte blijft in de Hoorn van Afrika dan worden meer dan 12 miljoen mensen dakloos of moeten ze naar vluchtelingenkampen. 

Wie is een vluchteling

 De Internationale wet definieert een vluchteling als een persoon die gevlucht is uit 

hun vaderland en niet kan terugkomen om vele redenen. Ze worden beschermd door de Geneefse Conventie, die zorgt ervoor dat zulke mensen niet worden gedwongen om terug te keren naar het land dat ze zijn ontvlucht. Het beschermen van vluchtelingen over de hele wereld wordt gedaan door de UNHCR (VN-Hoge Commissaris voor de Vluchtelingen). De organisatie probeert hen te helpen om terug te gaan naar het land van hun herkomst, indien mogelijk. Het helpt hen ook asiel aan te vragen of te integreren in het land naar waar ze zijn gevlucht. Veel landen geven niet altijd de vluchtelingen dezelfde rechten zoals ze dat doen bij de wettelijke burgers. Vandaag de dag, is het moeilijk om vluchtelingen te onderscheiden van economische immigranten, die hun eigen land vrijwillig verlaten om ergens anders heen te gaan, op zoek naar een beter leven en meer inkomen.

Grote vluchtelingenbewegingen in de geschiedenis

Vluchtelingen zijn altijd een deel van de geschiedenis geweest. In de middeleeuwen werden mensen  vluchteling omdat zij het niet eens met de godsdienst van hun land waren. Rooms-katholieken lieten de Joden Spanje verlaten, de Franse katholieken verdreven protestanten uit Frankrijk. Tijdens de Russische Revolutie hebben ongeveer 1,5 miljoen mensen hun land verlaten omdat ze tegen het communisme waren. Meer dan een miljoen Armeniërs vluchtten naar Turkije omdat ze in angst leefden om vervolgd te worden. Tegen het einde van de Tweede Wereldoorlog waren er meer dan 50 miljoen vluchtelingen en ontheemde mensen alleen al in Europa. Velen waren joden die gevlucht waren voor nazi-leiders in Duitsland. Duitsers hadden ook gebieden die ze verlaten hadden voor het uitbreken van de oorlog. Wanneer een communistische regering China in nam in 1949 vluchtten twee miljoen mensen naar Hong Kong en Taiwan. In 1947 hadden bijna 20 miljoen moslims en hindoes de grens tussen India en de nieuwe staat Pakistan overgestoken. Na de Tweede Wereldoorlog konden meer dan 3 miljoen Oost-Duitsers ontsnapten naar West-Duitsland. De beweging werd gestopt in 1961 toen de Berlijnse Muur werd gebouwd.

Conclusie

Als je geen vluchteling bent wees dan maar blij. Het lijkt me niet gemakkelijk om te leven op die manier. We mogen nog spreken van geluk dat wij het zo goed hebben. Een vluchteling zijn is volgens mij een zwaar en heel hard leven.