Narcose: even helemaal weg

Narcose

Iedereen is er uiteindelijk wel een beetje bang van: narcose. In de volksmond: in slaap worden gedaan. Beetje akelig toch want wat gebeurt er met je lichaam als je helemaal van de wereld bent? Bij sommige behandelingen ontsnap je immers niet aan een gehele of gedeeltelijk narcose. Hoe doet men dat en wat gebeurt er met je lichaam? Is narcose gevaarlijk?

 

Wat is narcose

Narcose (of het in slaap doen) gebeurt door de anesthesist (12 jaar studie!) en verloopt in 3 fasen:

  1. Geen pijn meer voelen: men dient morfine-achtige middelen toe.
  2. Slaaptoestand: met op valium gelijkende middelen.
  3. Ontspanning: spier-ontspannende middelen.

 1. Volledige narcose

  • Narcose gaat 'meestal' gepaard met beademing: de in 1-2-3 toegediende middelen leiden immers tot onderdrukking c.q. verlamming van de ademhaling. Ze brengen de patiënt in een kunstmatige slaap die sterk verschilt van de natuurlijke slaap.
  • De anesthesist heeft tijdens de operatie de functie van bewaker: hij observeert hart, longen en nieren met behulp van allerlei controleapparatuur. Ook zal hij de spierontspanning, de bloedstolling en nog vele andere lichaamsfuncties onder controle houden. Op het einde van de ingreep zal de anesthesist de toediening van de anesthetische medicatie staken.
  • Na de operatie wordt de patiënt naar de ontwaakzaal gebracht om te 'herstellen' van de narcose tot het lichaam alle functies automatisch zelf herneemt.

 2. Sedatie

  • De sedatie is een veel lichtere ‘algemene anesthesie’. Sedatie kan, zoals bij een anesthesie, ook de ademhaling en de beschermreflexen van de longen (slikken, hoesten) onderdrukken. De veiligheidsvoorwaarden voor een sedatie zijn in principe dezelfde als voor de algemene anesthesie. Sedatie zal gebruikt worden bij onaangename of pijnlijke medische onderzoekstechnieken (zoals endoscopie).
  • Meestal (en gelukkig!) gaat er weinig fout: niet de narcose zelf maar de gezondheidstoestand van de patiënt is vooral bepalend.

 Bijwerkingen

  • Ook de bijwerkingen zijn normaal te noemen en patiëntgebonden: misselijk, braken, keelpijn, hoofdpijn.
  • Kans op overlijden als gevolg van een narcose: 1 op 100.000: tijdens de autorit naar het ziekenhuis voorafgaandelijk aan de opname loop je dus meer gevaar!

 Wakker worden tijdens de narcose

Artsen zoeken nog steeds naar betere narcosemethoden. Bijvoorbeeld om te voorkomen dat patiënten wakker worden tijdens de operatie. Je hoort af en toe 'grillige' verhalen op TV of leest erover in tijdschriften. Dan wordt je wel een beetje (veel) bang dat het jou ook overkomt. Gelukkig staat de medische wereld niet stil. Zo denkt men eraan om de narcosetechnieken te verbeteren door bijvoorbeeld de hersenactiviteit te meten tijdens de operatie. Een tweede optie is een techniek die ervoor zorgt dat de spierverlammers de rechterarm niet bereiken zodat de patiënt zijn hand kan bewegen als hij ongewenst tot bewustzijn komt. Of met andere woorden: maak jezelf niet al te bang: er wordt aan gewerkt!.

Hoe werkt een plaatselijke verdoving