Wat is Hypnotherapie en hypnose

Inleiding

Hypnose is afgeleid van ‘Hypnos’, de griekse god van de slaap. Hypnose werd al door de oude Egyptenaren gebruikt in rituelen om zieken te behandelen. Hypnose is een techniek om iemand in trance te breng en doet een beroep op het onderbewustzijn. Bewustzijn wordt geassocieerd met logisch denken, het gebruik van woorden en getallen, te nemen stappen en onderbewustzijn met beelden, herinneringen, gevoelens en ingevingen. Trance is een bewustzijnsfase tussen diepe slaap en dagdromen in en komt dagelijks bij iedereen voor, meestal wanneer je relaxed bent. Hypnotherapie gebruikt hypnotische trance om iemand door middel van suggesties te helpen bij het nastreven van een bepaald doel, positiever te leren denken of om te ondersteunen bij het ver-helpen van een probleem. Hypnose bestaat al eeuwen, hypnotherapie is begin 19e eeuw ontwikkeld.

Milton Erickson

Deze Amerikaanse psychiater begon rond 1900 met de toepassing van hypnotherapie. Hij ontwik-kelde een veelheid aan nieuwe technieken, waarbij meer dan in het verleden gebruik werd ge-maakt van de taal die de patiënt hanteert, van metaforen en verhalen, de patiënt met respect werd behandeld en waarbij de patiënt in trance werd aangemoedigd om zelf oplossingen te vinden voor zijn problemen. Tot op de dag vandaag is Erickson een belangrijke bron van inspiratie voor hyp-notherapeuten. Zijn manier van werken is zorgvuldig onderzocht en toegepast in nieuwe technieken, zoals neuronlinguïstisch programmeren (NLP).

Waar kan hypnotherapie bij helpen?

Hypnotherapie kan bij het wegnemen van een veelheid aan klachten of het verbeteren van prestaties behulpzaam zijn, o.a.:

 • bestrijden van alcoholisme
 • fobieën bestrijden
 • sportprestaties vergroten
 • verhogen van het zelfvertrouwen
 • helpen bij het stoppen met roken, het afleren van nagelbijten, bedplassen
 • pijbestrijding
 • afvallen en gewichtsbeheersing

Welke techniek is geschikt?

Hypnotherapie maakt naast het in trance brengen van patiënten gebruik van onder meer vaardigheden uit de counsellingpraktijk en de psychotherapie. Voor het bepalen van een geschikte techniek betrekt de hypnotherapeut de volgende aspecten in zijn of haar beoordeling:

 • specifieke symptomen
 • doelen voor de therapie
 • denkpatronen van de patiënt
 • persoonlijke geschiedenis: hobby’s, loopbaan, eerdere ervaringen met hypnotherapie
 • voorkeuren en vaardigheden van de hypnotherapeut

Veelal zal een hypnotherapeut gedurende de behandeling diverse technieken toepassen, afhankelijk van de aspecten verbonden aan de problemen van de cliënt.

Soorten technieken

Tijdens de trance kunnen onder meer de volgende technieken worden toegepast:

 • directe suggesties (‘doe dit of dat’)
 • indirecte suggesties (geeft ruimte aan het onderbewustzijn om met een oplossing te komen)
 • dissociëren (om in trance te komen en om gevoelens los te koppelen van gebeurtenissen - bijvoorbeeld vliegangst van de gebeurtenis vliegen)
 • associëren: helpt bij het vinden van een adequate reactie op een nieuwe gebeurtenis op basis van eerdere ervaringen
 • regressietechnieken om bijvoorbeeld terug te gaan naar het moment dat een vervelend gevoel ontstond, een eerder gevormd beeld veranderen, je bepaalde dingen helpen herinneren, of een goed gevoel te krijgen over hetgeen in het verleden is gebeurd
 • tijdveranderingen: door wijziging van de subjectieve tijd je gevoel over iets vernaderen
 • visualiseren en inbeelden van veranderingen
 • gebeurtenissen leren vergeten
 • een nieuwe herinnering opbouwen
 • verhalen vertellen (metafoor)

Belangrijke kwaliteiten voor een hypnotherapeut

Bij het op zoek gaan naar een hypnotherapeut (via de huisarts of via een beroepsvereniging) is het van belang na te gaan of de beoogde therapeut:

 • eerlijk is
 • de privacy waarborgt
 • invoelend vermogen heeft
 • gekwalificeerd is
 • lid is van een beroepsvereniging
 • betrouwbaar is
 • actief luistert
 • ethisch verantwoord te werk gaat
 • punctueel en netjes werkt
 • goede resultaten bereikt heeft
 • mensen in zijn waarde laat
 • mensen serieus neemt
 • een redelijk tarief hanteert

Ga uiteraard ook na of je ziektekostenverzekering hypnotherapie vergoed.


Reacties (0)

Reageer
Geen resultaten gevonden