Wat is counselling

Inleiding

Counselling is een vorm van kortdurende cliëntgerichte therapie waarbij een therapeut een cliënt door middel van gesprekken ondersteunt bij het hervinden van levensgeluk. Uitgangspunt daarbij is dat de cliënt zelf zijn eigen problemen kan definiëren en met behulp van de counsellor zelf kan oplossen. Het gaat daarbij om problemen als: verlies door overlijden, echtscheiding, alcoholisme, eetstoornissen, werkloos worden, gebrek aan zelfvertrouwen, burnout enz. De gesprekstherapeut gaat uit van de sterke kanten van de client, houdt rekening met de sociale context van de cliënt, richt zich op observeerbaar gedrag, denkt mee vanuit het referentiekader van de client, dat wil zeggen de wijze waarop de cliënt naar de problematiek kijkt.

Grondbeginselen

Counselling vindt plaats vanuit een aantal grondbeginselen. De counsellor:

 • heeft een positieve grondhouding ten aanzien van de cliënt;
 • kan zich goed inleven in de cliënt;
 • accepteert de cliënt zoals die is (zet oordeel en kritiek over de cliënt aan de kant)
 • is oprecht, waarbij zijn woorden en gevoelens met elkaar in overeenstemming zijn;
 • werkt non-directief (geeft geen advies, zegt niet wat de cliënt moet doen of laten);
 • is altijd bereid op het juiste moment informatie te bieden over mogelijke actieplannen waar de cliënt zelf uit kan kiezen;
 • neemt geen verantwoordelijkheid over van de cliënt om zijn problemen op te lossen.

Vaardigheden

De counsellor bedient zich bij zijn werkzaamheden van diverse vaardigheden, waarvan de belangrijkste zijn:

 • aandachtig en actief luisteren;
 • vragen stellen (wie, wat, wanneer, waar, hoe, hoeveel);
 • samenvatten;
 • parafraseren: in eigen woorden herhalen wat de cliënt heeft gezegd;
 • sturen van het gesprek.

Fasering

Gesprekstherapie doorloopt idealiter de volgende fasen:

 1. onderzoeken: door vragen te stellen, parafraseren etc. scherp zicht krijgen op de problematiek en de cliënt een spiegel voorhouden (d.m.v. een kernboodschap over het waargenomen gevoel, de daarbij horende ervaringen en gedrag);
 2. begrijpen: de counsellor helpt de cliënt begrip te krijgen voor zijn eigen situatie waarvoor hij op zoek is naar een oplossing;
 3. handelen: de cliënt gaat op eigen initiatief, daarbij gestimuleerd door de counsellor, zelf op zoek naar een oplossing voor de problematiek (waarbij de voordelen van verandering opwegen tegen de nadelen van verandering).

Voorafgaand aan de counselling sluiten de counsellor en de cliënt een contract. Hierin komen onder meer afspraken over de vertrouwelijkheid, de handelwijze, het tarief en de duur van elke behandeling.

Tijdens de handelfase moet de cliënt weten dat terugval heel normaal is. Ingeslepen gedragspatronen laten zicht vaak niet zo eenvoudig veranderen. Echter, de aanhouder wint!