Komt er een nieuwe pil tegen osteoporose

Osteoporose en pillen

osteoporose

Botziekten komen overal ter wereld voor en zowel bij mannen als bij vrouwen. Een van de bekendste vormen van botziekten is osteoporose waardoor het geraamte verzwakt. Osteoporose wordt ook botontkalking genoemd. Men is al jaren op zoek naar een pil om de ouder wordende botten te versterken. Deze nieuwe pil blijkt er nu aan te komen.

Verschil met huidige medicatie tegen osteporose

De medicatie van vandaag voor osteoporose vertraagt alleen maar de botontkalking. Deze nieuwe pil werkt preventief: ze stimuleert de aanmaak van bot.

Geen klein probleem

Van alle vrouwen lijdt 50% en van alle mannen 30% aan een verzwakt beendergestel. De leeftijd, lichaamsbeweging en voeding spelen hierbij een belangrijke rol.

Afhankelijk van de levensfase

  • Botten zijn dynamische lichaamsonderdelen en de afbraak en nieuwe aanmaak houden elkaar in evenwicht zodat de aanmaak en afbraak in balans blijft. Elke 8 tot 10 jaren worden onze botten volledig vernieuwd in ons lichaam.
  • Bij osteoporose is deze balans dus verstoord: er wordt meer bot afgebroken dan dat er nieuw wordt aangemaakt en er ontstaat als het ware 'metaalmoeheid' van ons geraamte.

De nieuwe pil

  1. Richt zich niet, zoals de traditionele middelen, op het remmen van de botafbraak maar op het bevorderen van de botaanmaak.
  2. Dit wordt bewerktstelligd door het met tussenpozen toedienen van het bijschildklierhormoon PTH.

Voorlopig alleen nog maar in het laboratorium dus nog even(?) geduld.