Wat doet straling met ons

Straling

We staan er inmiddels allemaal aan bloot. Straling is overal om ons heen. We hebben het hier over verschillende soorten electro magnetische straling. De eerste straling begint al bij alle elektrische apparaten om ons heen. Deze straling heeft een zeer lage frequentie en wordt dan ook aangeduid met ELF-straling. Dit staat voor Extreem Lage Frequentie straling.

Toch waren er in de jaren 80 al mensen die bedenkingen hadden bij deze vorm van straling. Deze zorgen werden verhoogd, toen de magnetron in gebruik werd genomen. Een apparaat dat eten warm maakt door straling, dat kon toch zeker niet gezond te noemen zijn. Inmiddels hoor je niemand meer klagen over de magnetron en is deze tot de normale huisraad gaan behoren.

Straling enorm toegenomen

Inmiddels zijn er niet alleen ELF apparaten, maar zijn we omgeven met een straling van een hoge frequentie. Mobiele telefoons, Wifi-netwerken en sinds enkele jaren ook nog een UMTS-netwerk. Met name het laatste netwerk is sterk omstreden. Deze strijd is alleen weer in de kiem door gesmoord. Er gaat nu eenmaal veel geld om in deze netwerken. Niemand van ons legt zijn mobiele telefoon weer aan de kant. Toch is het zo, dat wanneer je mobiel belt er veel straling door je hoofd gaat. Je zou het kunnen vergelijken met het stoppen van je hoofd in de magnetron. Deze zet je dan vervolgens aan op een lage stand, je krijgt dan dezelfde straling die vrijkomt bij langdurig mobiel bellen. Ook wanneer je niet zelf mobiel belt, dan sta je altijd wel ergens in de straling van de netwerken die opgebouwd zijn om het mobiele bellen mogelijk te maken.

Gevolgen voor de gezondheid onderzocht

Dit is een zeer omstreden onderwerp. Volgens de telecombedrijven en de overheid, valt het allemaal wel mee. Het zou nog altijd niet zeker zijn, dat deze straling ongezond zou zijn voor de gezondheid van mensen. Toch heeft TNO in 2003 voor de overheid een onderzoek gedaan. De uitkomsten waren geheel in tegenstelling tot wat de telecombedrijven beweren. De uitkomst was, dat er wel degelijk mensen last hadden van straling. Men zei toen niets met deze uitkomst te ondernemen. d De reden was dat er een dubbel onderzoek moest zijn voor een betrouwbare uitslag. Deze werd in 2005 Zwitserland uitgevoerd. Ook deze gaf aan dat stralingen gevaar opleveren voor de mens. Tot op heden worden er met deze uitkomsten van overheidswege geen stappen ondernomen.

Wat zijn de gevolgen van straling op het menselijk lichaam?

Mobieltje kookt je brein

Er zijn allerlei klachten waar mensen last van hebben die onder de gevoelige groep behoren. Deze klachten zijn slapeloosheid, depressies, ernstige vermoeidheid en duizeligheid. Verder hebben mensen het gevoel een band om het hoofd te hebben, sommigen worden sneller agressief. Deze agressiviteit is niet op zichzelf staand, maar waarschijnlijk het gevolg van de vermoeidheid. Men heeft het gevoel werkelijk nooit meer uit te kunnen rusten. Als laatste klachten zijn er nog het constante gevoel van griep, pijnlijke gewrichten, spierpijnen en krampen. Ook functie stoornissen van het zenuwstelsel horen in deze rij thuis.

Het lastige van deze verschijnselen, dat niet iedereen gelooft dat ze door straling veroorzaakt kunnen worden. De bewijslast hierin is ook erg lastig.

Bewezen effecten van straling

Wel is er iets anders bewezen. Namelijk het effect van het mobiele bellen op je bloed. Er zijn bloedcellen onderzocht en gekeken wat er onder normale omstandigheden gebeurde met de cellen. Dezelfde bloedcellen zijn daarna 20 minuten blootgesteld aan het bellen met een mobieltje. Tijdens het bellen werd bekeken wat voor effect dit had op het bloed. Er gebeurde 2 dingen. De cellen vertoonde hetzelfde gedrag als van nature het geval is, alleen dan enorm versneld. Onder normale omstandigheden verouderen de bloed cellen en worden daarna in de bloedbaan afgevoerd. Dit proces duurt normaal 120 dagen. Tijdens een bel sessie van 20 minuten gebeurde het zelfde proces. Alleen dit keer was dit proces in een keer gebeurd in 20 minuten. Dus dat wat normaal gesproken 120 dagen duurde, werd nu onvoorstelbaar snel versneld.

Er gebeurde nog iets anders met de bloedcellen. De bloedcellen gingen in het verweer. Het gaat hier om hetzelfde verweer, dat bloedcellen doen wanneer ziektekiemen bestreden moeten worden. Er zijn echter geen ziektekiemen in je bloed op dat moment. Toch gingen de bloedcellen in de aanval.

Mede is er bewezen dat mobiele telefoons een opwarmend effect hebben. Deze straling verwarmt je hersenen. Het effect ervan op je gezondheid is echter weer vaag.

Nog altijd wordt het schadelijke effect van stralingen ontkent of het onderwerp wordt vermeden. Dat is op zich niet verwonderlijk, gezien de grote geldbedragen die er mee gemoeid zijn. Telecom bedrijven hebben miljoenen neergelegd om zend frequenties van de overheid te kunnen kopen.

Vroeg of laat zal het toch algemeen bekend worden, dat straling een slecht effect heeft op de algemene volksgezondheid. Het is alleen de vraag wat men doet wanneer iedereen hier van overtuigd is. We zijn met z'n allen er tenslotte ook van overtuigd, dat we beter geen auto kunnen rijden. Vanaf het moment dat we dit ook allemaal erkenden is het aantal auto's niet afgenomen, maar sterk toegenomen.

Tot slot

Wil je er meer over weten, bekijk dan deze uitzending van Zembla eens.

Ook deze link is de moeite om even te lezen: Mobieltjes koken eitje Heb je overigens je mobieltje vaak in je zak, dan kookt niet het eitje, maar je eierstokken. Bekend is dat de straling van mobieltjes genetische afwijkingen bij geboortes veroorzaken, mede als onvruchtbaarheid.

In dit artikel is de mobiele telefoon veel als voorbeeld genomen. Het gaat echter om de gehele stralingen die om ons heen zijn gekomen en waar we allemaal in leven. Waarbij met name mensen rondom de zendmasten er het meest schade van ondervinden.

De reden om een en ander na te zoeken voor mij was dan ook de zendmast in mijn eigen directe omgeving. Waarbij na plaatsing enige jaren terug, mijn man veel klachten kreeg. Die kennelijk minder op zich zelfs staan als ik aanvankelijk dacht.

straling eigenlijk een oorlogswapen?


Reacties (0)

Reageer
Geen resultaten gevonden