Het belang van spelen voor kinderen

Inleiding

Een kind speelt een groot deel van de dag. Het is dan ook van groot belang voor alle gebieden van zijn ontwikkeling. Spelen stimuleert een gezonde groei enontwikkeling. Kinderen spelen op verschillende manieren, met of zonder speelgoed.Iedere activiteit heeft invloed op hun ontwikkeling.

Spel bij een baby

Een baby geniet vooral van sociale spelletjes met de ouders. Dat geeft hem vertrouwen om de rest van de wereld te gaan verkennen. Ouders en baby krijgen een band met elkaar doordat de ouders op een adequate manier ingaan op de basisbehoeften van hun kind. Ook de emotionele ontwikkeling komt dan op gang. Spelletjes als kiekeboe zijn een leuk spel voor ouders en baby.

Peuters

Als de baby ouder wordt gaat het zitten, kruipen en lopen. Het is dan goed te beseffen, dat het beste spel, dat is wat het kind zelf bedenkt: Een kind is nieuwsgierig en onderzoekt de wereld om hem heen: klimmen op de bank, er weer afgaan en weer klimmen op de bank. Eindeloos kan een kind dit spel herhalen. Met blokken zal een kind direct beginnen te stapelen. Door deze dingen leert het kind elementaire begrippen en leert hij al problemen oplossen. Het effect van de zwaartekracht en het verkennen van maten en vormen. Eigenlijk is al vormen van spel bij een kind functioneel. Het kind zal het meeste wat hij doet steeds herhalen. Door dit herhalen merkt het kind, dat hij het kan en ontwikkelt vettrouwen in zichzelf en in de wereld om hem heen. Dat stimuleert hem om weer nieuwe dingen te ontdekken. Het vullen van een emmer met zand, leegkiepen en weer opnieuw vullen kan eindeloos herhaalt worden.

Kleuters

Zo tegen de kleuterleeftijd gaat een kind constructief spelen. Dit omvat zaken als het spelen met blokken, duplo en ander bouw- en constructiemateriaal. Met dit materiaal leert het kind logisch denken, problemen oplossen en ontwikkelt ook zijn fantasie. Ook zullen kleuters samen met anderen willen spelen, zo oefenen ze samen te spelen en het is goed voor de sociale en emotionele ontwikkeling.

Doel van spelen

Door te spelen krijgt het kind een goede basis om te kennen leren. Ze leren allerlei dingen van hun wereld en van alles over zichzelf. Het stimuleert zelfstandig denken en oplossen van problemen. Voor een gezonde ontwikkeling is het goed voor een kind om de hele dag door vrij te kunnen spelen.

Tips

  • Tip1
  • Tip2

Links

  • Link1 http://www.artikeltjes.com/artikeltjes/238/1/Kinderen-en-zelfstandigheid/Page1.html
  • Link2 http://www.artikeltjes.com/artikeltjes/229/1/Kind-en-spelen/Page1.html