Wat is co ouderschap

Inleiding

Er zijn in Nederland veel gescheiden gezinnen met kinderen. Voor kinderen is een scheiding vaak erg moeilijk. Er verandert van alles terwijl zij er niks aan kunnen doen. Het is voor een kind vaak erg moeilijk als de vader en moeder niet meer bij elkaar wonen. Je hebt toch allebei je ouders nodig. Bij een scheiding moet worden afgesproken hoe de omgangsregeling met de kinderen geregeld wordt. In de meeste gevallen krijgt de moeder de zorg en zullen de kinderen bijvoorbeeld de weekenden naar de vader gaan. Maar er zijn ook ouders die ook al zijn ze gescheiden, toch samen voor de kinderen willen zorgen. Wanneer vader en moeder samen de zorg en opvoeding delen na de scheiding dan heet dit het co ouderschap. Wat moet je allemaal weten over het co ouderschap.

Wat is co ouderschap?

Bij co ouderschap delen vader en moeder samen de zorg en de opvoeding over de kinderen. Bij een omgangsregeling zal het kind bijvoorbeeld om het weekend bij de vader zijn en de rest van de tijd bij de moeder. Bij co ouderschap woont het kind bij allebei de ouders en zal hij met beide ouders ongeveer net zoveel tijd doorbrengen. Zo blijven beide ouders verantwoordelijk voor hun kind.

Co ouderschap klinkt hartstikke mooi omdat de kinderen veel tijd doorbrengen met beide ouders. De band blijft zo in stand. Maar in de praktijk is het vaak moeilijker. De ouders moeten het liefst in hetzelfde dorp wonen, zodat school, sport en vrienden gecombineerd kunnen worden. Ook moeten er duidelijke afspraken gemaakt worden over wanneer de kinderen bij de ene of de andere ouder zijn. Ook is het belangrijk om de financiën goed te regelen. Wie betaalt bijvoorbeeld de extra kosten? Wat zijn de voordelen en nadelen van het Co ouderschap?

Voordelen en nadelen van het co ouderschap

Voordelen co ouderschap

  • Het kind ziet beide ouders vaak.
  • Het kind blijft met beide ouders een band houden
  • Beide ouders blijven betrokken bij het leven van het kind.

Nadelen co ouderschap

  • Het kan voor een kind moeilijk zijn om twee huizen te hebben. Iedere ouder heeft toch zijn eigen regels en gewoonten. Dit is vooral het geval wanneer de ouders een nieuwe partner krijgen.

Co ouderschap en kinderalimentatie

Het is verkeerd gedacht dat bij co ouderschap geen kinderalimentatie betaald hoeft te worden. Veel mensen denken dat je bij co ouderschap evenveel voor het kind moet betalen zodat de kosten tegen elkaar kunnen worden weggestreept. Dit werkt alleen zo als beide ouders evenveel verdienen en het kind bij allebei de ouders de helft van de tijd is. Er moet bij co ouderschap kinderalimentatie betaald worden als:

  • De ene ouder heeft een hoger inkomen dan de andere ouder.
  • Het kind is een langere tijd bij één van de ouders.

In veel gevallen moeten dus wel afspraken over de kinderalimentatie gemaakt worden. Er moet vanuit worden gegaan dat beide ouders evenveel over houden om vrij te besteden.

Voorbeeld berekening

Stel, een kind heeft aan levensonderhoud 400 euro nodig. In principe zouden beide ouders bij co ouderschap allebei 200 euro moeten betalen. Maar uit een draagkrachtberekening kan blijken dat de ouder met het minste inkomen maar 100 euro te besteden heeft voor het kind. De andere ouder zal dan 100 euro aan kinderalimentatie moeten betalen. Misschien klinkt dit niet helemaal eerlijk, maar het is in Nederland zo geregeld dat een kind nooit achteruit mag gaan na een scheiding. Hij moet het bij beide ouders even goed hebben.

Conclusie

In principe is co ouderschap harstikke goed. Het kind blijft beide ouders evenveel zien en de ouders blijven deel uitmaken van het leven van hun kind. Toch is het wel belangrijk dat de ouders bij elkaar in de buurt wonen en ook dat ze met elkaar een normale omgang hebben. Er zal toch meer moeten worden overlegd over de opvoeding en de zorg. Een nadeel van co ouderschap kan zijn dat het voor een kind moeilijk kan zijn om twee huizen te hebben.