Echtscheiding en verdeling van pensioenen

Inleiding

Bij een echtscheiding ontstaan er grote gevolgen voor de pensioenaanspraken. De pensioenaanspraken moeten verdeeld worden tussen de twee ex-echtgenoten. Er zal voor het ouderdomspensioen en nabestaandenpensioen een onderscheid gemaakt moeten worden tussen de echtscheidingen van voor en na 1985.

 

Premievrije aanspraak

De ex-echtgenoot van een deelnemer krijgt volgens de Pensioenwet bij echtscheiding een premievrije aanspraak op het partnerpensioen. De premievrije aanspraak wordt ook wel het bijzonder partnerpensioen genoemd.

De premievrije aanspraak gaat in op het moment dat de werknemer, de voormalige huwelijkspartner van de pensioengerechtigde komt te overlijden.

 

Ter voorbeeld wordt meneer Visser genomen.

Meneer Visser kan niet meer opschieten met mevrouw Visser en ze besluiten om te scheiden.  De tijdsevenredige aanspraak bedraagt op dat moment 8.000,- Euro. In het pensioenreglement van meneer Visser is opgenomen dat het partnerpensioen 70% bedraagt van het ouderdomspensioen. De premie vrije aanspraak bedraagt dan 70% van 8.000,- Euro is 5.600,- Euro. Als meneer Visser overlijdt, dan ontvangt zijn ex ( mevrouw Visser) jaarlijks een bedrag van 5.600,- Euro.

Meneer Visser ontmoet na een tijdje mevrouw Schipper. Ze worden verliefd en gaan trouwen. Echter, na zeven gelukkige jaren slaat het noodlot toe en meneer Visser overlijdt helaas. Mevrouw Schipper blijft alleen achter. Het partnerpensioen van meneer Visser blijkt 15.000,- Euro te zijn. Echter, van dit partnerpensioen gaat 5.600,-  Euro naar mevrouw Visser toe. De restbedrag die overblijft ( 15.000 -5.600 = 9.400,- Euro) is voor mevrouw Schipper bestemd.

 

Ouderdomspensioen na 1995

Op 1 mei 1995 is de Wet verevening pensioenrechten bij scheiding van kracht geworden. Onder deze wet wordt de aanspraak op ouderdomspensioen vastgesteld zonder rekening te houden met het huwelijkssgoederenregime. Deze wet vervangt het Boon-Van Laan arrest. Onder het Boon van Loon arres moesten pensioenrechten verrekend worden als deze in een gemeenschap vielen.