Wat is het ouderschapsplan

Het ouderschapsplan

Per een maart moeten partners met minderjarige kids een gezamenlijk ouderschapsplan kunnen voorleggen, zoniet kan er geen scheiding in behandeling worden genomen Voornaamste doel hiervan is de bescherming van de kinderen. Met deze nieuwe wet is de flitsscheiding van de baan. Het nut van dit ouderschapsplan wordt nu al betwijfeld alhoewel de inkt van de wetgeving amper droog is.

 

Doel van het ouderschapsplan

Verzoek voor een echtscheiding,

Verzoek beëindiging geregistreerd partnerschap,

Verzoek scheiding van tafel en bed.

Wat wordt geregeld?

Helemaal voluit heet de nieuwe regel: Wet bevordering voortgezet ouderschap en zorgvuldige scheiding. De 3 belangrijkste onderdelen ervan zijn:

 1. De alimentatie
 2. De zorg voor de minderjarige kinderen: afspraken over opvoeding en zorg,
 3. Uitwisselen van informatie met betrekking tot de persoon en het vermogen van hun kinderen.

Enkele belangrijke onderwerpen bij wijze van voorbeeld:

 • schoolkeuze: naar welke school, afstand en soort school;
 • maximale afstand tussen woonplaats van beide ouders. Bij een eventuele verhuis: de ‘aannemelijke afstand;
 • verjaardag: waar wordt wat gevierd?
 • belangrijke beslissingen waarvoor altijd wederzijds overleg moet gebeuren;
 • afspraken over de opvoeding: wat mag wel en wat mag niet. Hoe corrigeren en/of straffen?
 • informatie-uitwisseling over ziekte, schoolzaken, gedrag, vriendjes, interesses, problemen...
 • cadeaus: wanneer en hoe groot? Wat mag het kosten?
 • voeding: afspraken over gezond eten, eetgewoontes en dergelijke.
 • sport en hobby’s: welke, wie zorgt waarvoor, zowel financieel, lidmaatschap, halen en brengen.

Flitsscheiding

is door deze nieuwe wet afgeschaft! Sinds 2001 was het mogelijk om het huwelijk via de burgerlijke stand te transformeren in een geregistreerd partnerschap waarna beide partners zonder procedure (bij de rechtbank althans) uit elkaar konden gaan. Dit kan dus nu niet meer.