Wat wil je weten over een negatief reisadvies

Negatief reisadvies

Een belangrijke taak van het ministerie van Buitenlandse Zaken is consulaire hulpverlening. Reisadviezen verstrekken is hier een onderdeel van. Reizigers kunnen zich hiermee beter voorbereiden op eventuele veiligheidsrisico's die verbonden zijn aan een buitenlands verblijf. Veiligheidsrisico's kunnen variëren van slechte infrastructuur tot zware criminaliteit en oorlogshandelingen. De reisadviezen van het ministerie van Buitenlandse Zaken kunnen geclassificeerd worden in zes groepen. Deze adviezen zijn niet bindend; het blijft de verantwoordelijkheid van de reiziger om een reis al dan niet door te laten gaan.

Classificaties van reisadviezen

  1. Geen bijzondere risico's. In dit geval kunnen vrijwel alle bezoeken probleemloos afgelegd worden.
  2. Betracht waakzaamheid. Er zijn wel veiligheidsrisico's aanwezig, maar verder zijn er geen concrete veiligheidsrisico's voor reizigers.
  3. Er zijn onveilige gebieden. In veel landen (zelfs binnen Europa) zijn bepaalde gebieden aangemerkt als onveilig. Hierdoor wordt voor deze specifieke gebieden een zwaarder reisafvies gegeven. Het gaat hierbij vaak om iets vrij 'onschuldigs' als slechte infrastructuur.
  4. Niet-essentiële reizen worden ontraden naar bepaalde gebieden. In dit geval is er een verhoogd veiligheidsrisico in bepaalde gebieden. Vraag jezelf in dit geval af of een reis naar dit gebied wel noodzakelijk en verantwoord is.
  5. Niet-essentiële reizen worden voor het hele land ontraden. In dit geval geldt er een veiligheidsrisico voor het hele land en is het geen verstandige keuze om een reis te maken naar het betreffende land.
  6. Alle reizen naar een bepaald land worden ontraden. Dit advies wordt enkel gegeven als er sprake is van duidelijk aanwijsbare veiligheidsrisico's in een bepaald land. Dit reisadvies wordt alleen gegeven als er een acute levensbedreigende situatie voor de reiziger zal ontstaan, dus negeer dit reisadvies niet!

Hoe komt een (negatief) reisadvies precies tot stand?

Een (negatief) reisadvies wordt tot stand gebracht op basis van informatie omtrent de veiligheid in het betreffende land. Het ministerie van Buitenlandse Zaken formuleert het reisadbies op basis van de verkregen informatie en plaatst deze direct op de website van het ministerie van Buitenlandse Zaken.

Mijn reis is al geboekt, wat nu?

Bij sprake van een negatief reisadvies is het niet direct mogelijk om de reis kostenloos te annuleren. Dit komt omdat het hier 'slechts' om een advies gaat. Deze zegt niets over de voorwaarden en financiële consequenties voor de annulering van de reis. Maar: gaat het om een uitkeringsvatbare situatie? Dan kunnen de annuleringskosten van de reis wel verhaald worden.

Wat gebeurt er met mijn aanbetaling?

Indien uw reis niet door kan gaan vanwege een negatief reisadvies en er wel een overmachtsituatie van kracht is, kunt u de reisovereenkomst laten ontbinden. Nadat de Calamiteitencommissie heeft aangegeven dat het daadwerkelijk om een uitkeringsvatbare situatie gaat, zal u de vooruitbetaalde reissom terug krijgen. Als het niet om een uitkeringsvatbare situatie gaat, dan kunt u wellicht uw reis omboeken.

Kan ik bij een negatief reisadvies de extra kosten claimen?

Bij een negatief reisadvies komt het vaak voor er extra kosten aan verbonden zijn voor de reiziger. Denk hierbij bijvoorbeeld aan inentingen etc. Maar let op: bij overmacht draagt een ieder zijn eigen kosten, dus zowel reisbureau als reisorganisator zijn niet verplicht om eventuele kosten voor de reiziger te vergoeden.

Krijg ik bij een negatief reisadvies de premie voor de reisverzekering vergoed?

Ja, bij reizen die ruim van tevoren geboekt zijn en wegens een negatief reisadvies niet door kunnen gaan, kunt u uw reisverzekeringspremie terugvragen van de verzekering.

Huidige reisadviezen

Bekijk ook de huidige reisadviezen voor alle landen.