Aiki Ninpo

Aiki Ninpo, Japanse krijgskunst

Aiki Ninpo is een jonge Japanse verdegingssport en is door sensei I. Kokyu opgericht die een directe leerling was van O’Sensie Usheba (Aikido) en Sensei Tanakao (Kendo). Aiki Ninpo is als aftakking van het bekende Aikido een vredelievende verdedigingssport waar harmonie een centraal begrip inneemt.

Betekenis

De betekenis van Aiki Ninpo kan afgeleid worden van de woorden Aiki en ninpo. Aiki betekent liefde & energie (Ai: liefde en ki: energie). Ninpo heeft betrekking op de Japanse krijgskunst Kendo en bestaat uit Nin en Po. Nin betekent volharding, geduld, verdraagzaamheid en kan vertaald worden als het “hart dat zo scherp is als een zwaard”. Po betekent de eeuwige flow van de watercyclus. Dit is een afleiding van de eeuwigheid van het universum.

Aiki Ninpo en Aikido

Aikido en Aiki Ninpo zijn beide verdedigingssporten waarbij het de bedoeling is om de aanval van de tegenstander af te buigen en terug te zenden. Hiervoor dient de verdediger gebruik te maken van de energie die de aanvaller in zijn aanval stopt. Aiki Ninpo verschilt in principe niet erg veel van Aikido. In een latere fase van het Aiki Ninpo komt het onderdeel Kendo meer naar voren en zullen de technieken meer afwijken van de normale aikido technieken.

Aikido en Aiki Ninpo lijken beiden erg veel op een soort dussen tussen twee personen, de aanvaller en de verdediger. Waar normaal bij een dans de man de leiding heeft, heeft hier de verdediger de leiding. Het is belangrijk voor de aikidoka of aiki ninpoka dat de aanvaller met veel momentum aanvalt. Hierom worden deze Japanse krijgskunsten vaak bekritiseert. Een aanvaller valt namelijk niet vaak met heel veel momentum aan (tenzij hij misschien dronken is).

Trainingen en technieken

Aiki Ninpo is voor iedereen geschikt. De trainingen zijn qua complexiteit en qua intensiteit over het algemeen redelijk gelijk aan de trainingen van Aikido. Daarbij wordt natuurlijk de training aangepast aan het niveau van de leerling, zoals dat ook bij andere vechtsporten gebeurt. Bij trainingen van Aiki Ninpo en Aikido wordt getracht om de harmonieuze bewegingen geheel in het onbewuste te slijpen, zodat de bewegingen intuitief worden.

Aiki Ninpo en Aikido zijn vergelijkbaar op het gebied van aanvals- en verdedingstechnieken. Het is echter wel zo dat de benamingen van de technieken van het Aiki Ninpo verschillen van die van Aikido. Dit betekent dat men moeilijk Aiki Ninpo technieken kan leren uit een boek over Aikido (als het al te leren viel aan de hand van een boek). Aiki Ninpo is een jongere Japanse krijgskunst en het aantal scholen in Japan is dan ook klein. Dit in tegenstelling tot het aantal Aikido scholen in Japan dat erg groot is. Als kleine aftakking van Aikido heeft Aiki Ninpo ook maar een klein aantal leermeesters. De bekendheid van Aiki Ninpo in Europa en in Nederland is dan ook erg klein. In Nederland zijn er weinig scholen, maar de scholen die er zijn, zijn van goed niveau. Het aanspreekpunt voor Aiki Ninpo in Europa is de heer G. Janssen, 5e danhouder.