Hoe verzekeren we ons doeltreffend tegen ski-risico's

Inleiding

Nog heel wat landgenoten trekken op sneeuwvakantie zonder een doeltreffende reisbijstandsverzekering. Een enorm risico, want de medische kosten bij een ski-ongeval kunnen immers torenhoog oplopen. Hoe kunnen we ons doeltreffend verzekeren en ons dus maximaal beschermen tegen ski-en andere ongevallen tijdens onze komende wintervakantie? Volstaat hierbij een Europese verzekeringskaart en welke winterse activiteiten zijn verzekerd en welke niet? En, zéker niet onbelangrijk: welk prijskaartje hangt er aan een goede reisbijstandsverzekering?

Kostbare reddingsoperatie

Hoe groot het risico eigenlijk wel is van de vele landgenoten die de komende maanden zonder aangepaste reisbijstandsverzekering op sneeuwvakantie trekken, wordt passend geïllustreerd door de financiële gevolgen die bijvoorbeeld een ski-ongeval met zich meebrengt. Bij een reddingsoperatie met tussenkomst van een helicopter, kan de rekening oplopen tot maar liefst 4000 euro...per uur. Daarbij komen dan nog eens de medische zorgen, het eventuele verblijf in de kliniek en de repatriëring naar het thuisfront.

Goede informatie erg belangrijk

Belangrijk bij het afsluiten van zo een reisbijstandsverzekering is ongetwijfeld een goede informatie vooraf.Zo moet men ondubbelzinnig duidelijkheid krijgen over welke activiteiten verzekerd zijn en welke niet. Is familiale bijstand mogelijk en gelden er bepaalde regels op de skipiste? Pas wanneer alles klaar en duidelijk is, kan men zo een reisbijstandsverzekering ondertekenen.

Wat te doen bij ski-ongeval?

Wordt men tijdens zijn sneeuwvakantie toch het slachtoffer van een ski-ongeval, dan dient men onmiddellijk de alarmcentrale van zijn ziekenfonds of bijstandsfonds te verwittigen.Overleg samen wat je kan of mag en informeer zéker op welke manier zij je ongevaldossier zullen opvolgen. Neem in dit verband nooit zélf het initiatief voor een mogelijke reddingsoperatie per helicopter, in de stellige overtuiging dat je de gepeperde factuur later toch kan doorschuiven naar je ziekenfonds of bijstandsorganisatie.

Ziekteverzekeringskaart voldoende?

Zo een Europese ziekteverzekeringskaart is het bewijs dat je in orde bent met de ziekteverzekering. Zo weet men onmiddellijk dat het ziekenhuis de kosten rechtstreeks zal afhandelen met het betrokken ziekenfonds in het buitenland. Zo een Europese ziekteverzekeringskaart wordt niet alleen aanvaard in privé-ziekenhuizen. De kosten van een doktersbezoek, het maken van röntgenfoto's, het eventuele aanbrengen van een gipsverband of het voorschrijven van geneesmiddelen, zijn niet altijd verzekerd. Voor het ondertekenen van een goede reisbijstandsverzekering gaat men best na of deze toch wel erg belangrijke zaken in het betrokken verzekeringscontract zijn opgenomen.

Méér zekerheid

De meest bekende reisbijstandsverzekeraars werkten speciale formules uit waarbij,naastde eigenlijke hulpverlening aan personen, ook bijstandsverlening voor ons voertuig of vakantie-annulering zijn opgenomen. Deze reisbijstandsverzekeraars komen eveneens tussenbeide bij vroegtijdige terugkeer ten gevolge van ziekte, ongeval, of overlijden van een familielid. Een ziekenfonds schiet echter geen strafrechterlijke borgstelling voor en zal ook geen advocaat aanstellen na een verkeersongeval.

Verzekering via kredietkaart

Een reisbijstandsverzekering via onze kredietkaart geldt alleen als we de totale reissom hebben betaald via deze kredietkaart. Zo wordt medische repatriëring via deze kredietkaart gedekt. Dat is zelden het geval voor de hospitalisatie-of eventuele nabehandelingskosten. De meerderheid van de kredietkaartorganisaties werken vaak ook samen met een bijstandsverlener, maar deze laatste stelt zich meestal enkel verantwoordelijk voor de techniche kant van de verzekeringspolis. Zowel de verschillende waarborgen als de dienstverlening aan de consument, stemmen niet altijd overeen met eigen polissen van de betrokken reisbijstandsverlener.

Hospitalisatieverzekering

De hospitalisatieverzekering is enkel van toepassing bij de terugbetaling van de medische kosten en dit uitsluitend wanneer ziekenhuisopname noodzakelijk is. Zo is het verstrekken van ambulante verzorging of de opname in een daghospitaal niet verzekerd via onze hospitalisatieverzekering. Zowel de organisatie van de hulpverlening als de repatriëring worden via deze verzekering terugbetaald.

Wat verzekerd en wat niet?

Eén van de belangrijkste zaken die men voor het afsluiten van een reisbijstanbdsverzekering beslist moet weten is wat er werkelijk verzekerd is en, minstens even belangrijk, wat niet. Bij een doorsnee reisbijstandsverzekering zijn winterse activiteiten als langlaufen, skiën en snowboarden binnen de pistes, verzekerd. Wintersportactiviteiten buiten de skipistes zijn meestal niet verzekerd, tenzij deze worden georganiseerd én begeleid door een erkende, professionele organisatie. Verschillende verzekeraars hebben polissen die de terugbetaling van de niet gebruikte dagen van de skipas,de skilessen en het gehuurde skimateriaal omvatten.VerlengD hotelverblijf als gevolg van een ongeval kunnen eveneens verzekerd worden. Ongevallen naar aanleiding van een weddenschap, roekeloos gedrag als gevolg van bijvoorbeeld dronkenschap en uitdagingen, worden door geen enkele verzekeraard gedekt.

Familiale bijstand

Wanneer je tijdens je wintervakantie wordt gehospitaliseerd en de overkomst van een familielid is daarbij noodzakelijk, dan zal een reisbijstandsorganisatie zowel het vervoer als de hotelkosten voor zijn rekening nemen. De bijstandsverlener kan kinderen jonger dan zestien, onder begeleiding naar huis brengen wanneer hun ouders zijn gehospitaliseerd. Men kan eveneens een vervangchauffeur sturen wanneer dit noodzakelijk mocht blijken.

Regels naleven op ski-piste

De FIS-regels stellen in de allereerste plaats dat we niemand in gevaar mogen brengen. We moeten onze snelheid aanpassen aan het eigen kunnen, aan het terrein en aan de weersomstandigheden. Verder zijn er ook duidelijke afspraken voor wat inhalen en dwarsen betreft op de piste. Wie het slachtoffer is van een valpartij, moet de piste zo snel mogelijk weer vrijmaken. Bij een ongeval is iedereen verplicht hulp te verlenen. Op Snownet vind je een opsomming van de borden en markeringen die langs de ski-pistes worden aangebracht. In verschillende landen zijn kinderen beneden de vijftien jaar verplicht een skihelm te dragen. Dit laatste is vanaf dit seizoen ook verplicht in Oostenrijk.

Hoe duur is zo een reisbijstandsverzekering?

De medische kosten van een ski-ongeval kunnen bijzonder hoog oplopen. Dosiers van 10000 euro en meer zijn zeker geen uitzondering. De gemiddelde verzekeringspremie is in verhouding slechts een peulschil. Een doktersbezoek en een radiografie kosten al vlug 200 euro. Het aanbrengen van een steunverband kost nog eens tussen de 100 en de 1000 euro. Bij een ernstig letsel aan de ligamenten mag je rekenen op een kostenplaatje van gemiddeld 2000 euro. Voor ingrepen bij een been-of sleutelbeenbreuk loopt het prijskaartje op tot 11000 euro, waarvan een gedeelte wordt terugbetaald door het ziekenfonds.Wanneer men kiest voor een verblijf in een éénpersoonskamer in een privékliniek,is die tussenkomst van het ziekenfonds opmerkelijk lager. Gemiddeld zo'n twintig procent wordt niet betaald door het ziekenfonds en wordt dus gewaarborgd door de reisbijstandsverzekering.

Kosten repatriëring

De kosten van repatriëring lopen zeer snel op. Zo betaal je in Oostenrijk gemiddeld 350 euro voor overbrenging van de skipiste tot de eerste hulppost en nog eens 350 euro voor de overbrenging naar het ziekenhuis. In Frankrijk mag je voor het vervoer naar het ziekenhuis op gemiddeld 400 euro rekenen. De kosten om per ziekenwagen of per gedeelde sanitaire vlucht naar huis te worden gebracht, draagt op zijn beurt een prijskaartje van gemiddeld 2000 euro. Een reddingsoperatie per helicopter, en dat is lang geen uitzondering, kost zo'n 4000 euro per uur. En om een auto terug te brengen vanuit bijvoorbeeld Frankrijk mag je op zo'n 1000 euro rekenen.