Hoe kunnen wij onze woning doeltreffend isoleren tegen geluidsoverlast

Inleiding

Iedereen van ons doet zijn uiterste best om zijn woning zo doeltreffend mogelijk te isoleren, met als doel zijn energierekening zo klein mogelijk te houden.  Akoestisch isoleren om zoveel mogelijk storende geluiden buiten te houden, is minstens even belangrijk om ons wooncomfort op peil te houden, maar wordt vandaag nog teveel over het hoofd gezien. Maar wanneer spreekt men van geluidsoverlast en wat kunnen we er zélf aan doen om zoveel mogelijk geluid buitenshuis te houden?

Wanneer spreekt men van  geluidsoverlast?

Wanneer we willen nagaan wat geluidsoverlast nu eigenlijk écht is, moeten we ons logischerwijze eerst afvragen wat geluid nu precies is. Het is niet meer dan een reeks trillingen, een trillingsgolf als het ware, die in ons binnenoor wordt opgevangen en daarna door onze hersenen worden omgezet in geluid. In een ruimte waar absolute stilte heerst, is er overal dezelfde atmosferische druk. Een geluidsbron daarentegen veroorzaakt op zijn beurt een reeks van snel op elkaar volgende onder-én bovendrukken. Deze verplaatsen zich in  de ruimte  in allerlei richtingen. Deze geluidstrillingen verplaatsen zich verder in  de lucht.  Maar ook via zowel vaste materialen en voorwerpen als vloeibare stoffen kunnen deze geluidstrillingen zich moeiteloos voortplanten.  Op deze  manier kunnen deze zich eveneens van het ene in het andere medium probleemloos overgaan.

Wat is nu eigenlijk geluidsoverlast?

Wanneer mogen we zeggen dat geluiden storend zijn en ons dus overlast bezorgen? Dat is niet zo eenvoudig te zeggen, maar zéker is wel dat geluid én dus ook geluidsoverlast door iedereen van ons anders wordt geïnterpreteerd en dus ook anders wordt ervaren. Ondanks sterk aandringen van zowel de medische wetenschap als van  verschillende verbruikersorganisaties , werd eigenlijk nog steeds niet officieel vastgelegd vanaf welke sterkte geluid ons eigenlijk overlast bezorgt. Zo wordt wél algemeen aangenomen dat het nachtelijk geluid in zijn leefomgeving niet hoger mag zijn dan 45 decibel. Is de interpretatie van geluidshinder en overlas dus voor iedereen van ons verschillend, dan zal bijvoorbeeld een laag overvliegend vliegtuig iedereen ongetwijfeld storen. Anderen zullen zelfs van een tikkende klok of een lekkende kraan uit hun slaap worden gehouden, dit terwijl de meerderheid van ons daar geen hinder van heeft. De ene persoon zal de televisie van zijn buren niet eens lastig of storend vinden, terwijl de andere van het knabbelen van kraakverse chips zo de lucht zouden invliegen van stress en ergernis.

Oorzaken van geluidsoverlast wegwerken

De meest logische manier om van geluidsoverlast verlost te geraken, is uiteraard de bron van alle kwaad zo vlug mogelijk definitief uit te schakelen. In onze woning kunnen we daar via allerlei, meestal vrij eenvoudige ingrepen, gemakkelijk zélf iets aan doen. Zo is de keuze van het soort vloerbekleding in dit kader erg belangrijk. Een kurkvloer is nu eenmaal veel meer geluidsabsorberend dan bijvoorbeeld laminaat of parket. Kies ook voor een geluidsarme wasmachine of voor een warmwaterverwarming die zo weinig mogelijk geluid produceert. Een kamer of een woning geluidsarm maken heeft veel te maken met het vermogen van materialen om (storende) geluiden op te nemen of te absorberen. Zo weten we dat harde materialen, muren en wanden het geluid weerkaatsen en  zelfs nog kunnen versterken. Zachte én poreuze materialen zijn daarentegen het best geschikt om storende geluiden in onze woning aan banden te leggen. Overgordijnen aan de ramen, tapijt op de vloer, meubels in de kamers, behangpapier en een schilderijtje of een foto tegen de muur doen wonderen. Wie het professioneler wil aanpakken, zoekt zijn heil in bijvoorbeeld speciaal hiervoor ontworpen geluidsdempende plafonds. Wie op zijn beurt dan weer het geluid van spelende kinderen buiten wil houden, kan dan weer gebruik maken van geperforeerde gipsplaten die tegen de muur te plaatsen en die we kunnen bekleden  met glaswol.

Hoe isoleren we tegen luchtgeluiden?

Geluidsisolatie stopt de geluidstrillingen of dempen die in belangrijke mate. Geluidsdeskundigen maken hierbij een onderscheid tussen zogenaamd lucht-en contactgeluid.Geluidsgolven planten zich immers moeiteloos voort in de lucht. Dat veroorzaakt trillingen en die kunnen aan banden worden gelegd door het gebruik van vaste materialen. Hoe groter het soortelijk gewicht, hoe beter de geluidsisolerende eigenschappen van materialen. Een volle baksteen houdt nu eenmaal gemakkelijker geluidsgolven tegen dan snelbouwsteen.

Bij geluidsisolatie moet men dan  weer in  de eertse plaats  letten op de gebruikte materialen in onze woning.  Daarbij moeten we op de kleinste details letten. Zo moeten we nagaan of de stootvoegen tussen de verschillende bouwlagen wel volledig gevuld zijn met mortel. Kies voor dikker glas en zorg ervoor dat alle kieren zo goed mogelijk gedicht weoden. Zorg er tevens voor dat niet dragende wanden  zo goed mogelijk aansluiten tegen het plafond en ook de openingen van zowel contactdozen of leidingen zo goed mogelijk tegen geluidsoverlast afgeschermd worden.

Hoe contactgeluid vermijden?

Om onze woning doeltreffend te isoleren tegen contactgeluid, kan men bijvoorbeeld tussen de wanden lucht of isolatiemateriaal aanbrengen, waardoor het geluid wordt geabsorbeerd. Hierbij moeten contactpunten tussen de gebruikte materialen zoveel mogelijk vermeden worden. Zo kan men er bij het metsen van de buitenmuren voor zorgen dat er geen mortelspecie in de spouwen terechtkomen, waardoor er contact kan ontstaan tussen de buitenmuur en het binnenspouwblad en het buitengeluid gemakkelijker onze woning kan binnendringen.

Storende vloergeluiden

Storende vloergeluiden van bijvoorbeeld een houten vloer, kan men gemakkelijk vermijden door de verschillende tand-en groefverbindingen van de panelen vast te lijmen. Kiest men voor laminaat als vloerbekleding, dan doet men er goed aan een abdorberende laag aan te brengen tussen de vloer en de laminaatlaag. Zorg daarbij dat de onderkant steeds goed effen is en dus alle steentjes of ander losliggend materiaal verwijdert zijn. Het bekleden van het isolatiemateriaal is vrij eenvoudig door het gebruik van een voorzetmuur of gipskarton. De metalen studs die hierbij worden gebruikt ,moeten voorzien zijn van een akoestische, geluidsabsorberende tape. Deze zorgt op zijn beurt voor een goede aansluiting en is vooral belangrijk voor het opvangen van allerlei (geluids)trillingen.

Verbinding buitenmuur en spouw

Een verbinding tussen buitenmuren en spouw moet bij voorkeur gerealiseerd worden met spouwhaken. Om het geluid niet over te dragen kiezen, we bij voorkeur voor een ankerloze spouw of voor speciaal hiervoor ontworpen spouwhaken om de geluidsoverlast tot een strikt minimum te beperken.

Geluidshinder in badkamer

Zelfs in de badkamer kunnen we met heelwat storende geluiden geconfronteerd worden. Om zoveel mogelijk contactgeluiden te voorkomen, kunnen we bijvoorbeeld onder de poten van onze badkuip harde, synthetische rubbers plaatsen. Om dezelfde reden werken we ook de badrand met zo een rubberprofiel af.

Conclusie

Geluidsoverlast verlaagt niet alleen het comfort in onze woning, maar is in vele gevallen ook schadelijk voor onze gezondheid. Het valt dan ook toe te juichen dat de jongste jaren meer en meer aandacht naar geluidsisolatie in onze woningen gaat. Daarbij komt dat we vele van deze werken zélf kunnen uitvoeren, waardoor het kostenplaatje van geluidsisolatie beperkt blijft.


Reacties (0)

Reageer
Geen resultaten gevonden