Hoe onze woning oordeelkundig verlichten

Inleiding

Hoe kunnen we onze woning oordelkundig verlichten, en kunnen we dat allemaal zélf realiseren? Gebruiken we spotjes of halogeenlampen en wat met de recente LED-verlichting en waar moeten we dit allemaal aanbrengen? Kiezen we voor spaarlampen of komt er bij het tot stand brengen van sfeerverlichting in huis véél meer bij kijken? Is er een verschil in verlichten van onze woonkamer en bijvoorbeeld onze badkamer of onze dressingroom?Wat is de rol van de lichtadviseur in dit alles en welk prijskaartje hangt aan dit alles vast?

Rol lichtadviseur

Aangepaste sfeerverlichting in onze woning is pas in allerlaatste instantie een keuze van mooie armaturen, daar komt uiteraard heelwat meer bij kijken.  Het gaat inderdaad in  de eerste plaats om zijn keuze voor de juiste soort lampen en het tot stand brengen van de juiste sfeer waar we ons het best bij voelen. Zich vooraf zo goed mogelijk informeren en alles plannen, is half gewonnen werk en hierbij neemt de lichtadviseur een steeds belangrijker wordende plaats in. Inderdaad, de goede en dus deskudige raad van zo een lichtadviseur is hier zeker niet te onderschatten. Men schakelt deze professionele lichtspecialist best in nog voor de eigenlijke bouwwerken van start gaan. Zo kan de electricien rekening houden met de geplande lichtpunten en op die manier is er ook minder breekwerk noodzakelijk. Zo worden  we later ook veel minder met allerlei beperkingen geconfronteerd dan wanneer de verschillende lichtpunten reeds vooraf werden  voorzien. Lichtadvies bij renovatie is uiteraard ook steeds mogelijk én nuttig, maar hier wordt men met méér technische problemen geconfronteerd.

Wat willen we belichten?

Bij het kiezen van de juiste sfeerverlichting in zijn woning, moeten we in de eerste plaats zélf uitmaken wélke plaatsen we in onze woning extra willen verlichten. Op deze manier kunnen we deze beter tot hun recht  laten komen. Veel hangt daarbij ook af van de sfeer die we in onze woning tot stand willen brengen. Om op al deze vragen een passend antwoord te kunnen geven, moeten we in de eerste plats rekening houden met de stijl van onze woning. Het beschikbare budget voor de realisatie van al deze plannen en de uiteindelijke energiefactuur  staat hierbij uiteraard eveneens centraal.

Sfeerverlichting of algemene verlichting

Bij de uiteindelijke keuze van de beste verlichting voor zijn woning,moeten we onderscheid maken tussen die plaatsen waar een bepaalde sfeer nodig is zoals in onze woonkamer of  keuken en die ruimten waar een meer algemene verlichting aangewezen is zoals bijvoorbeeld in de waskamer of in de dressingroom. De keuze van de meest geschikte lichtbronnen om zijn vooropgestelde doelstellingen te realiseren, is bij dit alles van het allergrootste belang. Kiezen we voor het gebruik van TL-lampen, voor smalle of voor brede lichtbundels  of gaat onze voorkeur dan toch naar de meer recente LED-verlichting? Kiezen we voor klassiek of modern, voor directe of indirecte verlichting en wat doen we met meer specifieke plaatsen in onze woning die extra aandacht verdienen zoals een schilderij, een of ander (kostbaar)beeldje of een foto waar we zoveel emotionele waarden aan hechten? Pas wanneer dit alles is beslist, kunnen we meer aandacht besteden aan het esthetische karakter van dit alles.

Spaarlampen, spots of halogeenverlichting?

We kunnen in onze woning ook extra sfeer scheppen door het realiseren van wat men in dit vakjargon lichteilanden noemt. Willen we dergelijke lichteilanden tot stand brengen, dan gaat hier de voorkeur naar het hamonisch samengaan van  verschillende soorten, lampen. Inderdaad, sfeerscheppen met bijvoorbeeld uitsluitend spaarlampen is onmogelijk. Deze spaarlampen geven immers meestal  een meer algemene verlichting en zijn dus zéker niet geschikt voor het benadrukken van details. Spots met halogaanlampen en LED-verlichting zijn hier dan ook het meest aangewezen. Ook op het vlak van halogeenverlichting valt de jongste jaren een positieve evolutie vast te stellen. Huidige halogeenlampen met een sterkte van 35 watt geven nu hetzelfde resultaat als oudere lampen van 50 watt hetgeen onze energiefactuur uiuteraard ten goede komt.

LED-verlichting

LED-verlichting of Light, Emmiting Diodes, zit sterk in de lift. Niet verwonderlijk, want deze LED's zijn niet alleen energiezuinig maar hebben daarbij ook nog een langere levensduur. De tijd dat we alle lampen kunnen buitengooien ten voordeze van deze LED's, is volgens lichtadviseurs echter nog veraf. De LED's zijn vandaag het meest geschikt voor oriëntatieverlichting, voor allerlei decoratieve toepassingen zoals indirecte lichtlijnen die de architectuur van onze woning extra benadrukken en als tuinverlichting. Het koude licht van de LED's is bijvoorbeeld perfect om het groen van bepaalde bomen of struiken extra te accentueren. Wie nu al voor LED-verlichting kiest, zal ongetwijfeld nog een niet te verwaarlozen meerprijs moeten betalen. Deze dure Led's staan nu al wel op punt voor wat lichtkleur, opbrengts en kwaliteit betreft. De meerderheid van deze LED's zijn gesorteerd op lichtkleur en lichtopbrengst, maar dit betekent ook telkens een niet onbelangrijke meerprijs. Bij goedkopere en dus niet vooraf gesorteerde LED-verlichting lopen de kleuren dikwijls ver uiteen en de kwaliteit ervan laat soms nog veel te wensen over.

Een ander belangrijk nadeel is ook dat deze LED's opvallend veel warmte afgeven. Dat kan zelfs gaan tot méér dan zestig graden. Wordt deze warmte niet snel afgevoerd, dan zal de efficiëntie én de levensduur ervan sterk verkorten. Volgens experten zal de kwaliteit van deze LED's   er de komende jaren sterk op vooruitgaan, zodat ze vanaf dat moment overal in onze woning bruikbaar zullen zijn.

Prijskaartje

Welk prijskaartje hangt aan dit alles vast? Wie lichtadvies bij een lichtadviseur wil inwinnen? betaalt gemiddeld tussen de 250 en de 400 euro. Voor de realisatie van een  standaardverlichting in zijn woning mag men rekenen op een uitgave van 35 tot 50 euro per m2. Kiest men voor meer eksklusieve armaturen, dan betaalt men een gemiddelde prijs van 50 tot 90 euro per m2. Wie wil besparen op zijn lichtbudget, kan vooraf zijn leidingen al zélf leggen.


Reacties (0)

Reageer
Geen resultaten gevonden