Hoe zorgen we voor een gezond klimaat in onze woning

Inleiding

Willen we tijdens de wintermaanden een gezond binnenhuisklimaat én een aangenaam wooncomfort realiseren, dan is een goede ventilatie van onze woning onontbeerlijk. Maar hoe kunnen we onze woningen op de best mogelijke manier ventileren en wat zijn de gevolgen van slecht geventileerde woningen?

Verminderde luchtkwaliteit

De laatste jaren gaat er meer en meer aandacht naar het isoleren van onze woningen. Een bijzonder goede zaak, want een goed geïsoleerde woning doet immers onze energiefactuur fors dalen. Maar iedere medaille heeft beslist een keerzijde, en dat is ook hier zeker niet anders. Het steeds beter isoleren van onze woningen, is in vele gevallen oorzaak van een sterk verminderde kwaliteit in onze woningen. Dat was in grootmoeders tijd anders. Toen waren de woningen minder goed geïsoleerd, zodat er altijd wel kieren en gaten waren langs waar er verse lucht naar binnen kwam en waardoor die oude woningen dus wél goed geventileerd werden.

Enorme energieverspilling

Als gevolg van deze sterk doorgedreven isolatie, kwam dus de kwaliteit van de lucht in onze leefomgeving steeds meer en meer in het gedrang. Tijdens de wintermaanden wordt deze situatie nog erger, want dan houden we immers alle ramen en deuren potdicht. Deze ramen en/of deuren geregeld open zetten zou voor een betere luchtkwaliteit kunnen zorgen, maar dat resulteert dan weer op zijn beurt in een enorme energieverspilling. Voor de verbetering van de kwaliteit van ons binnenhuisklimaat kiezen we dan ook bij voorkeur voor verschillende ventilatiesystemen die de jongste jaren meer en meer hun intrede maken in onze woningbouw.

Luchtaanvoer via roosters

Het meest natuurlijke systeem dat lucht op natuurlijke wijze aan-en afvoert, werkt met roosters. Dat zorgt wél voor een goede ventilatie, maar dit ventilatiesysteem werkt minder doeltreffend. Nog een nadeel van dit ventilatiesysteem via deze roosters is ongetwijfeld dat dit de verwarmingskosten fors de hoogte injaagt. Een variante op dit systeem is een mechanishe toevoer van de lucht en een natuurlijke afvoer ervan. Ook dit systeem raakt echter meer en meer in het gedrang.Bij een doeltreffend ventilatiesysteem staat de afvoer van verontreigde lucht centraal en dit laatste laat hier volgens deskundigen veel te wensen over.

Mechanische systemen

Door de vele nadelen van het ventileren van onze woningen via roosters, gaat de aandacht nu meer en meer uit naar het mechanisch ventileren. Hierbij wordt bijvoorbeeld de lucht mechanisch afgezogen via de realisatie van zogezegde natte ruimtes, en wordt de natuurlijke toevoer van verse lucht bij voorkeur gerealiseerd via een regelbaar roostersysteem.Bij het meest gesofisticeerd en veruit het meest efficiëntste mechanisch ventilatiesysteem, worden zowel aan-als afvoer van de lucht, mechanisch geregeld.

Warmterecuperatiesysteem

Hierbij wordt meestal gebruik gemaakt van een zogenoemd warmterecuperatiesysteem. Hierbij wordt de warmte die normaal verloren gaat bij de afvoer van de lucht, opnieuw gerecupereerd. Dit systeem wordt in vakmiddens ook wel eens de balansventilatie genoemd. Nieuw hier zijn verschillende systemen die op vraag werken en waarbij bijvoorbeeld enkel de lucht wordt afgevoerd als de vochtsensor een te laag vochtgehalte in de woning detecteert. Dit is ongetwijfeld een van de meest doeltreffende ventilatiesystemen, maar het kostenplaatje schrikt momenteel nog vele nieuwbouwers en renoveerders af.

Van droog naar vochtig

Bij een goede ventilatie gaat het van droog naar vochtig. Hierbij komt verse lucht van buiten via droge ruimtes, zoals onze woonkamer, onze woning binnen. De vervuilde lucht wordt dan op zijn beurt weer afgevoerd via vochtige ruimtes, bijvoorbeeld via de badkamer.

Doordacht ventileren

Bij de keuze van het meest doordachte ventilatiesysteem voor onze woning, laat men zich bij voorkeur met raad en daad bijstaan door een vakman. Ook de technische kant van de zaak mag daarbij zéker niet over het hoofd worden gezien. Ga het verbruik van de motor zeker na en kies zoveel mogelijk voor geruisloze ventilatoren én voor een onderhoudsvriendelijk systeem. Pas op deze manier kan men met volle teugen genieten van een gezonde binnenlucht in zijn woning.
Reacties (0)

Reageer
Geen resultaten gevonden