Lek in de waterleiding

Je bent heel zuinig met water, je ziet nergens een waterlek en toch is je waterrekening erg hoog.

Het gemiddeld waterverbruik per persoon bedraagt in Vlaanderen een kleine 44 kubieke meter per jaar of 120 liter per dag. De Nederlander is ietsje zuiniger, heb ik me laten vertellen. :)

Hoe kan je controleren of je een waterlek hebt?

  1. Lees voor je naar bed gaat de watermeter af en schrijf alle cijfers (de zwarte en de rode) op.
  2. Zorg ervoor dat 's nachts niemand water gebruikt of naar het toilet gaat, anders moet je de test op een ander tijdstip herhalen.
  3. Lees de volgende ochtend, voordat je water gaat gebruiken, de watermeter opnieuw af. Zijn alle cijfers op de meter onveranderd, dan heb je geen lek. Als dit niet het geval is, dan is er ergens een waterverlies in je woning.

Mogelijke situaties

  • Een leiding achter een muur of onder de vloer kan lange tijd lekken zonder dat je er erg in hebt. Dit geldt ook voor eventuele ondergrondse leidingen naar bv. een tuinhuis.
  • Een slecht afgestelde ontharder (te vaak spoelen of spoelen met te veel water) of defecte afsluiters op de verbindingen met de ontharder kunnen voor veel waterverlies zorgen. Een ontharder moet minstens 1 maal per jaar een grondige onderhoudsbeurt krijgen.
  • Een ontregelde vaste verbinding met de leidingen van een regenwaterinstallatie of met de leidingen van het water van een eigen put, kan de boosdoener zijn. Deze verbindingen zijn verboden, maar ze komen blijkbaar toch nog voor.
  • Als er een hoge waterdruk zit op het waterleidingnet waarop je woning aangesloten is, kan een boiler water verliezen via het overloopventiel. Je kan dit moeilijk vaststellen omdat het meestal 's nachts gebeurt. Dan is de druk het hoogst omdat dan nauwelijks iemand water gebruikt. Je kan de afloop van het overloopventiel beter niet rechtstreeks aansluiten op de afvoer, maar hem zichtbaar laten uitmonden in bv. een emmertje. Een klein beetje water in het emmertje hoeft niet meteen onrustbarend te zijn, maar bij grotere hoeveelheden laat je best een drukreduceerder plaatsen op de binnenkomende waterleiding. Een lagere waterdruk zorgt ook voor minder watergebruik.
  • Wat vaak voorkomt, en waar mensen weinig oog voor hebben, is een lekkend toilet. Als je dit vermoedt, maar niet zeker bent, kan je een stukje WC-papier tegen de achterwand van het toilet 'plakken'. Als dit snel vocht opslorpt, is er toch een lek(je). Je kan dit zelf proberen te verhelpen door het vlottermechanisme zuiver te maken. Meestal gaat het om kalkafzetting die tamelijk makkelijk te verwijderen is.

Deze voorbeelden kunnen een leidraad zijn om zelf het probleem op te sporen. Als dit niet lukt, neem je best contact op met de loodgieter. Of je kan een lekdetectiebedrijf bellen.

Tip

Als je geen waterlek hebt, en toch op water wil besparen, kan je voor de toiletspoeling overschakelen op regenwater. Hiermee kan je het waterverbruik met 1/3 doen dalen, dus tot ongeveer 30 m3 per jaar per persoon.

Zo kan je de stand van de watermeter aflezen

Een watermeter heeft een ZWART en een ROOD gedeelte.

In het zwarte gedeelte kan je de verbruikte kubieke meters (m3) aflezen. Telkens als in het meest rechtse zwarte vakje het cijfer met 1 verhoogt (bv. van 3 naar 4), heb je 1 kubieke meter water gebruikt.

De rode cijfers geven onderverdelingen aan van een kubieke meter. Het meest linkse rode cijfer staat voor 100 liter water, het tweede voor 10 liter, het derde voor 1 liter en het vierde voor 1/10 liter. Met een rode wijzer kan je een waarde aflezen die volgt op de waarde in het laatste rode vakje. Soms staan er geen onderverdelingen op de wijzerplaat en dan moet je een beetje gokken, maar soms kan je d.m.v. de wijzer nog enkele cijfers toevoegen aan de afgelezen waarde in de rode vakjes.

1 kubieke meter water = 1000 liter water

Enkele voorbeelden:

2767 m3 en 512,4 liter

0 m3 en 147,8 liter

2051 m3 en 874 liter

1150 m3 en 879,3 liter

956 m3 en 118 liter

422 m3 en 99,25 liter

9975 m3 en 622,5 liter

613 m3 en 984 liter