Een tuinplan maken

Met alle wensen rekening houden

Een tuin hoeft niet altijd door een vakman aangelegd te worrden. Wie echt wil tuinieren, leergeld wil betalen en zich terdege informeert, kan veel, zo niet alles zelf doen. De basisregel blijft echter dezelfde: een goed plan is het halve werk ! Meestal zal een tuin een gezinstuin zijn. Dat wil zeggen dat hij functioneel moet zijn voor verschillende mensen en leeftijden. Misschien is een goed uitgangspunt het houden van een familiereünie waarop iedereen zijn wensen kenbaar maakt. Er zal een speelhoekje moeten komen, een extra zithoekje in de schaduw, een hoekje waar mama zich met haar geliefkoosde planten wil bezighouden. Ook de waslijn moet een onopvallend plekje krijgen. Misschien hebt u de plaats voor een heus voetbalhoekje of een basketbalring. Het komt erop aan de wensen te ordenen in hun volgorde van belangrijkheid. Want vermoedelijk worden er veel meer tuinwensen uitgesproken dan de oppervlakte aankan. Daarom is het ontwerpen van kleine tuinen over het algeemeen beduidend moeilijker dan het planmatig indelen van groote oppervlakten.

Windrichting en omgeving

Nu tekent u, op schaal, de plattegrond van de tuin uit. De windrichting is daarbij van het grootste belang want die zal voor een groot deel de opdeling van de tuin mee gaan bepalen. Ook de ligging van de tuin ten opzichte van de buren zal een rol spelen.

Weinig planten verdragen zeewind. West-Vlaamse kwekers kunnen u adviseren welke planten u ook aan de zeereep, in de duinen en in de zeepolders met goed gevolg kunt aannplanten. Zelfs de plaats waar bij de buren hoge bomen of andere grote tuinstructuren aanwezig zijn, is van belang. En niet te vergeten het zicht dat u hebt op het achterliggende landschap. Als dat mooi en landelijk is, kunt u een 'vista' openlaten, een doorkijkje op het achterland, en hoeft u de tuin daar niet met hoge en zeker niet met wintergroene hagen af te sluiiten.

Het horizontale vlak en de verticale structuren

Deel de plattegrond op in een aantal tuingedeelten die u voor de verschillende functies reserveert. Zo verkrijgt u al een eerrste ruwe indeling. Maak een schaduwplan. Ga na waar in mei schaduw in de tuin valt en pas daar later uw beplanting aan. Een echte ruimtewerking ziet u pas wanneer u ook de verticale structuren uittekent: een klimrek, hagen, een muurtje, een verzonken zithoek ... In de tuin zal in de meeste gevalllen aandacht gegeven worden aan beschutting en geborgenheid: bescherming tegen wind, lawaai, zon en uiteraard inkijk. Want niemand voelt zich graag begluurd in zijn privé-leven. Vooral met goed uitgekiende hagen wordt een tuin behaagglijk, een aangename buitenkamer waar u uzelf kunt zijn.

Maak de tuin een beetje 'geheim'

Een tuin mag, net zoals een huis, niet met één blik te overzien zijn. Het plan moet verborgen hoekjes inbouwen. Door hagen en andere afscheidingen die een gedeelte van de tuin aan het oog ontrekken, creëert u een zekere spanning, een geheimzinnigheid. Bovendien lijken die coulissen de tuin ruimer te maken. De verticale dwarslijnen in de tuin mogen in hoogte verschillen. Een kruidenheuveltje kan de tuin al iets heel intiems geven. Met heuvels, muurtjes en hagen geeft u uw tuin een heel ander uitzicht. En of u nu van geometrische structuren uitgaat of golvende lijnen in het grondvlak aannbrengt, u zult heel wat tekenen gomwerk hebben vooraleer het tuin ontwerp aan alle eisen zal voldoen - maar u hebt zich in die periode creatief uitgeleefd en uw tuin dromen gestructureerd tot een heus plan.

het beplantingsplan

Een tuin bestaat in bijna alle gevallen uit planten, struiken en bomen. Er zijn in deze tuinvriendelijke tijden ontzaglijk veel doorleven de planten, sierheesters en tuinbomen te koop.Door het grote aanbod is de keuze moeilijk. Vooral de keuuze van bomen en hagen is belangrijk. Zij staan vele jaren op dezelfde plaats en komen vaak slechts na lange tijd heleemaal tot hun recht. Om u te helpen bij uw keuze van hagen en bomen, is er in dit boekje een hoofdstuk aan gewijd. Ook aan de aanleg van vasteplantennborders, rozen en klimplanten wordt er praktische aandacht besteed. Daarom neemt u het best eerst het boekje door alvoorens u het beplantingsplan afwerkt.