Valkuilen bij het kopen van een huis

Inleiding

Als je een huis gaat kopen komt er in 1 keer veel op je af. Het is belangrijk om je eerst goed in te lezen en voor te bereiden voor dat je een grote beslissing neemt als het kopen van een huis. Ga er vanuit dat je niet in een maand een huis hebt gekocht vanaf het moment dat je hebt besloten een huis te kopen. Hoewel er regelmatig zeer druk gedaan wordt over verslechterende huizenmarkt is het zaak je rust te houden en geen fouten te maken. Zie hieronder voor een lijstje met veel voorkomende valkuilen en enkele tips.10 Meest voorkomende valkuilen bij het kopen van een huis

Bij het kopen van een huis krijgt u te maken met veel factoren. Als u de volgende zaken in de gaten houdt, kan er niets mis gaan.

1. Een voorlopig koopcontract is niet zo voorlopig als u denkt.

In een voorlopige koopovereenkomst kunnen ontbindende voorwaarden worden opgenomen. Bijv. wanneer men de hypotheek niet rond krijgt binnen een bepaalde termijn. Of indien het huis, waarin de koper woont, niet verkocht wordt. Na ondertekening van deze koopakte heeft de koper nog een bedenktijd van 3 dagen. Deze begint op de dag na de dag, dat de opgemaakte koopakte aan de koper is overhandigd. De bedenktijd eindigt tegen middernacht van de laatste dag van de bedenktijd. Wanneer de termijn van de ontbindende voorwaarden is verstreken is deze koopakte definitief en kan niet meer ontbonden worden.


2. Vraag de verkopende makelaar naar het biedingssysteem Bent u de enige die mag bieden en onderhandelen?


3. Bepaal zelf de partij met wie u uw hypotheekzaken wilt regelen. Ga niet meteen in op voorstellen van de verkopende makelaar.


4. Vraag altijd een bouwtechnische keuring aan. Deze onderzoeksplicht ligt bij u en niet bij de verkopende partij!


5. Breng niet lichtvaardig een bod uit. De grootste gekte op de huizenmarkt is namelijk nu wel voorbij. Wie nu een huis heeft gezien, doet er verstandig aan om ruim de tijd te nemen om na te denken en eerst alles op een rijtje te zetten.


6. Past de benodigde hypotheek wel bij uw toekomstplannen? Een hypotheek mag andere plannen niet in de weg staan. De verre reis die u altijd nog wilde maken, de studie van de kinderen, of de verbouwing van de badkamer bijvoorbeeld.


7. Let op de extra kosten Denk aan Onroerende Zaak Belasting, energiekosten, erfpacht, etc.


8. Laat de voor u belangrijke ontbindende voorwaarden opnemen in het koopcontract. Zoals financiering en een bouwtechnische keuring


9. Let goed op bijzondere bepalingen die de verkoper stelt Bijvoorbeeld welke roerende goederen u moet overnemen.


10. Zorg ervoor dat de overnamedatum op uw wensen aansluit. Heeft u bijvoorbeeld tijd genoeg om uw bestaande huis te verkopen?


Tips

  • Bedenk van tevoren goed wat uw minimale eisen zijn voor het huis en zet die, in volgorde van belangrijkheid, op papier.
  • Als u meer woningen bezoekt, is het handig om aantekeningen te maken. Achteraf kunt u anders gegevens en huizen door elkaar halen. Neem een meetlint mee, dan hoeft u de grootte van kamers niet te schatten. Ook een fototoestel of videocamera kan handig zijn, om later alles rustig terug te zien.
  • Met één keer door het huis lopen bent u er niet. U weet nu hoe de woning in elkaar zit en wat de staat van onderhoud is. Nu moet u nog onderzoeken of er bijzondere rechten en lasten op het huis rusten, hoe het bestemmingsplan in elkaar zit, of de grond niet verontreinigd is, enz. Deze informatie vindt u bij Vereniging Eigen Huis


Links

  • www.veh.nl