Geld veilig op derdenrekening notaris of advocaat

Derdenrekening en derdengelden notaris of advocaat - veilig spaargeld bij bank in 2021

Wat_is_spaarrente_of_interest-IntroPlaatje.jpg

Als in 2021 vooraf gaande aan de koop van een huis geld wordt overgemaakt naar een notaris om de transactie rond te maken, bewaart de notaris het geld op de derdenrekening. Deze derdengelden bevinden zich op een beschermde rekening, maar helaas gebeurt het nog wel eens dat een notaris geld van de derdenrekening afhaalt. Dat mag niet, maar gebeurt wel. Hoe veilig is uw geld bij de notaris, want bij de aankoop van een huis kan uw geld meerdere dagen op een derdengeldenrekening staan. Een notaris kan ook failliet gaan. Reden te meer om vooral een goede notaris te nemen. Overigens kan ook de blockchaim technologie ook binnen het notariaat na verloop van tijd belangrijk worden.

De notaris als bank en dus beschermd

Met de derdenrekening van de notaris fungeert de notaris voor korte tijd als een bank. Stel u wilt een huis kopen en maakt uw geld over naar de notaris dan komt dat geld op de derdenrekening van de notaris. Deze rekening is geen gewone rekening. De rekening valt onder de handhaving en het financieel toezicht van het Bureau Financieel Toezicht, BFT. Dit toezicht geldt niet alleen voor een notaris maar voor notarissen, gerechtsdeurwaarders en advocaten. Bovendien rust op de advocatuur toezicht van de Nederlandse Orde van Advocaten. Het tuchtregime is gedelegeerd naar respectievelijk de Kamer van Toezicht voor Gerechtsdeurwaarders, van Dekens of de Raden van Discipline. Dat is niet voor niets want u vertrouwt in goed vertrouwen uw geld aan deze personen toe en wilt natuurlijk dat het geld goed beheerd wordt. Maar ook een notaris, advocaat of gerechtsdeurwaarder kan failliet gaan. Bovendien wordt er ook wel eens gefraudeerd. Dan worden bijvoorbeeld eigen rekeningen betaald met het geld voor de derdenrekening. Ook heeft de notaris het geld niet in eigendom, maar slechts in beheer.

Derdenrekening is veilig

Sinds het einde van de jaren negentig zijn er regels opgesteld met betrekking tot de derdenrekeningen. Zo moet het geld strikt gescheiden worden en blijven van de financiële middelen van de notaris, gerechtsdeurwaarder of advocaat. Advocaten zijn zelfs verplicht om voor de gelden van derden een aparte stichting als rechtspersoon te gebruiken. In dat geval kunnen alleen betalingen worden gedaan met een tweede handtekening van een andere van te voren aangewezen advocaat die bestuurslid moet zijn van de stichting van derdengelden.

Depositogarantiestelsel 2021 als garantieregeling voor uw geld bij de notaris

Derdenrekening is in beginsel gedekt door het depositogarantiestelsel van de Nederlandse bank. Dat wil zeggen dat als de houder van de derdenrekening failliet gaat 100.000 euro van uw geld door de Nederlandse bank is gegarandeerd. Het is afhankelijk van de soort derdenrekening of dit 100.000 euro per persoon is of slechts eenmalig per klant geldt. Maar dan nog. Als u een huis koopt van enkele tonnen, is daarvan maar een relatief klein deel gedekt. Bij een spaarbank kunt u nog voor kiezen om bij meerdere banken te sparen om het risico zo over meerdere banken te verspreiden en om zo meerdere keren voor de garantieregeling in aanmerking te kunnen komen. Maar een huis kopen via meerdere notarissen zal wel niet mogelijk zijn. Een garantie van 100.000 euro lijkt dan ook aan de lage kant te zijn.

Derdenrekening is belangrijk

Derden rekeningen worden als rekeningen aangehouden door een rekeninghouder ten behoeve van een of meer derden. De rekening is qua omvang ook belangrijk. Zo worden jaarlijks ongeveer 4 miljoen financiële transacties gedaan via de derden gelden rekening van een notaris, deurwaarder of advocaat. Het saldo bedraagt ruim 8 miljard euro, waarvan 96 procent bij de notarissen en de rest bij de andere twee beroepsgroepen.

Meer info op de WIKI4YOU homepage

Reacties (0)

Reageer
Geen resultaten gevonden