Tijdelijke verhuur van woning

Inleiding

In moeilijke tijden zijn er veel mensen met dubbele woonlasten. Om de kosten van dubbele woonlasten te drukken zou een oplossing kunnen zijn om een van de 2 woningen te verhuren (tijdelijke verhuur van de woning) en op deze manier makkelijker de lasten te dekken. De Vereniging Eigen Huis (VEH) dringt erop aan dat minister Eberhard van der Laan (Wonen) beter zijn best doet om ervoor te zorgen dat mensen met dubbele woonlasten hun woning tijdelijk kunnen verhuren.

Verhuur van eigen woning

De Vereniging van eigen huis heeft zelf onderzoek gedaan naar het beleid van gemeenten op de verhuur van eigen woning. Uit het onderzoek is gebleken dat veel gemeenten hier geen beleid op hebben gemaakt. De VEH vind dat de minister de gemeenten daar op moet aanspreken. De tijdelijke verhuur van een te koop staande woning is mogelijk op basis van de Leegstandwet waarbij sprake is van beperkt huur bescherming.

Leegstandwet

De verhuurder moet als hij tijdelijk wil verhuren een vergunning aanvragen bij de gemeente volgens de leegstandwet. De gemeente kan de vergunning afgegeven voor maximaal twee jaar, te verlengen tot een periode van maximaal vijf jaar. In de vergunning is een maximale huurprijs opgenomen. De opzegtermijn voor de verhuurder is drie maanden. Voor de tijdelijke verhuur moet het huis wel voor minimaal zes maanden worden verhuurd. De huurder kan met een maand de huur opzeggen. De huurovereenkomst stopt automatisch als de vergunning is verlopen.

Loket

De VEH vindt dat gemeenten een duidelijk loket zouden moeten maken waar burgers een vergunning kunnen aanvragen voor tijdelijke verhuur. De VEH is teleurgesteld in Van der Laan, die volgens de vereniging eerder heeft gezegd zijn best te gaan doen om tijdelijke verhuur bij alle gemeenten mogelijk te maken.

Risico's van tijdelijke verhuur van uw woning 

Gezien tijdelijk verhuren van de woning enerzijds een oplossing kan zijn, kan het anderzijds ook een risico met zich meebrenegn. De Nederlandse Woonbond, belangenvereniging voor huurders en belangenorganisatie Vereniging Eigen Huis (VEH) waarschuwen voor het volgende: Huiseigenaren lopen het grote risico dat ze de huurders niet meer uit de woning krijgen wanneer de tijd rijp is om de woning weer te verkopen, ook al is er sprake van verhuur voor bepaalde tijd. Bij de rechter staat de huurder in veel gevallen sterker dan de verhuurder.

De organisaties denken dat dit dreigende conflict tussen huurders en huizenbezitters ernstig wordt onderschat. Naar schatting gaat het inmiddels om duizenden woningen die worden verhuurd op basis van goed vertrouwen. Het is daarom belangrijk dat huiseigenaren zich goed laten informeren over tijdelijke verhuur van de woning. Ook het opstellen van een duidelijk huurovereenkomst en aanvragen van vergunningen zijn hierbij van groot belang.

Reacties (0)

Reageer
Geen resultaten gevonden