Tijdelijke verhuur eigen woning

Inleiding

In dit artikel bespreek ik de mogelijkheid van tijdelijke verhuur van de eigen woning. Gezien de economische ontwikkelingen en de toestand op de huizenmarkt is er steeds meer behoefte aan tijdelijke verhuur omdat woningen veel langer te koop en/of leeg staan. Tijdelijke verhuur van de eigen woning kan dan aantrekkelijk zijn maar hoe gaat dat in z'n werk. Belangrijker nog, hoe zit dat met de hypotheek?

Tijdelijke verhuur, scenario's

Bij tijdelijke verhuur van de eigen woning zijn er twee scenario's mogelijk:

  1. tijdelijke verhuur van uw oude woning die te koop staat
  2. tijdelijke verhuur van uw woning die niet te koop staat

Tijdelijke verhuur, scenario één

Tijdelijke verhuur van uw eigen woning die te koop staat komt voor in het volgende geval. U besluit te verhuizen naar een nieuwe woning. Uw oude woning is echter nog niet verkocht en u besluit uw woning tijdelijk te verhuren. Op het moment dat uw oude woning verhuurt wordt valt deze niet meer in Box 1 maar verhuist deze naar Box 3. Dit betekent dat u de hypotheekrente niet meer mag aftrekken van de belasting maar dat uw huuropbrengsten ook niet aangegeven hoeven worden. Als de verhuurperiode is afgelopen verhuist de woning terug naar Box 1 waar u vervolgens de rente weer mag aftrekken van uw inkomen. Deze bijzondere regeling geldt vanaf één januari 2010 en mag toegepast worden tot twee jaar nadat u de woning verlaten heeft. Dus als u op twee januari 2010 verhuist bent van uw oude woning naar uw nieuwe woning dan mag u na afloop van de verhuurperiode tot en met éénendertig december 2012 de rente nog aftrekken in Box 1.

Tijdelijke verhuur, scenario twee

Tijdelijke verhuur van uw eigen woning die niet te koop staat komt voor in de volgende gevallen. U bent voor korte tijd uitgezonden naar het buitenland (korter of gelijk aan acht maanden) of gaat langere tijd op vakantie. In ieder geval blijft u zelf ingeschreven in de Gemeentelijke Basis Administratie op uw eigen adres en blijft de tijdelijk verhuurde woning uw hoofdverblijf. In deze gevallen blijft de woning in Box 1 en moet u de volgende zaken aangeven bij uw belastingaangifte:

  • Eigen Woningforfait
  • Aftrekbare rente en financieringskosten
  • Eventuele betalingen voor erfpacht, opstal of beklemming
  • Tevens dient u zeventig procent van de huurprijs aan te geven als "inkomsten uit tijdelijke verhuur"

Tijdelijke verhuur eigen woning, let op!

Er is één belangrijke regel waar u rekening mee moet houden bij de tijdelijke verhuur van uw eigen woning. Uw bank dient toestemming te geven voor tijdelijke verhuur! In de getekende hypotheekakte bij aankoop van uw woning staat in praktisch alle gevallen een alinea dat de bank verhuur van de woning alleen toestaat na het vragen van toestemming. De huidige economische omstandigheden en toestand op de woningmarkt heeft er wel voor gezorgd dat banken coulanter zijn geworden bij het verlenen van toestemming.

Verhuren of huren zonder toestemming bank

Veel mensen verhuren zonder toestemming van de bank de woning. Er zijn ook veel mensen die een woning huren terwijl ze weten dat de verhuurder geen toestemming heeft gevraagd. In de praktijk levert dit niet echt problemen op, zolang alles goed gaat! Mogelijke problemen kunnen zijn:

  • De huurder stopt met betalen van huur zodat de verhuurder de hypotheek niet meer kan opbrengen. De verhuuder van de woning zal een incassobureau inschakelen en uiteindelijk zal de rechtbank de huurders uit de woning zetten. Het slechtste scenario is dat de huurders uit de woning gezet worden door de rechtbank en dat de bank de woning gaat veilen omdat de rente niet meer betaald kan worden.
  • De eigenaar van de woning stopt met betalen van hypotheekrente. Uiteindelijke zal dit er toe leiden dat de woning geveild zal worden, de huurders worden uit de woning gezet, huurdersbescherming is niet echt meer aan de orde.

Conclusie

Tijdelijke verhuur van de eigen woning is een aantrekkelijke optie. Zorg er wel voor dat je toestemming van je bank hebt voor tijdelijke verhuur. Mocht u willen verhuren zonder toestemming dan moet u er voor zorgen dat u eventuele misstanden financieel kunt opvangen anders kunnen de gevolgen groot zijn!

Reacties (1)

Reageer
Peter reageerde 9 jaar geleden
24 Jan 19:58
Het tijdelijk verhuren van een koopwoning om zo dubbele lasten te voorkomen is inderdaad in veel gevallen een goede oplossing. Heel belangrijk is echter wel om dit op de juiste wijze te organiseren. In mijn werk als verhuurmakelaar kom ik (helaas) nog veel gevallen tegen van onderhandse verhuur of tijdelijke huurcontracten die helemaal niet tijdelijk blijken te zijn. Dit gaat vaak goed, echter wanneer een koper zich meldt, en de huurders de woning dienen te verlaten, ontstaan de problemen. Dit kan vergaande gevolgen hebben. Allereerst kan de koper afhaken als u niet kunt "leveren". Wanneer uw hypotheekverstrekker hier lucht van krijgt kan dit aanleiding zijn voor pararte executie (verkoop via een veiling) omdat het huurbeding in de hypotheekakte is geschonden. Ook kan de hypotheekverstrekker alle ontvangen huurpenningen opeisen. Het bedrijf Leeghuis is volledig gespecialiseerd in deze vorm van tijdelijke verhuur o.g.v. de Leegstandwet en begeleidt u vanaf de verhuuropdracht tot aan het moment van verkoop. Laat u door Leeghuis informeren voordat u besluit uw woning wel of niet tijdelijk te verhuren.