Wat zijn de voordelen van payrolling bij een interim of zzp-er

Payroll heeft vele voordelen voor een interim of zzp-er

De voordelen om met een payroll bureau in zee te gaan, zijn kort gezegd:

 • Een besparing op de administratieve last
 • Geen arbeidsrechtelijk of fiscaal risico
 • Lage kosten voor een interim & zzp service
 • Het Payroll-bureau heeft de deskundigheid
 • De formaliteiten worden snel afgehandeld

Deze voordelen van payroll worden hieronder toegelicht.

Payroll betekent besparing op administratie

Bij het werken met interimmers of zzp-ers komen veel administratieve en financiële werkzaamheden voor. Al deze zaken worden door een Payroll-bureau voor u geregeld.

Het payroll-bureau zal u periodiek gespecificeerde facturen sturen, vaak zelfs één factuur voor al uw interimmers en zzp-ers.

Het debiteurenbeheer voor Interimmers en ZZP-ers wordt geregeld door het Payroll-bureau, zodat iedereen zich volledig kan richten op zijn/haar core-business.

Geen arbeidsrechtelijke of fiscale risico’s

Het Payroll-bureau beoordeelt of de interimmer of zzp-er voldoet aan de wettelijke eisen voor zelfstandigheid. Vervolgens worden de contracten opgesteld en heeft het bedrijf de garantie dat het bedrijf achteraf niet met arbeidsrechtelijke of fiscale claims wordt geconfronteerd.

Lage kosten voor de interim & zzp service

De kosten voor een payroll-bureau zijn vaak laag, gezien de efficiënte gecertificeerde werkprocedures en lage overheadkosten van het payroll-bureau. Vaak wordt een klein bedrag per gewerkt uur van een interimmer of zzp-er in rekening gebracht voor de aangeboden diensten. Het bedrijf zou deze kosten kunnen betalen, maar dat kan ook door de interimmer of zzp-er betaald worden.

Deskundig advies

Een payroll-bureau heeft de deskundigheid in huis om alle vragen van opdrachtgevers en interimmers of zzp-ers op het gebied van wet- en regelgeving deskundig te beantwoorden.

Snelle afhandeling formaliteiten

Aanmelden bij een payroll-bureau is voor een opdrachtgever, interimmer of zzp-er binnen enkele dagen geregeld. Vervolgens worden ook alle aangeleverde uren en facturering gecontroleerd.

Voordelen van Freelance Payrolling voor de opdrachtgever

Er zitten verschillende voordelen aan om met een payroll-bureau in zee te gaan, zowel voor de Freelancer als de Opdrachtgever. Hieronder zijn deze voordelen voor de Opdrachtgever opgesomd, waarna onderaan een toelichting per voordeel gegeven wordt.

 • Flexibel zaken doen
 • Administratieve lasten vervallen
 • Duidelijkheid over uw kosten
 • Lage uur-tarieven
 • Snelle afhandeling formaliteiten

Flexibel zaken doen

Door zaken te doen met een Payrolling bedrijf kan de Opdrachtgever freelancers flexibel inzetten. Dit komt mede doordat:

 • De contracten een minimale opzegtermijn kennen. Ook betaalt de Opdrachtgever geen afkoopsom.
 • Er géén minimale of maximale termijn is waarover de freelancer wordt gepayrolled.
 • Het payrolling bedrijf géén minimum aantal freelancers of uren zal eisen.

Administratieve lasten vervallen

Bij het werken met freelancers komen veel administratieve werkzaamheden voor. Indien de Opdrachtgever een Payrolling Bedrijf inschakelt, worden al deze zaken geregeld door het Payrolling bedrijf.

Duidelijkheid over de kosten

Het payrolling bedrijf factureert de Opdrachtgever per gewerkt uur het afgesproken uur-tarief.In dit uur-tarief zit alles: salaris, vakantiegeld, vakantiedagen, loon tijdens ziekte, sociale lasten en pensioenpremie.

Lage uur-tarieven

Het payrolling bedrijf kan vaak de uur-tarieven laag houden, mede door lage overheadkosten en beperkte financiële risico’s.

Snelle afhandeling formaliteiten

Het aanmelden van een Opdrachtgever en een Freelancers kan binnen enkele dagen geregeld zijn. Daarna hoeft de Opdrachtgever alleen wekelijks de uren door te geven, zodat het Payrolling bedrijf de salarissen correct en op tijd aan de Freelancers kan betalen.

Meer informatie over Payrolling

http://www.payrolling-verloning.nl/voordelen-payrolling@@Voordelen van payroll worden hier uitgebreid uitgelegd.

Hiervoor kwam ik een website over http://www.zzppayrolling.nl/zzp_timmerman@@ZZP timmerman tegen.


Reacties (0)

Reageer
Geen resultaten gevonden