Welke voordelen biedt deposito sparen boven gewoon sparen

Wat is deposito sparen?

Deposito sparen is een manier van sparen waarbij u uw spaargeld tegen een (meestal) vaste rentevergoeding en een vooraf bepaalde looptijd onderbrengt bij een bank. U kunt gedurende de depositotermijn niet over uw spaargeld beschikken, en daarom bieden de banken op een deposito spaarrekening vaak hogere spaarrentes aan dan bij een spaarrekening of spaarvorm waarbij u wel elk moment over uw geld kan beschikken. Hierbij geldt ook dat naarmate de depositotermijn langer wordt, de depositorente ook hoger wordt.


De depositotermijn

De depositotermijn, ofwel de looptijd, kan variëren van een dag tot wel 10 jaar. Deze depositotermijn wordt bij een termijn tot 12 maanden ook wel termijndeposito genoemd, en bij een langere termijn wordt het termijnspaardeposito genoemd.


Wanneer is deposito sparen vooral interessant?

Wanneer u uw spaargeld voor een langere periode niet nodig heeft, is het interessant om uw geld vast te zetten tegen een hogere rente dan op een normale spaarrekening. Hierbij geldt wel dat indien u ten tijde van de looptijd uw spaargeld toch nodig blijkt te hebben, het opnemen van uw geld vaak tot aanzienlijke boetes leidt. Indien u wel over uw spaargeld wilt kunnen blijven beschikken, is het verstandiger om een andere spaarvorm te kiezen, bijvoorbeeld een internetspaarrekening.

http://www.financieel-adviseur.com/sparen@@Informatie over Sparen