Wat houdt Payrolling in

Inleiding op Payrolling

Bij payrolling is het Payrolling Bureau de werkgever van (een of meer van) de bedrijfs-medewerkers, maar heeft het bedrijf de beschikking over deze medewerkers.

Dit betekent dat het bedrijf haar eigen medewerkers werft en selecteert. Het bedrijf bepaalt de werktijden, het salaris en de arbeidsvoorwaarden van de medewerkers. Het bedrijf verzorgt de planning van het werk en heeft het contact met de medewerkers.

Een Payrolling bureau zorgt als werkgever van de medewerkers voor betaling van de netto-salarissen, loonbelasting en sociale lasten en pensioenpremies. Zij verzorgen ook de loonadministratie en zijn als werkgever verantwoordelijk voor het naleven van de wettelijke en CAO-regels.


Voordelen van Payrolling

De voordelen van payrolling voor de werknemer zijn:

 • Ondersteuning van de medewerkers
 • Pensioen
 • Spaarloon en Levensloop
 • Collectieve ongevallenverzekering

De voordelen worden verder toegelicht onder: www.leerwiki.nl/Voordelen_van_Payrolling_voor_de_medewerker

De voordelen van payrolling voor de werkgever zijn:

 • Flexibel zaken doen, de eerste 130 weken geen opzegtermijn
 • Bij ziekte geen doorbetaling van salaris
 • Betaling per gewerkt uur
 • Geen administratieve lasten
 • Geen kosten voor de loonadministratie
 • Lage en gelijkblijvende uurtarieven
 • Gratis deskundig advies
 • Zekerheid van afdrachten
 • Snelle afhandeling formaliteiten

De voordelen worden verder toegelicht onder: www.leerwiki.nl/Voordelen_van_Payrolling_voor_een_bedrijf


Tarieven voor Payrolling

Het Payrolling Bureau heeft vaak verschillende mogelijkheden voor payrolling:

1. Payrolling algemeen:

 • All-in uurtarief per gewerkt uur:
 • administratieve of paramedische functies: Bruto-uurloon x factor *)
 • technische of overige functies: Bruto-uurloon x factor *)

2. Overuren en onregelmatigheidstoeslag:

 • All-in overuurtarief : Bruto-overuurloon x factor
 • All-in toeslag tarief onregelmatigheidsuren : Bruto-toeslag onregelmatigheidsuren x factor


 • ) vermenigvuldigingsfactor inclusief bureautoeslag en premie collectieve ongevallenverzekering

De factor is voor sociale lasten, pensioenpremies, doorbetaling van loon tijdens vakantie, ziekte, kort verzuim en feestdagen, kosten arbo en kosten opmaken contracten en verzorgen salarisadministratie.


Er gelden vaak afwijkende factoren voor de volgende groepen payroll-werknemers:


 • bijbanen;
 • freelancers;
 • studenten en scholieren;
 • vakantiewerkers;
 • voor opdrachtgevers die onder de bouw-CAO vallen.

De bureautoeslag is voor de kosten en winstopslag van het Payrolling Bureau. Bovengenoemde uurtarieven kunnen worden verhoogd indien het ziekteverzuim van de payroll-medewerkers hoger is dan 4%. De medewerker wordt betaald volgens de NBBU-CAO en hij/zij bouwt pensioen (indien ouder dan 21) op bij een Pensioenfonds.


Payrolling in de praktijk

Indien het bedrijf besluit om met een Payrolling Bureau te gaan samenwerken, is het omzetten van de medewerkers snel gebeurd.


De gegevens die het bureau over het algemeen nodig heeft zijn:


 1. Gegevens van de organisatie. Vaak vergezeld met een Arboformulier.
 2. Gegevens van de (huidige) medewerker. Vaak vergezeld met een kopie van identiteitsbewijs (en indien van toepassing verblijfs- en tewerkstellingsvergunning).
 3. Opmaken contracten. Op basis van deze gegevens maakt het Payrolling Bureau per medewerker een opdracht en payroll-overeenkomst die het bedrijf en de medewerker dienen te ondertekenen.
 4. Doorgeven van gewerkte uren. Het bedrijf geeft wekelijks de gewerkte uren van de medewerker(s) aan het Payrolling Bureau door. Hierna worden de verloning en uitbetaling door het Payrolling Bureau verzorgd.


Reacties (0)

Reageer
Geen resultaten gevonden