Mag je prive internetten tijdens werktijd

Internet in werktijd

Wie trekt aan het langste eind als het over privé surfen tijdens het werk gaat? Het is algemeen bekend en berekend dat het gebruik van internet op de werkplek voor privé doeleinden handenvol geld kost. Dit fenomeen zou zelfs evenveel geld kosten als het dagelijkse fileleed in Nederland. Ook is bewezen dat de klacht in de meeste gevallen van de collega’s van de ijverige privé detective komt. Immers, het werk blijft liggen en daar zijn de collega’s niet zo blij mee.

 

De werkgever en internet in werktijd

Nagaan op welke websites je zoal surft in werktijd wordt ‘monitoring’ of ook wel ’loggen’ genoemd. In principe mag de baas niet monitoren omwille van het ‘privacy’ principe van je werkplek. Deze privacy is normaal gezien ondergeschikt aan het bedrijfsbelang. Dit is de basis waarvan wordt uitgegaan.

Werkgever: internet op je werk

 • Toegang tot internet krijg je op je werkplek omdat je die nodig hebt voor je werkzaamheden. Deze mogelijkheid tot internetten valt onder de door de werkgever ter beschikking gestelde bedrijfsmiddelen en daarvan is hij de eigenaar. In die zin is de werkgever baas over jouw internettoegang en mag hij regels stellen aan het gebruik ervan.
 • Een misverstand in deze zin is dat de werkgever verplicht is om je internet ter beschikking te stellen. Dat is hij niet als je het niet nodig hebt voor je werk. Doch in deze hedendaagse tijd: wie heeft internet niet nodig op de werkplek?
 • Anderzijds is het ook zo dat de werkgever het privé gebruik van internet niet volledig kan verbieden.

Werknemer: internet op je werk

Uiteraard wordt als werknemer van je verwacht dat je verstandig, voorzichtig en verantwoordelijk omgaat met je internettoegang.

Internetten

Omvat een breed scala:

 1. ontvangen en versturen van emails,
 2. lezen van forumberichten en blogs,
 3. uitwisselen van bestanden (file sharing) en dergelijke.

Reglement vastleggen

 • Wil de werkgever, indien nodig, toch willen optreden, kan hij dit niet als er geen reglement is waarin een en ander is vastgelegd.
 • Dit reglement moet aangeven:
 1. wat er gecontroleerd wordt,
 2. waarom gecontroleerd wordt,
 3. wat er met de gegevens gebeurt.
 • De werknemer heeft recht op inzage.
 • De ondernemingsraad (OR) moet instemming geven over het internetreglement van het bedrijf.

Systeembeheerder

 • Moet er toch gemonitord worden dan komt de systeembeheeder aan de orde. Hij komt daarbij in een moeilijke positie: hij is bij een verzoek tot monitoring de boeman tussen de directie of in elk geval zijn meerdere en zijn collega(‘s).
 • Wat zegt de wet? Het Wetboek van Strafrecht verbiedt netwerkbeheerders om ‘opzettelijk en wederrechtelijk kennis te nemen van vertrouwelijke communicatie van gebruikers’.
 • Als gevolg van het monitoren kan de werkgever aan hem vragen om bepaalde sites te blokkeren. Dat is in principe wettelijk toegestaan.
 • Ook het installeren van software waardoor het voor werknemers technisch onmogelijk is om bepaalde websites te bezoeken, is toegestaan.

Sancties

 • In het begin was privé gebruik van internet door werknemers wel eens reden voor ontslag op staande voet geweest. Door de jaren heen is deze toestand versoepeld.
 • Tegenwoordig is de procedure meestal een waarschuwing of berisping.
 • Valt de werknemer in herhaling dat behoort ontslag wel tot de mogelijkheden. De rechter zal dan kijken naar de schade die eventueel is aangericht of de invloed van het privé gesurf op het werk.
 • Andere mogelijke sancties zijn: overplaatsing, het weigeren van een volgende loonsverhoging, het intrekken van emolumenten, functieverlaging, schorsing of non-actiefstelling met of zonder behoud van loon; zelfs het inhouden van het loon, een boete of loonsverlaging behoren tot de mogelijkheden.

Waarschuwing: update 10-03-09

 • Reportage op Duitse TV: in deze crisistijd worden alle middelen en redenen ingezet om van overtollige, en zeker minst goede, werknemers af te geraken. In Duitsland zijn de eerste rechtszaken hangende waarbij 'internetten tijdens het werk' de reden van ontslag was.
 • Ook 'moderne' ontslagredenen: meenemen van, zelfs kleine, bedrijfseigendommen (pennen), fotokopies maken voor privé gebruik en te laat komen zonder geldige reden.