Voorbeelden van huisregels binnen een bedrijf

Voorbeelden van huisregels

Goede arbeidsomstandigheden en milieuzorg zijn uiteraard belangrijk om alle werknemers zo gezond en veilig mogelijk te kunnen laten werken. Natuurlijk doe jij als ondernemer je best om de werksituatie zo ideaal mogelijk te maken, maar dit verwacht je natuurlijk ook van je werknemers. Daarom is het belangrijk om duidelijke, realistische doelen om te zetten in huisregels die gemakkelijk worden geaccepteerd door de werknemers. Hieronder zie je voorbeelden uit de praktijk van huisregels binnen een bedrijf. Tevens handig te gebruiken voor studie.

Werktijden

De werktijden zijn van 8:00 uur tot 16:30 uur. Het is ook mogelijk om later te komen, maar die tijd dient dan wel in te worden gehaald na 16:30 uur. De pauzes zijn van 9:45 uur tot 10:00 uur en van 12:00 uur tot 12:30 uur en van 15:00 uur tot 15:15 uur.

Ziekmelden

Het is voor een aantal medewerkers verplicht de afwezigheid te melden bij de receptie en bij de betreffende leidinggevende. Redenen van afwezigheid kunnen zijn één van de vormen van verlof, een bedrijfsbezoek en dergelijke. Deze regeling dient om misverstanden omtrent de duur en reden van afwezigheid te voorkomen en voor eventuele telefoontjes en/of bezoek. De regeling geldt voor medewerkers van de administratie, de receptie, informatica, het secretariaat, de bedrijfsleiding en alle andere ondersteunende afdelingen.

Algemeen

 • Houd bij al je werkzaamheden en activiteiten uw veiligheid en die van anderen in het oog.
 • Wees op tijd aanwezig.
 • Kleed je gepast
 • Informeer je over vluchtwegen en andere brandvoorzieningen.
 • Informeer je over EHBO of BHV posten.
 • Vraag naar eventuele huisregels (bouwplaatsregels) en volg die op.
 • Zorg voor orde en netheid op de werkplek en vrije looppaden (met name de vluchtwegen)
 • Acuut gevaarlijke situaties; meld direct, hervat werk pas na overleg met uitvoerder of andere verantwoordelijke.
 • Houd de temperatuur op peil.
 • Zonder toestemming niet zomaar veiligheidsvoorzieningen verwijderen.
 • Als je veiligheidsvoorzieningen tijdelijk verwijderd i.v.m. werkzaamheden deze altijd zelf weer z.s.m. terugplaatsen, ook wanneer je gaat pauzeren of tijdelijk weg gaat.

Persoonlijke beschermingsmiddelen

 • Het dragen van veiligheidsschoenen is voor magazijnmedewerkers verplicht.
 • Gebruik van gehoorbescherming bij een geluidsniveau vanaf 80 dB(A) (als u met stemverheffing moet praten om elkaar te kunnen verstaan is het geluidsniveau boven de 80 DB(A).

Ongevallen

 • Elk ongeval dient zo snel mogelijk gemeld te worden.
 • Waarschuw direct de BHV of EHBO.
 • Kalmeer het slachtoffer en blijf bij hem totdat er iemand van de EHBO of BHV arriveert.
 • Volg de aanwijzingen van de BHV of andere hulpverleners altijd op.

Melding van ongevallen en gevaarlijke situaties

Om onveilige werksituaties zo veel mogelijk te voorkomen, dient van elke situatie waarin sprake is van gevaar voor de gezondheid en/of veiligheid van werknemer(s) een ongevalrapport te worden ingevuld. Hierbij horen nadrukkelijk ook die situaties waarin het niet tot een daadwerkelijk ongeval is gekomen, maar waar de veiligheid wel voor verbetering vatbaar is. Dit formulier kan bij de leidinggevende kan worden opgevraagd en dient zo snel mogelijk weer te worden ingeleverd bij de leidinggevende.