Waarom is kwaliteitszorg belangrijk

Inleiding

Industrieel vervaardigde producten

Kwaliteit is een relatief begrip. Of een product kwaliteit heeft, hangt voor een groot deel af van het oordeel van de gebruiker van het betreffende product. De gebruiker kan een product op zowel funcionele- als esthetische kwaliteiten beoordelen. Esthetische eigenschappen zoals vormgeving en kleur zijn direct waarneembaar voor de gebruiker. Een eigenschap als bijvoorbeeld levensduur is niet direct waarneembaar. Hij moet maar afwachten hoe lang het product meegaat.

Wetgeving

Kwaliteitszorg staat volop in de belangstelling. Zo is de Kwaliteitswet Zorginstellingen op 1 april 1996 ingegaan. Deze wet stelt eisen aan zorginstellingen die je globale eisen kunt noemen. De zorginstelling heeft de vrijheid de in de wet genoemde eisen naar de eigen situatie in te vullen. Meer informatie over deze wet is op de website van het Ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport te vinden.

Waarom kwaliteitszorg?

Waarom zou een bedrijf al die inspanning verrichten om een kwalitatief goed product te gaan leveren?

  • VOOR DE CONSUMENT

De consument stelt hoge eisen en heeft natuurlijk recht op een kwalitatief goed product. Men is als consument meestal afhankelijk van industrieel vervaardigde producten en kan vaak niet beoordelen of een product helemaal in orde is.  Als consument moet hij er maar op vertrouwen dat het product geschikt is voor het doel waarvoor hij het heeft gekocht en dat merkt hij pas op den lange duur of het product lang genoeg mee gaat.

  • VOOR DE INTERNATIONALE HANDEL

Producten die geëxporteerd worden, moeten voldoen aan de voorschriften van het invoerende land. Deze voorschriften kunnen afwijken van die in Nederland gelden. Als ons land kwalitatief hoogwaardige producten exporteert, werkt dat zeker ten goede mee aan de exportpositie van Nederland.

  • VOOR CONSTANTE KWALITEIT

De consument wilt doorgaans best meer voor merkartikelen betalen. Mensen die merkartikelen kopen, kiezen voor kwaliteit. Een constante kwaliteit van merkartikelen is dan ook een "must".

  • VOOR PRODUCTAANSPRAKELIJKHEID

De Wet productaansprakelijkheid beïnvloedt indirect de kwaliteit. Opmerking: Deze wet is gebaseerd op Europese richtlijnen.

  • VOOR DE CONCURRENTIEPOSITIE

Een efficiënt ingericht systeem van kwaliteitszorg kan als gunstige bijkomstigheid, naast invloed op de kwaliteit van een product, tevens de productiekosten verlagen. Gebeurt dat, dan kan er een lagere prijs voor het product worden gevraagd. Door de gunstige prijs-/kwaliteitsverhouding heeft het product dan een betere concurrentiepositie.

Ten slotte nog een paar punten

Ondernemers kunnen zich van verschillende methoden bedienen om een kwaliteitssysteem op te zetten. Bijvoorbeeld procesbeheersing, kwaliteitscontrole of kwaliteitsinspectie. Deze begrippen worden in het artikel "Wat houdt het begrip kwaliteitszorg in" nader beschreven. 

Ondernemers kunnen er voor kiezen om volgens ISO-normen te gaan werken. ISO staat voor International Organization for Standardization. ISO-normen worden wereldwijd erkend.

Aannemers kunnen ook volgens bepaalde normen gaan werken. De certificering voor aannemers heet VCA. VCA staat voor Veiligheid gezondheid en milieu Checklist Aannemers.

Als aanvulling op hun zorg voor kwaliteit kunnen ondernemers hun producten door een onafhankelijk instituut laten keuren en ze desgewenst van een keurmerk voorzien.

Bijvoorbeeld:

KEMA-keur is een vertrouwd Nederlands keurmerk. KEMA betekent (Keuring Elektrotechnische Materialen Arnhem)

Lees ook: Wat houdt het begrip kwaliteitszorg in

Wil je nog meer over dit onderwerp weten? Bij de Open Universiteit kun je een gratis cursus over kwaliteitszorg downloaden.

Reacties (0)

Reageer
Geen resultaten gevonden