Wat is marktonderzoek

Wat is marktonderzoek?

Regelmatig marktonderzoek is essentieel om klantgericht te kunnen werken. Om de rol van het marktonderzoek in de strategiebepaling te begrijpen, is het van belang om eerst na te gaan wat marktonderzoek precies inhoudt en aan welke voorwaarden een effectief marktonderzoek moet voldoen. Bovendien is het belangrijk om te weten wat de voornaamste redenen zijn voor het instellen van een marktonderzoek.

Definitie van marktonderzoek

De definitie van marktonderzoek luidt: Marktonderzoek is het systematisch en objectief verzamelen, analyseren en interpreteren van gegevens voor het nemen van marketingbeslissingen.

Deze definitie is opzettelijk ruim geformuleerd, omdat de informatie die men zoekt betrekking kan hebben op de meest uiteenlopende zaken. Denk aan informatie voor:

  • het opsporen en het in kaart brengen van marketingkansen;
  • het vaststellen en het oplossen van marketingproblemen;
  • het ontwikkelen en evalueren marketingacties;
  • het kritisch volgen van de resultaten van het marketingbeleid.

Dit soort informatie uit marktonderzoek stelt de marketeer in staat voeling te hebben met zowel zijn afnemers als met de maatschappij als geheel. Marktonderzoeksgegevens moeten systematisch worden verzameld en geanalyseerd in een marktonderzoeksplan. Zo'n marktonderzoeksplan omschrijf onder meer welke methoden en technieken men gebruikt om te garanderen dat het onderzoek objectief wordt uitgevoerd. Om die reden vallen marktonderzoeksactiviteiten doorgaans niet onder de verantwoordelijkheid van de productmanager of marketingmanager. Zij zijn immers te emotioneel betrokken bij hun product of probleem. Veel onderzoek wordt in Nederland uitgevoerd door een van de vele marktonderzoeksbureaus. Zo'n onderzoek wordt dan intern begeleid door een gespecialiseerde marktonderzoeker. Die marktonderzoeker heeft diverse taken, o.a. informatie omschrijven die vereist is om de nodige beslissingen te nemen, methode van gegevensverzameling uiteen zetten, coördineren van de uitvoering van het werkveld, resultaten analyseren en zorgen voor een heldere communicatie van de conclusies en implicaties van het marktonderzoek.

Wat is het doel van marktonderzoek?

Managers vertrouwen in hun werk steeds meer op marktonderzoek. Zeker de helft van de Nederlandse bedrijven gebruikt bij de strategieontwikkeling systematisch cijfers en informatie, terwijl van de grote ondernemingen (met meer dan vijftig werknemers) meer dan 90% aan marktonderzoek doet. Het zoeken naar nieuwe markten en het verbeteren van het imago van het bedrijf of merk blijken de twee voornaamste aanleidingen tot marktonderzoek te zijn. Ook de activiteiten van concurrenten en het streven naar omzetverhoging vormen belangrijke redenen tot marktonderzoek. Al met al besteden marktonderzoekers veel tijd aan het planmatig verzamelen en doorspelen van relevante gegevens. Het belangrijkste hierbij is dat de gegevens daadwerkelijk relevant zijn, omdat de bestedingen aan marktonderzoek niet bepaald gering zijn. Daarom is het van belang om bruikbare gegevens te krijgen. In Nederland wordt er per hoofd van de bevolking veel meer aan marktonderzoek uitgegeven dan in de meeste andere Europese landen. Dit betekent dat er in praktijk steeds minder beslissingen op basis van intuïtie worden genomen. De toepassing van de wetenschappelijke methode in marktonderzoek betekent dat elk idee nauwkeurig en systematisch wordt getest voordat men aanneemt dat deze ook daadwerkelijk klopt. Veel bedrijven vertrouwen echter niet blindelings op marktonderzoek en maken daarom gebruik van een testmarkt. Dit houdt in dat ze bijvoorbeeld hun nieuwe product uitgebreid hebben onderzocht, maar eerst in een aantal winkels in een bepaald gebied testen.

Lees ook

Reacties (0)

Reageer
Geen resultaten gevonden