Welke soorten distributie zijn er

Soorten distributie

Het soort distributiekanaal waar een onderneming voor kiest, is van grote invloed op de resultaten die een bedrijf boekt. Met deze beslissing legt een bedrijf zich namelijk lange tijd vast in een relatie waarin het deels van het distributiekanaal afhankelijk wordt. Ondernemers die zich aan de verkeerde partners binden, kunnen dan ook problemen verwachten. Distributiekanalen zorgen ervoor dat de producten verkrijgbaar zijn voor de consumenten. De mate van verkrijgbaarheid hangt af van de intensiteit van de distributie.

Soorten distributie

Intensieve distributie

Intensieve distributie houdt in dat een product op zo veel mogelijk punten verkrijgbaar is. De consument wordt in veel winkels geconfronteerd met het product. Hiermee probeert de aanbieder zijn verkopen te maximaliseren. Deze manier van distributie komt met name voor bij producten waarvoor de consument zich niet wil inspannen. Denk hierbij aan snoep en andere producten die routinematig worden gekocht. Voor dit soort producten is geen grote verkoopinspanning nodig.

Selectieve distributie

Bij selectieve distributie kiest de producent uit detaillisten die in aanmerking komen een beperkt aantal. Deze moeten aan specifieke kwaliteitseisen voldoen. De detaillisten worden o.a. geselecteerd op grootte, locatie, imago, assortiment en deskundigheid van het personeel. Voorbeelden van producten die selectief worden gedistribueerd zijn o.a. cosmetica en meubilair. Veel consumenten nemen de tijd om deze producten te scannen op prijs, kwaliteit en stijl.

Exclusieve distributie

Exclusieve distributie is het tegenovergestelde van intensieve distributie. Hierbij is een product slechts bij één of enkele detaillisten verkrijgbaar. Door weinig winkels het recht op verkoop te geven, houdt de distributeur zijn distributiekosten relatief laag. Bovendien zijn wederverkopers bereid een betere service te verlenen en meer te ondersteunen, zoals in het aanhouden van voorraden en het voeren van een complete productlijn. Door de wederzijdse afhankelijkheid ontstaat er vaak ook een hechte samenwerking tussen de fabrikant en de detaillist die het exclusieve verkooprecht heeft. Ieder voelt zich als het ware een deel van andermans organisatie. Exclusieve distributie wordt met name toegepast bij producten die een hoge deskundigheid en/of investering van de dealer vergen (bijvoorbeeld auto's), een zeer diep assortiment hebben (bijvoorbeeld verf) of voor zeer exclusieve producten met een hoge prijs en een kleine doelgroep; denk hierbij aan bijvoorbeeld zeer dure horloges, tassen, schoenen etc. Meestal betreft het goederen waarvoor een sterke merkenvoorkeur bestaat. De potentiële afzet is bij exclusieve distributie beperkt. Hierdoor zijn dealers vaak alleen bereid het product te verkopen met de garantie dat ze geen concurrentie in hun regio krijgen. Als de aanbieder er op zijn beurt voor zorgt dat de dealer geen concurrerende merken in zijn assortiment opneemt, is er sprake van een tweezijdige exclusieve distributie.

Tot slot

Zoals je wellicht al hebt gemerkt, is er een relatie tussen het producttype en de bereidheid van de consument om zich al dan niet voor een product in te spannen. Producten waar consumenten over het algemeen niet bereid zijn om zich in te spannen, worden vaak aangeboden middels intensieve distributie. Producten waarbij een middelmatige inspanning gebruikelijk is, worden aangeboden via selectieve distributie en producten met waar veel inspanning aan de aankoop vooraf gaat, worden aangeboden door middel van exclusieve distributie.