Welke distributiekengetallen zijn er

Distributiekengetallen

Bedrijven drukken hun doelstellingen niet alleen kwalitatief uit, maar ook kwantitatief. Daarom dient iedere organisatie vertrouwd te zijn met de meest voorkomende distributiekengetallen. Dit zijn maatstaven om de distributie van producten via de verkooppunten in kaart te brengen. Bij economische studies zul je ook zeker eens te maken krijgen met distributiekengetallen. Hieronder staat uitgelegd hoe je de meest voorkomende distributiekengetallen uitrekent.

Distributiespreiding

Met de distributiespreiding wordt de intensiteit van de distributie kwantitatief uitgedrukt. Dit is namelijk een getal dat weergeeft in hoeveel procent van de in aanmerking komende winkels een merk verkrijgbaar is. Er zijn meerdere termen voor distributiespreiding: numerieke distributie, ongewogen distributie, distributie-intensiteit, sitributiegraad, afzetspreiding en ongewogen distributiespreiding. De formule voor de distributiespreiding is:

Marktbereik

Het marktbereik geeft aan hoeveel de winkels die het merk voeren in de betreffende productklasse omzetten in verhouding tot alle verkooppunten. Dit kengetal geeft een indruk van het relatieve gewicht van de detailhandelaren die het merk verkopen. Daarom wordt het begrip marktbereik ook wel gewogen distributie, gewogen distributiespreiding en effectieve distributie genoemd. De formule voor het marktbereik:

Selectie-indicator

De selectie-indicator geeft de verhouding aan tussen het marktbereik en de distributiespreiding. Dit getal verschaft inzich in de grootte van de huidige verkooppunten op basis van de gemiddelde omzet in de productgroep. Als de uitkomst hoger is dan 1, dan wordt het product bij grote winkels verkocht en als de uitkomst lager is dan 1, dan wordt het product bij relatief kleine winkels met een lage omzet verkocht. De formule:

Omzetaandeel

De voorgaande formules zeggen iets over de distribuanten. Het omzetaandeel daarentegen geeft een goede indicatie van de eigen positie van een producent bij zijn wederverkopers. Dit kengetal laat zien welk aandeel een merk heeft in de omzet van een bepaalde productgroep bij de ingeschakelde detaillisten. Het omzetaandeel kan worden beschouwd als het marktaandeel van een bepaald merk bij de eigen distribuanten. Wanneer het omzetaandeel hoog is, zijn de winkels die het merk aanbieden sterk afhankelijk van dit merk vanwege het positieve effect dat dit merk op de omzet heeft. Ze zouden veel omzet missen als het merk de distributie naar de betreffende winkel stopzet en als het merk daardoor uit hun assortiment zou verdwijnen. Dit weerspiegelt dus de macht van de aanbieder bij zijn streven het beleid van de tussenhandel te beïnvloeden. De formule:

Afzetaandeel

Het afzetaandeel geeft aan welk deel van de afzet van een merk uitmaakt van het totale aantal verkochte artikelen in dezelfde productklasse door de betrokken distribuanten van de aanbieder. Het afzetaandeel is ook een maat voor de invloed van de leverancier op het beleid van de distribuanten: hoe hoger het afzetaandeel, des te hoger de macht van de producent. Om deze reden houden de meeste ondernemers het afzetaandeel voortdurend in de gaten. De formule van het afzetaandeel:

Conclusie

Om bedrijfsdoelstellingen kwantitatief uit te drukken, gebruikt men distributiekengetallen. Iedere organisatie is ten minste met de bovenstaande distributiekengetallen vertrouwd en deze worden dan ook regelmatig toegepast om te berekenen of de kwantitatieve doelstellingen behaald zijn.