Twee oplossingen

Oplossingen

Oplossing

Voor de meeste problemen hebben mensen eigenlijk maar twee oplossingen. De eerste is hoe zorg ik ervoor dat ik geen last van het probleem heb. De tweede is hoe los ik het probleem op, zodat het probleem is opgelost. Voor de eerste oplossing hoef je eigenlijk niet zoveel te doen. Het is gewoon een kwestie van de juiste keuze maken. Voor de tweede oplossing moet je moeite doen en onderzoek.

⬇ Index

Oplossing één

Als het gaat om oplossingen dan is de bekendste oplossing die mensen kennen die van de ontkenning van het probleem. Het probleem wordt dan vaak niet veroorzaakt door iets dat buiten ons ligt, maar door de manier waarop we naar het probleem kijken. Als we zelf niet zien dat het onze manier van waarnemen is die het probleem veroorzaakt, dan wijzen anderen ons er wel op dat het zo is. Maar dat is niet de enige uitvoering van deze oplossing: 'zorg dat het probleem je geen last bezorgt'. Een andere uitvoering is iemand de schuld geven voor het probleem en hem of haar dan verplichten te zorgen voor een oplossing. Dat kan er zelfs toe leiden dat we de schuldige uit onze buurt houden of eisen dat de schuldige vertrekt. Dit is meestal de oplossing die we terug zien in de politiek als een minister de tweede kamer verkeerd heeft geïnformeerd.

Nog een uitvoering van de oplossing 'hoe voorkom ik overlast van een probleem' is het verwijzen naar het feit dat de rest van de wereld er geen last van heeft. Dit zien we vaak in situaties waarin we zelf plezier hebben, maar ons plezier anderen overlast bezorgt. Vaak merken we dan op dat er niemand anders heeft geklaagd. Waarbij we in zekere zin denken als de parachutevouwer, die opmerkt dat hij nooit klachten krijgt over de manier waarop hij de parachutes vouwt. Of we zeggen tegen onszelf als we ergens last van hebben, dat we er geen last kunnen hebben want we kennen niemand anders die er last van heeft. Een variant hierop is juist weer zeggen dat het geen ernstig probleem kan zijn, omdat iedereen er last van heeft. Iets wat we in het gezegde:

Gedeelde smart is halve smart

hebben samengevat. Alsof het feit dat je met een miljoen mensen honger lijdt, minder erg is dan wanneer je in je eentje honger lijdt.

Waar deze oplossing in zekere zin in extremo op neer komt is je hand afhakken omdat je jeuk hebt en je oog uitsteken omdat wat je ziet je niet aanstaat. Van dit gedrag zeggen we allemaal dat het onzinnig is. Maar in veel andere situaties passen we dat idee wel toe. Zorg dat dat wat je last bezorgt verdwijnt, want dan heb je er geen last meer van. Maar wat we eigenlijk doen is net doen alsof er geen probleem is of dat de oorzaak verdwijnt. Als medici deze oplossing zouden toepassen, dan zouden de meeste ziektes opgelost worden door de patiënt te euthaniseren. Als iemand dood is kan hij tenslotte geen ziekte hebben, toch. Ik vraag me echter af hoeveel patiënten deze oplossing zouden waarderen en hoelang we dit goed zouden vinden.

⬇ Index

Oplossing twee

Bij oplossing twee hebben we eigenlijk een andere kijk op de wereld. We zien de wereld niet als een plek waar we geen problemen mogen hebben. We zien de wereld ook niet als een plek waar we altijd plezier moeten hebben en gelukkig moeten zijn. De wereld is gewoon een plek waar we ons kunnen ontwikkelen. Maar om ons te kunnen ontwikkelen moeten we bereid zijn om de problemen die we tegenkomen te onderzoeken en op te lossen.

Technische oplossing

Oplossing twee vraagt dan ook om tijd en inzet. Waarbij we het probleem onderzoeken tot we hebben vastgesteld of het probleem een direct zichtbare oorzaak kent of een verborgen oorzaak. Daarbij kunnen we kiezen om het probleem voorlopig even op te lossen met oplossing één, de probleemhebber of -veroorzaker uit de situatie verwijderen. Maar dat is slechts een tijdelijke oplossing om te voorkomen dat het probleem slachtoffers kan veroorzaken.

Oplossing twee gaat dus over het probleem accepteren zoals het is en opzoek gaan naar een oplossing die het probleem oplost. Daarvoor moet je onderzoek doen en voortdurend dat wat je ontdekt en waarvan je denkt dat het de oplossing is wantrouwen. Eigenlijk vraagt de tweede oplossing om de instelling van een wetenschapper, die voortdurend deduceert en induceert en iedere deductie en inductie onderzoekt op haar betrouwbaarheid en geldigheid. Pas dan kun je hopen een echte oplossing te vinden voor het probleem dat je hebt gesignaleerd. Soms kan dat betekenen dat je tot de conclusie moet komen dat de probleemhebber de oorzaak is en soms de probleemveroorzaker. Maar veel vaker zul je tot de conclusie moeten komen dat het de omstandigheden waren die het probleem veroorzaakten. Zoals een kruispunt vaker de oorzaak is van een ongeluk omdat het onoverzichtelijk is, dan dat de ongelukken veroorzaakt worden door onvoorzichtige chauffeurs. Waarbij de oplossing niet is stoplichten of een rotonde, maar een andere inrichting van de verkeersstromen rond het kruispunt. Of het uitrusten van autos met camera’s zodat de chauffeurs om de hoek kunnen kijken.

⬇ Index

Conclusie

Als het gaat om het zoeken van oplossingen voor problemen dan kennen mensen twee methoden. De eerste is die zoals genoemd in de bijbel: Stoort uw oog u, ruk het uit. Of de bekende “dood de boodschapper, als de boodschap u niet aanstaat”. De andere oplossing is het doen van onderzoek uitgaande van het feit dat je probleem pas is opgelost als je vast hebt gesteld dat je uitkomsten betrouwbaar en geldig zijn.

Helaas kiezen we liever voor de eerste oplossing, omdat daarmee het probleem op het eerste oog is op gelost. Onder andere omdat het meteen tot een oplossing leidt. Dat het probleem ons vele jaren later alsnog op een veel ergere manier confronteert met onze gemakzuchtige oplossing, dat is geen probleem. Vaak hopen we zelfs dat het zolang duurt voordat het probleem zich weer manifesteert, dat wij allang dood zijn of vertrokken. Wat we ook wel aanduiden met: Na ons de zondvloed. Of zoals dat zo mooi in het Frans klinkt: Apres nous le Déluge. Je kunt je dan afvragen of oplossing één wel een oplossing is, want uiteindelijk blijkt het probleem alleen maar cosmetisch opgelost, niet werkelijk.

⬇ Index

Extra

Afbeeldingen

Oplossing door Nor

Technische oplossing door Maria Korshunova

Index van koppen

Oplossingen
Oplossing één
Oplossing twee
Conclusie
Extra
Afbeeldingen
Index van koppen

Reacties (1)

Reageer
Maarten reageerde 12 jaar geleden
11 Apr 13:48
mooie woorden