Management door middel van doelstellingen

Management

Er bestaan verschillende manieren van management. Management door middel van doelstellingen, of in het Engels Management by Objectives (MBO), is er daar een van. Een bedrijf dat volgens MBO werkt, wordt geleid door managers die hun afdeling specifieke doelen stellen die overeenkomen met de algemene doelstellingen van het bedrijf. Maar hoe gaat dit precies in zijn werk en wat zijn de voordelen van MBO?

Hoe werkt Management by Objectives (MBO)?

MBO is het tegenovergestelde van de vorm van management waarbij beslissingen door de directie worden genomen en de managers als taak hebben om erop toe te zien dat deze beslissingen worden nageleefd. Bij MBO ligt de aandacht voornamelijk op een effectieve planning van de werkzaamheden. Hierbij is de actieve deelname van de managers van alle afdeling erg belangrijk. MBO is door de focus op doelstellingen een vorm van management die met name op de langere termijn focust. Globaal gezien kan het proces van MBO in een aantal stappen worden verdeeld:

  1. De eerste stap van MBO bestaat uit het bepalen van de algemene doelstellingen van het bedrijf. Wat is de missie van het bedrijf? Deze stap wordt over het algemeen al bij het oprichten van het bedrijf gedaan door de directie. Het kan echter zijn dat een bedrijf besluit een nieuwe richting in te slaan. In dit geval kan het zijn dat de missie van het bedrijf wordt bijgesteld of vernieuwd.
  2. Bij de tweede stap van MBO worden specifieke en persoonlijke doelstellingen opgesteld. Deze doelstellingen sluiten aan bij de missie van het bedrijf en kunnen voor een gehele afdeling maar ook voor enkele individuen gelden. De specifieke en persoonlijke doelstellingen zijn gericht op resultaten en niet zozeer op activiteiten. De managers van de verschillende afdelingen zijn nauw betrokken bij het stellen van deze doelen. Zij zijn namelijk de personen die weten hoe het er op de werkvloer aan toe gaat.
  3. De derde stap van MBO omvat het ontwikkelen van strategieën om op effectieve en efficiënte wijze de gestelde doelen te behalen. Vaak wordt er tegelijkertijd een planning opgesteld van de tijd waarbinnen de doelen gerealiseerd moeten worden.
  4. Tijdens de vierde stap wordt het werk verricht dat nodig is om de doelstellingen te behalen. Vaak wordt hierbij veel aandacht besteed aan de persoonlijke kwaliteiten van alle werknemers. Er wordt gezorgd dat de juiste mensen op de juiste plekken werken.
  5. De vijfde en laatste stap van MBO is het evalueren van het werk. Zijn alle doelstellingen binnen de gestelde tijd behaald? Welke problemen waren er tijdens het proces en hoe kan dit de volgende keer worden voorkomen? Er wordt een goed beeld verkregen van het proces zodat het proces voor de volgende doelstellingen geoptimaliseerd kan worden.

Waarom kiezen voor MBO?

MBO is een goede manier om alle werknemers bij het proces van het bedrijf te betrekken en de juiste mensen op de juiste plek te krijgen. Dit wordt mogelijk gemaakt doordat de doelstellingen heel specifiek benoemen wat er moet gebeuren. Dit zorgt voor veel overzichtelijkheid binnen het bedrijf. Ook werkt een bedrijf met MBO vaak efficiënter omdat er veel duidelijkheid is over wat er wanneer moet worden gedaan. Doordat werknemers actief bij het besluitvormingsproces worden betrokken, is er vaak ook meer motivatie onder werknemers in een bedrijf dat volgens MBO werkt. MBO vereist wel een goede interne communicatie en duidelijke instructies van de directie aan de managers om goed te functioneren. Als deze factoren niet aanwezig zijn, kan MBO veel tijd kosten en uiteindelijk ook niet de gewenste resultaten leveren.


Reacties (0)

Reageer
Geen resultaten gevonden