Wat is verandermanagement

Wat is Verandermanagement?

Organisaties zijn continue onderhevig aan veranderingen en daarom is een goed verandermanagement essentieel voor de voortgang van uw onderneming. Kleine veranderingen die dagelijks voorkomen kunnen gewoonlijk door het eigen management worden gestuurd, echter ingrijpende veranderingen die door de directie worden opgelegd vragen om goed verandermanagement en specialisten die kennis van zaken hebben.

Verandermanagement begeleidt

  • het veranderingsproces van de voorbereiding,
  • de uitvoering van het veranderingsproces
  • tot de nazorg daarvan.

Uitgangspunt binnen verandermanagement is dat het gehele personeelsbestand achter de plannen komt te staan en er dus eensgezindheid is omtrent het tot succesvol tot stand komen van de veranderingsplannen.

Hoe werkt verandermanagement eigenlijk om tot die eensgezindheid te komen en waar dient u als onderneming verder rekening mee te houden?

Werkgroep(en) implementatie voor draagvlak creatie!

Om te komen tot voldoende steun en draagvlak vanuit de organisatie voor de plannen, dienen vroegtijdig werkgroepen samengesteld te worden van waaruit de veranderingsplannen worden beschouwd. In de werkgroep(en) neemt het personeel uit alle lagen van de organisatie zitting om zo voldoende kennis en affiniteit met de huidige interne processen te hebben. Dit is belangrijk om dat het personeel alle ins-and-outs weet van de gaande werkprocessen binnen de organisatie, en kan daarmee ook goed inschatten wat voor effect bepaalde veranderingen op werkprocessen kunnen hebben. Mede door het personeel mee te laten denken in het stappenplan van het veranderingsproces, worden enerzijds problemen getackeld en anderzijds wordt begrip voor de nut en noodzaak van de veranderingsplannen gerealiseerd.

Uitvoering van de organisatie verandering middels verandermanagement

De voorbereidingen zijn door de werkgroep gedaan, draagkracht is gerealiseerd en het personeel steunt dus de plannen van de verandering breed. Het personeelsbestand is eigenlijk klaar gestoomd om nu eindelijk de nodige veranderingen tot uitvoer te brengen. Problemen zijn er op zich niet meer te verwachten aangezien die vooraf zijn geïdentificeerd en opgelost. De weg tot het realiseren van het veranderingsproces is gladgestreken en kan effectief worden uitgevoerd. Het personeel weet wat zij moeten doen, aangezien het stappenplan uitgebreid in de werkgroep(en) is beschouwd. Daarmee kan met de uitvoering van het stappenplan van het uitvoeringsproces aangevangen worden. In de uitvoeringsfase wordt er uiteraard meer van het personeel gevraagd aangezien de veranderingswerkzaamheden naast de gewone dagelijkse werkzaamheden worden uitgevoerd.

Stimuleren van het personeel

De in de werkgroep(en) zitting hebbende verantwoordelijken communiceren de boodschap terug naar hun collega’s. Door dit overleg heeft het personeel het gevoel dat zij actief worden betrokken bij de realisatie van de plannen voor het veranderingsproces. Inspraak levert betrokkenheid en dat levert collectiviteit en eensgezindheid. Wanneer het moment is aangebroken om de veranderingen concreet door te voeren, is het personeel gemotiveerd en gestimuleerd om de uitvoering een feit te laten worden. Dit is één van de belangrijkste punten die het verandermanagement tot doelstelling heeft gezet. U ziet dit wijkt af van uw hoofddoelstelling tot het concreet snel en vlekkeloos uitvoeren van de veranderingen binnen de organisatie. De tussen doelstellingen bij verandermanagement komen uiteindelijk tot de eind doelstelling van uw organisatie veranderingsplannen.

Resultaat van verandermanagement

Het volledige personeelsbestand heeft de schouders onder de veranderingsplannen gezet en daarmee is het stappen plan concreet tot uitvoering gebracht. Mogelijk zijn er nog enkele hindernissen geweest tijdens de uitvoering echter deze zijn eenvoudig opgelost. De grote problemen zijn namelijk al vooraf weggewerkt. Daarmee is dus de weg vrijgemaakt tot een relatief snelle uitvoering van de veranderingsstappen.

Na de uitvoeringsfase wordt snel beter resultaat geboekt in de processen en werkmethoden. Beslissingen gaan sneller en het management kan adequaat reageren op de markt. Snel reageren en het leveren van producten van hoge kwaliteit binnen een korter tijdsbestek verschaft de onderneming een stevige positie in de markt. De concurrentie positie zal sterk verbeteren. Bovendien levert het intense overleg tussen de verschillende lagen van de onderneming een sterkere band tussen deze lagen. De organisatie structuur is als het ware dichter bij elkaar gekomen.

Zo ziet u dat verandermanagement op vele vlakken positief resultaat biedt!Reacties (0)

Reageer
Geen resultaten gevonden