Elkaar bezighouden

Werken

Brood

Als wij mensen ergens goed in zijn, dan is dat elkaar bezighouden. Het begint natuurlijk met het feit dat we regelmatig moeten eten. Dus gaan we naar de bakker en kopen zijn brood, waardoor hij morgen weer nieuw brood moet bakken. Maar dat is nog logisch. Wat veel vreemder is, is al die regels die we maken, terwijl we al zoveel regels hebben. Wat te zeggen van het feit dat je het ene jaar kosten die je maakt wegens ziekte wel mag aftrekken van je inkomstenbelasting, maar het volgende jaar niet. De enige die daar blij mee is, is je accountant.

⬇ Index

Bezighouden

Slang
Vreemd genoeg hebben mensen altijd iets te doen. Een gevolg van het feit natuurlijk dat alles wat we eten verbruikt wordt, waardoor we morgen weer moeten eten. Als we net als slangen hele prooien konden verteren en dan een paar weken zonder konden, dan zouden we waarschijnlijk ook vaker ergens liggen niks te doen. Maar helaas we moeten bezig blijven om niet van de honger om te komen.

Dat bezig zijn is zo langzamerhand echter verworden tot bezighouden. Van de nieuwe manager die binnengehaald wordt omdat het slecht gaat met het bedrijf, tot de nieuwe minister van Economische zaken, Landbouw en Innovatie. Al die nieuwe leidinggevenden willen iets veranderen. Of dat nu is omdat ze vinden dat hun manier beter is of omdat ze vinden dat de huidige manier niet werkt. Zelfs nieuwe wetenschappelijke inzichten leiden tot veranderingen. Zo leidde het inzicht dat open riolering ziektes veroorzaakte tot het aanleggen van gesloten rioleringen. Wat natuurlijk heel veel werk opleverde.

⬇ Index

Bezig zijn

Van sommige zaken kun je geruststellen dat het goed is dat ze veranderen en dus zou je het eigenlijk geen bezighouden moeten noemen. Het aanleggen van riolering en waterleidingen is geen bezighouden, maar bezig zijn. Het heeft namelijk alleen maar voordelen dat aanleggen. Eerst zijn wetenschappers aan het werk, die bewijzen dat gesloten riolering gezond is. Daarna
Graven
zet je de wetgevers aan het werk, die wetten maken die het aanleggen van riolen mogelijk maken. Vervolgens gaan de ingenieurs aan het werk om de beste manier van het riool aanleggen te bepalen. Waarna de aannemers en bouwvakkers het riool aanleggen. Als dat gebeurd is, moeten er vervolgens natuurlijk overal aansluitingen naar huizen aangelegd worden zodat het riool ook nut heeft. Tot slot heb je dan nog het onderhouden van het riool of het vervangen van stukken riool die versleten of verouderd zijn. Dat zijn een boel mensen die bezig zijn.

Het wordt echter iets anders als dat bezig zijn bezighouden wordt. Bijvoorbeeld omdat een wetgever vindt dat het riool milieuvriendelijk aangelegd moet worden. Of omdat een wethouder een bevriende aannemer te vriend wil houden door hem werk te leveren. Of omdat een hoge ambtenaar aan zijn bazen wil laten zien dat hij doortastend is, door te zorgen dat de gemeente een modern riool heeft. Dan wordt bezig zijn plots bezighouden. Want het enige belang van het bezig zijn ligt bij de bedenker van het plan en de uitvoerders. Alle andere belanghebbenden hebben er alleen maar overlast van en geen voordeel.

⬇ Index

Wat te doen

Geld
Helaas zal bezighouden blijven bestaan zolang geld als doel wordt gezien. Wat bedoel ik met geld als doel zien? Dat je alles wat je doet afmeet aan hoeveel geld het oplevert, niet omdat je vervolgens het geld wilt gebruiken om weer iets anders te doen. Maar omdat je geld wilt hebben zodat je er je status mee kunt verhogen, zodat je vervolgens weer meer geld kunt verdienen. Geld is dus geen middel om jezelf een plezier te doen, maar is het doel omdat je het koppelt aan hoe je denkt dat andere mensen naar je zullen kijken.

Zolang er dus mensen zijn die geld als doel zien, zul je mensen houden die andere mensen bezighouden. Want die anderen zijn dan de middelen waarmee je je doel van meer geld kunt realiseren. Bezighouden zal dus pas verdwijnen als mensen geld niet langer als doel ervaren, maar als middel zien. Net zoals je eten ziet als een middel om jezelf energie te geven zodat je kunt werken en jezelf warm kunt houden.

⬇ Index

Extra

Afbeeldingen

Brood van Rainer Sturm / pixelio.de

Slang van Sergej23 / pixelio.de

Graven van Henry Klingberg / pixelio.de

Geld van Gerd Altmann / pixelio.de

Index van koppen

Werken
Bezighouden
Bezig zijn
Wat te doen
Extra
Afbeeldingen
Index van koppenReacties (0)

Reageer
Geen resultaten gevonden